Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 5 od 13  
Back povratak na rezultate
Prisustvo teme/motiva smrti u predškolskom vaspitanju
Predškolska ustanova "Vračar", Beograd

e-adresajovana.milasinovic95@gmail.com
Sažetak
Psihološka istraživanja pokazuju da deca dosta rano počinju da razmišljaju o smrti, kao i da razvijaju svoje koncepte u vezi s njom. S druge strane, prisutni su nalazi o ambivalentnim stavovima nastavnika i roditelja kada je u pitanju pokretanje razgovora o smrti sa najmlađima. U ovom radu istraživali smo mišljenje vaspitača u vezi sa tematizacijom smrti u predškolskom vaspitanju i, uže, u vezi sa prisustvom književnih tekstova sa motivom smrti u radu s decom. Anketnim upitnikom prikupljeno je mišljenje šezdeset vaspitača, a odgovori do kojih smo došli, između ostalog, pokazuju sledeće: a) više od polovine vaspitača razgovaralo je sa decom na temu smrti; b) 85% vaspitača u svom radu imalo je slučaj da je detetu preminuo član uže ili šire porodice ili kućni ljubimac; v) više od polovine vaspitača tvrdi da su deca pokazala interesovanje za razgovor o smrti. Kad je reč o književnim tekstovima, ispostavilo se: a) da vaspitači pre biraju bajke sa motivom smrti u odnosu na basne, iako se u njima javlja smrt čoveka (čak i deteta); b) da smrt glavnog junaka u tekstu nije prepreka za njegov odabir; v) da vaspitači postavljaju širok spektar pitanja o smrti koja se odnose na književni tekst, ali i da pitanjima povezuju tekst sa životnim iskustvom deteta.
Reference
Bonoti, F., Leondari, A., Mastora, A. (2013) Exploring Children's Understanding of Death: Through Drawings and the Death Concept Questionnaire. Death Studies, 37(1): 47-60
Božić, S. (2017) Obrada motiva smrti u nastavi književnosti. Slavica Wratislaviensia: Wielkie tematy kultury w literaturach słowianskich, 168: 615-629
Buđevac, N. (2018) Psihologija obrazovanja za vaspitače. Beograd: Učiteljski fakultet
Gutiérrez, I.T., Miller, P.J., Rosengren, K.S., Schein, S.S. (2014) Affective dimensions of death: Children's books, questions, and understandings. Monographs of the Society for Research in Child Development, 79(1): 43-61
Janićijević, V.B. (2017) Metodički pristup motivu smrti u razrednoj nastavi. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 30, br. 3, str. 94-105
Kibler-Ros, E. (2004) Razgovori o deci i o smrti. Beograd: Gutenbergova galaksija, prev. Mirjana Ajduković-Mišljenović
Lazar, A., Torney-Purta, J. (1991) The Development of the Subconcepts of Death in Young Children: A Short-Term Longitudinal Study. Child Development, 62(6): 1321-1333
Milašinović, J. (2019) Prisustvo teme/motiva smrti u predškolskom vaspitanju. Beograd: UF, master rad
Pavićević, A. (2011) Vreme (bez) smrti - predstave o smrti u Srbiji 19-21. veka. Beograd: Etnografski institut SANU
Pijaže, Ž., Inhelder, B. (1996) Intelektualni razvoj deteta. Beograd: ZZUNS
Polovina, N. (2007) Motivi smrti i zagrobnog života u bajkama Hansa Kristijana Andersena. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, vol. 55, br. 1, str. 63-74
Spasić, M. (2016) Pojam smrti iz ugla deteta. Teme, vol. 40, br. 2, str. 525-540
Speece, M.W., Brent, S.B. (1984) Children's Understanding of Death: A Review of Three Components of a Death Concept. Child Development, 55(5): 1671-1686
Talwar, V. (2011) Talking to Children about Death in Educational Settings. u: Talwar V., Harris P., Schleifer M. [ur.] Children's Understanding of Death: From Biological to Religious Conceptions, Cambridge: Cambridge University Press, 98-115
Tamm, M.E., Granqvist, A. (1995) The meaning of death for children and adolescents: A phenomenographic study of drawings. Death Studies, 19(3): 203-222
Veljković-Mekić, J. (2019) Motiv smrti u savremenim romanima za decu. Detinjstvo, 45(3): 22-29
Vukomanović-Rastegorac, V.M. (2017) Tumačenje poezije za decu kao mogućnost obrazovanja o smrti - zašto i kako. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 30, br. 3, str. 82-93
Vukomanović-Rastegorac, V. (2018) Smrt u srpskoj poeziji za decu i mlade - tradicija jednog tabua. u: Ako ti jave - umro sam - pesme o smrti za decu i mlade, Beograd: DKSG, 11-50
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/inovacije2003072M
objavljen u SCIndeksu: 02.10.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci