Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 7 od 18  
Back povratak na rezultate
2016, br. 36, str. 145-160
Analiza tržišta životnog osiguranja u Srbiji i zemljama u regionu
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica, Srbija

e-adresamilospjanic@ef.uns.ac.rs, branimir.kalas@ef.uns.ac.rs, nikolavasic505@gmail.com
Sažetak
U savremenim tržišnim uslovima u kojima je rizik veoma izražen i prisutan, uloga osiguranja mora biti prepoznata i adekvatno pozicionirana prilikom upravljanja rizičnim tačkama. Jedna od brzorastućih vrsta osiguranja u svetu jeste životno osiguranje, koje je esencijalno za svakog pojedinca. Cilj rada jeste da se ukaže na značaj životnog osiguranja u ekonomiji i kod samih ljudi. Ono omogućava zaštitu i određeni vid sigurnosti koji je neophodan svim subjektima koji su prisutni na tržištu. Stepen razvijenosti tržišta osiguranja zavisi od ekonomskih prilika u zemlji, adekvatnog regulativnog okvira i životnog standarda stanovništva, uz spremnost osiguravajućih društava da kreiraju adekvatne portfolije, koji će biti prilagođeni i dostupni klijentima. Sam rad je koncipiran u tri dela, gde se u prvom ističu uloga i značaj životnog osiguranja u ekonomskim tokovima. Takođe, ističu se rizici koji su prisutni u životnom osiguranju, uz definisanje vrsta osiguranja koje postoje. U trećem delu fokus je usmeren na analizu tržišta životnog osiguranja u Srbiji, uz uporedni prikaz tržišta zemalja u regionu, odnosno Crne G ore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Poseban naglasak je stavljen na broj osiguranika, iznos premija i njihove relativne promene, kao i na poređenje s neživotnim osiguranjem u vremenskom periodu 2011-2015. godine.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 05.10.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka