Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 18  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 55, br. 7-9, str. 363-377
Diskriminacija kod određivanja premije osiguranja
Institut za uporedno pravo, Beograd, Srbija
Ključne reči: Direktiva 2004/113; odluka Test-Achats; diskriminacija; premija; rizik
Sažetak
Kad govorimo o diskriminaciji kod određivanja premije osiguranja, govorimo, pre svega, o uzimanju u obzir različitih rizika vezanih za različite polove, godine starosti, zdravstveno stanje, itd. Direktiva Saveta br. 2004/113/EZ o primeni principa ravnopravnog tretmana muškaraca i žena u vezi sa korišćenjem usluga i prometom roba se odnosi i na osiguranje. Međutim, odluka Evropskog suda pravde u sporu Test-Achats poništila je odredbu člana 5, stava 2 pomenute Direktive kojim se regulisalo uzimanje u obzir razlika na osnovu pola kod usluga osiguranja, a pod uslovom da se premije određuju na osnovu preciznih aktuarskih podataka. Inače, odluka Test-Achats je dovela do porasta ukupne cene proizvoda osiguranja. Međutim, još uvek se u zemljama EU ne osećaju velike posledice donošenja ove odluke. U radu se analizira pitanje da li se premija određuje samo pomoću statističkih i aktuarskih podataka ili se mora voditi računa i o elementima koje možemo definisati kao diskriminatorske.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.06.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka