Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:20

Sadržaj

članak: 2 od 11  
Back povratak na rezultate
2018, br. 21, str. 5-12
Rimski ostaci u tržnom centru 'Rajićeva' - nova turistička atrakcija Beograda ili primer devastacije arheološkog nasleđa?
Visoka turistička škola strukovnih studija, Beograd
Ključne reči: Rajićeva; Singidunum; antički (rimski); prezentacija; in situ
Sažetak
Nakon više od decenije čekanja Beograd je u jesen 2017. dobio novi tržni centar na mestu stare okretnice trolejbusa u Rajićevoj ulici. Zbog specifične lokacije objekta, pre početka gradnje obavljena su zaštitna arheološka istraživanja koja su otkrila značajne ostatke rimskog Singidunuma: deo rova oko utvrđenja legije IV Flavije, zatim tragove antičke ulice sa portikom koji je služio kao pešačka staza, kao i kamenu supstrukciju popločanog trga ispred kastruma. Verovatno rukovođeni dobrim primerima prakse konzerviranja arheološkog nasleđa in situ, odnosno njegove inkorporacije u moderna zdanja urbanih jezgara širom Evrope, nadležni su u staklenim basenima na ulazu u ovaj objekat iz Knez Mihailove ulice izložili nađeni materijal. Međutim, postavku je ubrzo po otvaranju ugrozio kondenz formiran na staklenim oknima basena, što se moralo naknadno rešavati, dok prema našim saznanjima ovde nije reč o izlaganju in situ jer je prikazana samo delimična rekonstrukcija pomenute antičke ulice a izloženi ulomci arhitektonske plastike potiču sa drugih lokaliteta rimskog Singidunuma. Celokupan utisak narušava i nedostatak bilo kakvog obeležja ili table sa informacijama, kao i propuštena mogućnost da se putem upotrebe novih tehnologija rekonstruiše atmosfera prošlosti i time značajno doprinese atraktivnosti postavke. Ovako, ona više svedoči u prilog gotovo potpunoj devastaciji jednog arheološkog lokaliteta, dok je loša prezentacija znatno umanjila njen potencijal kao važne tačke arheološkog turizma Beograda odnosno itinerera nazvanog ''Šetnja kroz antički Singidunum.''.
Reference
Bjelajac, Lj., Ivanisević, V. (1993) Les temoignages archeologiques des Grandes Invasions a Singidunum. Starinar, XLII: 123-139
Bojović, D. (1975) Prilog urbanoj istori- ji Beograda u periodu rimske dominacije. Godišnjak grada Beograda, XXII
Bojović, D. (1977) Rimske terme u parku na Studentskom trgu u Beogradu. Godišnjak grada Beograda, XXIV, 5-20
Crnobrnja, A. (2017) Arheološko nasleđe u Srbiji danas - briga države ili posao entuzijasta. Moderna konzervacija, 5: 77-96
Korać,, i dr. (2014) Rimski limes u Srbiji. Beograd: Arheološki institut
Liana, R., Stampolidis, N. (2001) Athens: The city beneath the city: Antiquities from the metropolitan railway excavations. Athens: Greek Ministry of Culture
Mirković, M. (1968) Rimski gradovi na Dunavu u Gornjoj Meziji. Beograd: Arheološko društvo Jugoslavije
Plemić, B. (2010) Spomenici Hekatinog kulta u rimskim provincijama na tlu Srbije. Glasnik srpskog arheološkog društva, 26: 119-127
Pop-Lazić, S. (2005) Novi nalazi antičkih grobova u Singidunumu. Singidunum, br. 4, str. 125-136
Pop-Lazić, S.P. (2002) Nekropole rimskog Singidunuma. Singidunum, br. 3, str. 7-100
Popović, B. (1975) Les temoins archeologique des invasions avaro-slaves dans l'Illyricum Byzantin. u: Melanges de l'ecole fransais de Rome, 87, 489-496
Popović, M. (1975) Područje Knez Mihailove ulice u sklopu urbanog jezgra rimskog Singidunuma. u: Knez Mihailova ulica - zaštita nasleđa, uređenje prostora, SANU, Katalog 26: 10-14
Popović, M. (1997) Antički Singidunum - dosadašnja otkrića i mogućnosti daljih istraživanja. Singidunum, 1, str. 1-20
Popović, M. (1997) Ostaci antičkog Singidunuma u urbanom jezgru savremenog grada. Nasleđe, br. 1, str. 11-24
Stavrakakis, Y.N. (2000) Subway to the past. Archaeology online, March/April 2000: 36-41
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/TurPos1821005P
objavljen u SCIndeksu: 19.07.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci