Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 4 od 7  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 86, br. 4, str. 231-245
Međunarodni aspekt istorijskog razvoja pomilovanja
Ministarstvo kulture i informisanja
Sažetak
Za institut pomilovanja, kao jednu od opštepoznatih pravnih ustanova savremenog zakonodavstva, može se reći da spada u grupu onih pojmova koji imaju izuzetno bogatu i značajnu tradiciju. Uzimajući u obzir sam karakter ove ustanove, takođe se jasno nameće zaključak da se on u svojoj suštini ne može vezati ni za jedan pravni sistem posebno. Naime, pomilovanje se i u funkcionalnom, ali i u istorijskom smislu slobodno može posmatrati kao pojam univerzalnog karaktera. Zbog toga je za shvatanje same suštine današnjeg značenja pojma pomilovanja, izuzetno važno istražiti i osnovne aspekte njegovog istorijskog razvoja, i to u međunarodnim okvirima. U tom kontekstu ćemo u ovom radu izložiti istorijski razvoj ustanove pomilovanja u rimskom pravu, a nakon toga ćemo dalje pratiti genezu razvoja pomilovanja u onim državama sveta koje predstavljaju karakteristične primere značajne za razumevanje teme koju ovde obrađujemo. Istovremeno ćemo shvatiti i koliko je važno koristiti potencijale pomilovanja na pravilan i efikasan način, jer nas upravo istorija njegove upotrebe upozorava i na opasnosti od zloupotrebe zaista ogromnih mogućnosti koje pomilovanje realno ima.
Reference
*** (1879) The constitucion of the state of California
*** (2001) Dnevni list Blic, 16.2.2001
*** (1996) Dnevni list Politika, 20.1.1996
*** (1997) ZKP SR Nemačke. Beograd: Centar marketing
*** (1966) Zbirka novijih ustava - Ustav SAD od 1787. godine. Beograd: Institut za uporedno pravo
*** (1946) Sovjetsko krivično pravo. Beograd
Jakovljević, D.S. (1990) Rehabilitacija u krivičnom pravu. Beograd: Naučna knjiga
Kesterčanek, F. (1978) Pravo pomilovanja i ustupanje tog prava građanima u Republici. Dubrovnik: Dubrovnik
Kojadinović, S. Pomilovanje (opšti seminar). Beograd: Biblioteka Pravnog fakulteta
Marković, R.Č. (1993) Ustav Rusije. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 41, br. 6, str. 674-686
Pihler, S. (1987) Prilog raspravi o pomilovanju. Pravni život, br. 6-7, str. 687
Radbruh, G. (1980) Filozofija prava. Beograd
Srzentić, N. (1953) Krivično pravo FNRJ - opšti deo. Beograd
Tahović, J. (1945) Zakon o davanju amnestije i pomilovanja. Arhiv za pravne i društvene nauke, Beograd, 3, 4; 5
Trifunović, M. (1945) Ustavno-pravni i politički aspekt instituta pomilovanja. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, Beograd, 3, 4; 5
Vlada FNRJ (1951) Objašnjenje uz nacrt Krivičnog zakona FNRJ. Beograd
Živanović, T. (1937) Osnovi krivičnog prava - opšti deo. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona, Druga knjiga, str. 325-327
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv1404231B
objavljen u SCIndeksu: 18.09.2018.

Povezani članci

Gl Adv komore Vojvodine (2007)
Rehabilitacija i pravne posledice u krivičnom pravu
Jovašević Dragan

Gl Adv komore Vojvodine (2008)
Primena amnestije u krivičnom pravu
Jovašević Dragan

Strani pravni život (2008)
Povratno dejstvo krivičnog zakona - aktuelno pitanje sudske prakse u Bosni Hercegovini
Kaurinović Damjan, i dr.

prikaži sve [87]