Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 5 od 11  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 1, br. 2, str. 45-53
Unapređenje efektivnosti izrade i izlaganja prezentacije
aVisoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo Beograd
bVisoka poslovna škola strukovnih studija 'Prof. dr Radomir Bojković', Kruševac

e-adresammarrija@gmail.com, mykrstic@gmail.com, srdjan.sko
Sažetak
Ljudi imaju potrebu da, u okviru obavljanja svojih redovnih aktivnosti, drugima saopštavaju rezultate tih aktivnosti. Jedan od načina za to je javna prezentacija, specifičan komunikacioni proces kojim se, primenom određenih audio - vizuelnih efekata, prenose poruke drugim ljudima. Danas se prezentovanje po pravilu obavlja uz pomoć softverske podrške koja se zasniva na PowerPoint prezentacijama. Međutim, sama primena softverske podrške nije garancija uspeha, budući da uspeh prezentovanja zavisi i od drugih elementa u komunikacionom procesu, koji se uspostavlja između prezentera i auditorijuma. Svrha ovog rada je da se prezentacija istraži sa relevantnih aspekata, kako bi se došlo do principa koji omogućava stvaranje kvalitetne PowerPoint prezentacije. U tom smislu, u radu se daju preporuke za uspešnu organizaciju prezentacije sa stanovišta tehnologije, tipova, pravila uspešnog kreiranja i pripreme za izlaganje. Rezultati istraživanja ovog rada ukazuju da na efektivnost prezentacije, pored kvaliteta dizajna same prezentacije, veliki uticaj ima način njenog izlaganja, od strane prezentera, posebno u pogledu komunikacije, koju on ostvari sa auditorijumom. Dosadašnja iskustva govore da se nedovoljna pažnja kod prezentovanja od strane prezentera poklanjala neverbalnoj komunikaciji. U zaključku rada se ukazuje da je upravo to oblast koja predstavlja širok prostor pogodan za unapređenje efektivnosti prezentacije.
Reference
Skorup, A., Krstić, M., Cogoljević, M. (2013) Trendovi e-poslovanja u uslužnoj delatnosti. Trendovi u poslovanju, vol. 1, br. 1, str. 97-108
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/TrendPos1302045M
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2019.

Povezani članci

Trend poslovanju (2015)
Kreativnost u funkciji rasta i razvoja MSP
Krstić Milan, i dr.

Trend poslovanju (2016)
Stanje i perspektive razvoja sektora MSP u Srbiji
Krstić Milan, i dr.