Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 8 od 13  
Back povratak na rezultate
Faktori aktivnog slušanja dece predškolskog uzrasta
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

e-adresadaliborka.puric@gmail.com
Sažetak
Razvijanje aktivnog slušanja kao komunikacione veštine ključne za razvijanje saradničkih odnosa u grupi, kulture prijateljstva i zajedništva, predstavlja važan zadatak u aktivnostima sa decom predškolskog uzrasta. Autor u radu ispituje stavove vaspitača (N = 198): a) o značaju elemenata koji se odnose na slušaoca i govornika u funkciji podsticanja dece predškolskog uzrasta za aktivno slušanje; b) o značaju uticaja vaspitača na razvijanje aktivnog slušanja kod dece. Rezultati istraživanja pokazuju da vaspitači veći značaj pridaju faktorima aktivnog slušanja koji se odnose na slušaoca (pažnja, veština slušanja, zainteresovanost za temu), u odnosu na faktore koji se odnose na govornika (motivisanje za slušanje, kvalitet kazivanja). Više od dve trećine anketiranih vaspitača (172 ili 86,9%) svoj uticaj na podsticanje aktivnog slušanja kod dece određuje kao značajan. Pošto je vaspitač ključni elemenat osposobljavanja dece predškolskog uzrasta u domenu temeljnih komunikacijskih kompetencija aktivnog slušanja, a imajući u vidu zapostavljenost slušanja u odnosu na ostale jezičke veštine, potrebno je više pažnje posvetiti unapređivanju kulture slušanja, kako u formalnom tako i u neformalnom i informalnom obrazovanju i usavršavanju vaspitača.
Reference
*** (2006) Pravilnik o opštim osnovama predškolskog programa. Beograd: Prosvetni pregled
*** (2012) Starting strong III: A quality toolbox for early childhood education and care. OECD Publications, OECD
Bakota, L. (2010) Komunikacijski model govornih vježbi i nastava jezičnoga izražavanja. Hrvatski, VIII(1), 9-43
Bruner, J. (2000) Kultura i obrazovanje. Zagreb: Educa
Buck, G. (2001) Assessing listening. Cambridge: CUP
Buljubašić, K.V. (2012) Škola kao zajednica odrastanja. Pedagogijska istraživanja, 9 (1-2); 43-57
Crystal, D. (1995) The Cambridge encyclopedia of the English language. Cambridge: CUP
Cvetanović, Z. (2009) Govorni uzori učenicima darovitim za veštinu govorenja. u: Gojkov G. [ur.] Daroviti i društvena elita, Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, str. 122-135
Gordon, T. (1996) Škola roditeljske djelotvornosti. Zagreb: Poduzetništvo Jakić
Hoppe, M.H. (2007) Lending an ear: Why leaders must learn to listen actively. Leadership in Action, 27(4): 11-14
Josifović-Elezović, S. (2011) Preduslovi usavršavanja i vrednovanja veštine slušanja u nastavi stranog jezika. Kultura polisa, VIII (16), 175-190
Lawson, T.R., Walsh, D. (2007) The effects of observational training on the acquisition of reinforcement for listening. Journal of Early and Intensive Behavior Intervention, 4(2): 430-452
Markić, I. (2014) Didaktička kultura škole i razvoj suradničkih kompetencija učenika u nastavnom procesu. Školski vjesnik, 64 (4); 627-652
McNaughton, D., Hamlin, D., McCarthy, J., Head-Reeves, D., Schreiner, M. (2008) Learning to Listen: Teaching an Active Listening Strategy to Preservice Education Professionals. Topics in Early Childhood Special Education, 27(4): 223-231
Mueller, E. (1972) The maintenance of verbal exchanges between young children. Child Development, 43(3): 930-938
Nunan, D. (1991) Language Teaching Methodology: A textbook for Teachers. Hemel Hampstead: Prentice Hall
Nunan, D. (1999) Second Language Teaching & Learning. Boston: University of Hong Kong, Heinle & Heinle Publishers
Pavličević-Franić, D. (2005) Komunikacijom do gramatike. Razvoj komunikacijske kompetencije u ranom razdoblju usvajanja jezika. Zagreb: Alfa
Pećnik, N., Starc, B. (2010) Roditeljstvo u najboljem interesu djeteta i podrška roditeljima najmlađe djece. Zagreb: UNICEF
Poole, K. (2005) How empathy develops: Why is she crying?. Scholastic Early Childhood Today, 20(1): 21-22
Purić, D. (2014) Čitalačka interesovanja učenika mlađeg školskog uzrasta. Požega: Epoha
Rost, M. (1990) Listening in language learning. London: Longman
Shatz, M., Gelman, R. (1973) The Development of Communication Skills: Modifications in the Speech of Young Children as a Function of Listener. Monographs of the Society for Research in Child Development, 38(5): 1
Tomić, Z. (2003) Komunikologija. Beograd: Čigoja
Tyner, A. (2009) Listening as an Effective Tool for Client Representation. Conflict Management, 13(2); 167-173
Vizek, V.V., Rijavec, M., Vlahović-Štetić, V., Miljković, D. (2003) Psihologija obrazovanja. Zagreb: VERN
Vodopija, Š. (2007) Umijeće slušanja - Priručnik i savjetnik za uspješnu komunikaciju. Zadar: Naklada d.o.o
von Schulz, T.F. (2001) Kako međusobno razgovaramo - smetnje i razjašnjenja. Zagreb: Erudita, 1
Vrhovac, Y. (2001) Govorna komunikacija i interakcija na satu stranog jezika. Zagreb: Ljevak d. o. o
Ward, N.G., Escalante, R., Bayyari, Y.A., Solorio, T. (2007) Learning to show you're listening. Computer Assisted Language Learning, 20(4): 385-407
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrffp46-12551
objavljen u SCIndeksu: 30.12.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0