Akcije

Istraživanja u pedagogiji
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 13  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 11, br. 2, str. 405-417
Investigation of the relationship between creativity of preschool children and reflective thinking tendencies of teachers
(naslov ne postoji na srpskom)
aNecmettin Erbakan University, Department of Preschool Education, Konya, Turkey
bAnkara University, Department of Child Development, Ankara, Turkey

e-adresacycicekler@erbakan.edu.tr, aralneriman@gmail.com
Sažetak
(ne postoji na srpskom)
The aim of the study is to examine the relationship between preschool teachers' reflective thinking tendencies and children's creativity. The study is in general screening model and was conducted with preschool teachers, and normally developing children attending kindergarten, primary school and secondary school in Konya city center in the 2020-2021 academic year. Points of continuous and purposeful thinking, open-mindedness, inquisitive and effective teaching, teaching responsibility and scientificity, being inquisitory, prescient and sincere, profession overview, which are the sub-dimensions of the reflective thinking tendency of teachers scale, were found to differ significantly. Points of continuous and purposeful thinking, open-mindedness, inquisitive and effective teaching, teaching responsibility and scientificity, being inquisitory, prescient and sincere, profession overview, which are the sub-dimensions of the reflective thinking tendency of teachers scale, were found to differ significantly according to professional seniority. When the relationship between pre-school teachers' reflective thinking tendencies and children's creativity was examined in the study, a negative and significant relationship was found between open-mindedness, inquisitive and effective teaching, teaching responsibility and scientificity, being prescient and sincere, profession overview, which are the sub-dimensions of the reflective thinking tendency, and fluency and originality, which are the sub-dimensions of creativity.
Reference
Alp, S., Sahin, T.C. (2012) Elestirel dusunme ve problem cozme: Ogretmenlerinin yansitici dusunceyi uygulamalari. Buca Egitim Fakultesi Dergisi, 33: 134-146
Altin, M., Saracaloglu, A.S. (2018) Yaratici, elestirel ve yansitici dusunme: Benzerliklerfarkliliklar. Uluslararası Guncel Egitim Arastırmalari Dergisi (UGEAD), 4(1), 1-9
Aral, N. (1996) Dokuz ve on dort yaslarindaki cocuklarin yaraticiliklari ile sosyoekonomik duzey ve cinsiyet arasindaki iliskinin incelenmesi. Egitim ve Bilim, 20(101): 65-72
Aral, N., Yildiz, C.C. (2018) Yaraticiliga ait zihinsel surecler ve yaraticilıgin gelisimi. u: Celebi Oncu E. [ur.] Yaraticilik rehberi: Gelisimsel ve egitimsel alanlarda yaraticilik icinde, Ankara: Hedef CS Yayincilik, 36-58
Aral, N. (1999) Sanat egitimi: Yaraticilik etkilesimi. Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 15: 11-17
Argun, Y. (2004) Okul oncesi donemde yaraticilik ve egitimi. Ankara: Ani Yayincilik
Besancon, M., Lubart, T. (2008) Differences in the development of creative competencies in children schooled in diverse learning environments. Learning and Individual Differences, 18, 381-389
Buyukozturk, S., Cakmak, E.K., Akgun, O.E., Karadeniz, S., Demirel, F. (2016) Bilimsel arastırma yontemleri / Scientific research methods. Ankara: Pegem Akademi Yayincilik
Buyurgan, S., Buyurgan, U. (2001) Sanat Eğitimi ve Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
Cagatay-Aral, N. (1990) Alt ve ust sosyo-ekonomik duzeydeki ortaokul son sınıfa devam eden oğrencilerin yaratıcılıkları ile ilgili alanlarının bazı degiskenlere gore incelenmesi. Ankara: Ankara Universitesi, Unpublished doctoral dissertation
Cagdas, A., Albayrak, H., Cantekinler, S. (2003) Okul oncesi egitimde dramatik etkinlikler. Konya: Egitim Kitabevi
Cakmak, A. (2005) Anasınıfına devam eden altı yasındaki koy ve Kent cocuklarının yaratıcılıklarının cesitli degiskenlere gore incelenmesi (Kirikkale Ornegi). Ankara: Ankara Universitesi, Unpublished doctoral dissertation
Can, Y.M., Aral, N. (2010) Yaratici dusunme becerilerinde okul oncesi egitimin etkisi. Kuramsal Egitimbilim, 3(2), 201-209
Cetin, Z., Koyuncuoglu, B. (2013) Cocuk sanat ve yaratıcılık. Ankara: Vize Yayincilik
Darica, N. (2003) Yaratici etkinlikler uygulama kitabi. Istanbul: Morpa Kultur
Daudelin, M.W. (1996) Learning from experience through reflection. Organizational Dynamics, 24(3): 36-48
Dewey, J. (1910) How we think?. Boston-New York-Chicago: D. C. Heath and Co. Publishers
Dincer, D. (1993) Anaokuluna devam eden bes yas grubu cocuklarin anne-baba tutumlari ile yaratıcı dusunmeleri arasındaki iliskinin incelenmesi. Istanbul: Marmara Universitesi, Unpublished master's thesis
Duban, N., Yanpar, Y.T. (2010) Ogretmen adaylarinin yansitici dusunme egilimleri ve yansıtıcı ogretmen ozellikleriyle ilgili gorusleri. C.U. Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, 19(2): 343-360
Erol, M., Erol, A., Calısır, S., Bozan, M. (2019) Ogretmenlerinin yansitici dusunme egilimleri ile yaratıcı dusunme duzeyleri arasındaki iliskinin incelenmesi. Temel Egitim Dergisi, 1(2): 20-29
Fazelian, P., Azimi, S. (2013) Creativity in Schools. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 82: 719-723
Garaigordobil, M. (2006) Intervention in Creativity With Children Aged 10 and 11 Years: Impact of a Play Program on Verbal and Graphic-Figural Creativity. Creativity Research Journal, 18(3): 329-345
Gizir, E.Z., Koksal, A.A. (2012) Anaokuluna devam eden cocuklarin yaraticiliklarinin incelenmesi. Kuramsal Egitimbilim Dergisi, 5(2): 156-170
Gonen, M., Yildiz, C.C., Akyuz, E., Arslan, C.A., Baydemir, G. (2011) 5 yasındaki cocuklarin yaraticolok duzeylerinin incelenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(1), 1185-1195
Gonen, M., Uzmen, S., Akcin, N., Ozdemir, N. (1993) Anaokuluna giden 5-6 yaş cocuklarinda yaratico dusuncenin incelenmesi. Egitim ve Bilim Dergisi, 64-71
Hirschman, E.C. (1989) Role-Based Models of Advertising Creation and Production. Journal of Advertising, 18(4): 42-53
Karasar, N. (2016) Bilimsel arastırma yontemi kavramlar teknikler ilkeler. Ankara: Nobel Yayin Dagıtım
Koyuncuoglu, B., Artan, I. (2019) Turkish adaptation of Integrated Creativity Test-Preschooler-ICT-P: A validity and reliability study. Global Creative Leader: Education & Learning, 9(6), 1-17
Lee, K.H. (2014) Integrated Creativity Test (ICT-K): Preschool. Seoul: Inpsyt
Lee, S.D., Lee, K.H. (2002) Integrated Initiative Test Manual. Seoul: Hakmoonsa
Leggett, N. (2017) Early Childhood Creativity: Challenging Educators in Their Role to Intentionally Develop Creative Thinking in Children. Early Childhood Education Journal, 45(6): 845-853
Mathew, P., Mathew, P., Peechattu, P.J. (2017) Reflective practices: A means to teacher development. Asia Pacific Journal of Contemporary Education and Communication Technology (APJCECT), 3(1)
Oncu, T. (2000) Anasınıfı (6 yas) duzeyindeki cocuklarin sekilsel yaraticiloklarinin cinsiyet degiskeni acısindan karsilastirolmasi. Ankara Universitesi Dil ve Tarih Cografya Fakultesi Dergisi, 40(1-2): 25-34
Reese, H.W., Lee, L., Cohen, S.H., Puckett, J.M. (2001) Effects of intellectual variables, age, and gender on divergent thinking in adulthood. International Journal of Behavioral Development, 25(6): 491-500
Rodgers, C. (2002) Defining Reflection: Another Look at John Dewey and Reflective Thinking. Teachers College Record, 104(4): 842-866
Roskos, K., Vukelich, C., Risko, V. (2001) Reflection and Learning to Teach Reading: A Critical Review of Literacy and General Teacher Education Studies. Journal of Literacy Research, 33(4): 595-635
Schon, D.A. (1983) The reflective practitioner: How professionals think in action. New York-Oxford: Basic Books
Semerci, C. (2007) Ogretmen ve ogretmen adaylari icin yansitici dusunme egilimi (RTT) olceginin gelistirilmesi. Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 7(3), 1531-1377
Sonmaz, S. (2002) Problem cozme becerisi ile yaraticilik ve zeka arasındaki iliskinin incelenmesi. Istanbul: Marmara Universitesi, Unpublished doctoral dissertation
Tekeli, I. (2016) Okul oncesi ogretmenlerinin yansıtici dusunme duzeyleri. Burdur: Mehmet Akif Ersoy Universitesi, Unpublished master's thesis
Tekin, M. (2008) Orta ogretimde ogrenim goren ogrencilerden spor yapan ve yapmayanlar arasindaki yaraticilik ve coklu zeka alanlarının arastırilmasi. Ankara: Gazi Universitesi, Unpublished doctoral dissertation
Tok, S. (2008) Yansitici dusunmeyi geligtirici etkinliklerin ogretmen adaylarının ogretmenlik meslegine yonelik tutumlarına, performanslarına ve yansitmalarina etkisi. Egitim ve Bilim, 33(149): 104-117
Tuna, S., Temizkalp, G. (2013) Ogretmen adaylarinin yaraticilik duzeyleri. Egitim ve Ogretim Arastırmaları Dergisi, (2): 1-1
Turaslı, K.N. (2012) Erken cocukluk doneminde yaratıcılık ve gelistirilmesi. Ankara: Pegem Akademi, E. Celebi Oncu (Ed.)
Turla, A. (2004) Cocuk ve yaratıcılık: Cocugum daha yaratıcı olabilir mi?. Istanbul: Morpa Kultur Yayinlari
Yel, M., Yiğitel, S. (2019) Ortaöğretim Biyoloji Dersi Öğretiminde Uygulanan Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirme Etkinliklerinin Öğrencilerin Akademik Başarı ve Tutumları Üzerindeki Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(3): 1289-1317
Yenilmez, K., Yolcu, B. (2007) Ogretmen davranıslarının yaratici dusunme becerilerinin gelisimine katkisi. Manas Sosyal Bilimler Dergisi, 18: 95-105
Yildirim, P.A. (2019) Cocukta sanat egitimi ve yaratıcılık. Anadolu Universitesi-Acık Ogretim Fakultesi Yayini, H. T. Unalan (Ed.), No: 2276
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/IstrPed2102405C
objavljen u SCIndeksu: 21.01.2022.