Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 11  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 36, br. 2, str. 939-951
Poruka svetu - kako svom istraživanju obezbediti dobro predstavljanje zajednici
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

e-adresaarsenijevic@gmail.com
Sažetak
Cilj rada je da domaćoj naučnoj sceni približi praktična znanja o načinima da se svom naučnom radu obezbedi adekvatno prisustvo u naučnoj zajednici. Govori se o tri faze u predstavljanju istraživanja naučnoj zajednici: prezentaciji na naučnom skupu, pisanju apstrakta kao sredstvu da se do naučnog skupa dođe, i objavljivanju napisanoga rada u naučnoj periodici. Iako broj domaćih istraživača kojima ovakvo uputstvo nije potrebno nije mali, broj onih kojima može biti veoma korisno je svakako (i u apsolutnom smislu i proporcionalno) jako velik, i opšti stepen vladanja ovim znanjima daleko je od zadovoljavajućeg nivoa. Rad ima zadatak da učini korak ka menjanju ovakvog stanja, služeći kao vodič istraživaču čiji rad zaslužuje mesto na međunarodnoj naučnoj sceni, ali mu je smetnja nedostatak praktičnih veština u procesu publikovanja.
Reference
Agin, D. (2007) Junk science: an overdue indictment of government, industry, and faith groups that twist science for their own gain. New York: Macmillan
Alley, M. (1996) The craft of scientific writing. New Jersey: Prentice Hall, 3rd edition; http: //filebox. vt. edu/eng/mech/writing
Barrow, J.D., Silk, J. (1983) The left hand of creation. London: J. M. Dent & Sons
Day, R.A., ur. (1998) How to write and publish a scientific paper. New York: Phoenix-Oryx Press
Godlee, F. (2002) Making reviewers visible: openness, accountability, and credit. JAMA, 287, 287, 2762-2765
Gopen, G., Swan. Judith (1990) The science of scientific writing. American Scientist, 78: 550-558
Kuba, L., Koking, D. (2004) Metodologija izrade naučnog teksta - kako se piše u društvenim naukama. Podgorica: CID
Platow, M.J. (2002) Giving professional presentations in the behavioural sciences and related professions: A practical guide to the novice, the nervous, and the nonchalant. New York: Psychology Press
Sakan, M. (2005) Izrada stručnih i naučnih radova. Novi Sad: Prometej
Siegelman, S.S. (1991) Assassins and zealots: Variations in peer review: Special report. Radiology, 178: 637-642; http: //ajrccm. atsjournals. org/cgi/ijlink?linkType=PDF&journalCode=radiology&resi d=178/3/637]
van Heuven, V., Rooryck, J. (1999) Guidelines for writing abstracts. Univerzitet u Leidenu, Rukopis; http //www. unc. edu/linguistics/confinfo_files/hil-tips.pdf
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.