Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 3 od 10  
Back povratak na rezultate
2018, br. 1, str. 465-479
Pozornička i patrolna djelatnost u funkciji prevencije kriminaliteta na bezbjednosnom sektoru
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet bezbjednosnih nauka, Republika Srpska, BiH

e-adresagojko.setka@fbn.unibl.org
Ključne reči: policija; bezbjednosni sektor; kriminalitet; prevencija kriminaliteta; pozornička djelatnost; patrolna djelatnost
Sažetak
U posljednje vrijeme sve se manje pažnje posvećuje suštinskoj (osnovnoj) policijskoj djelatnosti koja se odvija na bezbjednosnom sektoru. Ovo smatramo potpuno neopravdanim jer svi policijski poslovi se upravo odvijaju na bezbjednosnom sektoru i bez efikasnog postupanja policije na njemu, nemoguće je očekivati uspješno sprečavanje kriminaliteta. Policijska organizacije nije u mogućnosti da se na efikasan način bavi sprečavanjem kriminaliteta ukoliko zapostavi svoju djelatnost na bezbjednosnom sektoru. Bezbjednosni sektor predstavlja centralni element policijskog djelovanja i mjesto gdje se odvija najvažnija policijska djelatnost, mjesto gdje se stvaraju i ispoljavaju rezultati policijskog rada. U ovom radu pažnja je usmjerena na djelatnost policije na bezbjednosnom sektoru kako bi se ukazalo na veliki značaj pozorničke i patrolne djelatnosti u funkciji prevencije kriminaliteta. Takođe, kroz rad će se ukazati na određene faktore koji su u proteklom periodu negativno uticali na efikasnost obavljanja pozorničke i patrolne djelatnosti.
Reference
Jovičić, D., Šetka, G. (2015) Organizacija i nadležnost policije. Banja Luka: Fakultet za bezbjednost i zaštitu
Jovičić, D., Šetka, G. (2018) Organizacija i nadležnost policije. Banja Luka: Grafomark
Jovičić, D., Šetka, G. (2018) Perspektiva policijsko-obavještajnog modela u policijskom sistemu Bosne i Hercegovine. u: Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske unije - stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih, Zbornik radova, Banja Luka: Istraživački centar Banja Luka, 255-269
Jovičić, D. (2011) Organizacija i nadležnost policije. Banja Luka: Fakultet za bezbjednost i zaštitu
Kešetović, Ž., Banović, B., Radović, I. (2017) Obrazovanje i obuka za bezbednost pred novim izazovima. Godišnjak Fakulteta bezbednosti, br. 1, str. 95-110
Krivokapić, V. (2008) Prevencija kriminaliteta. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Mandić, S. (2016) Stavovi građana o policiji. Beograd: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
Simonović, B. (2004) Kriminalistika. Kragujevac: Pravni fakultet
Simonović, B., Pena, U. (2010) Kriminalistika. Istočno Sarajevo: Univerzitet u Istočnom sarajevu - Pravni fakultet
Subošić, D. (2017) Organizacija i poslovi policije. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Subošić, D. (2010) Organizacija i poslovi policije. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Šetka, G. (2016) Uticaj organizacije policijskih struktura u Bosni i Hercegovini na stanje bezbjednosti. Banja Luka: Fakultet za bezbjednost i zaštitu
Šetka, G. (2017) Uticaj politike na funkcionalnost policijskih agencija u Bosni i Hercegovini. Godišnjak Fakulteta bezbednosti, br. 1, str. 499-516
Vodinelić, V. (1985) Kriminalistika, otkrivanje i dokazivanje - teoretski i praktični kriminalistički i dokazni problemi. Skoplje: Univerzitet Kiril i Metodije - Fakultet za bezbednost i opštedruštvenu zaštitu, Tom 1 i 2
Vuković, S. (2017) Prevencija kriminala. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Žarković, M., Banović, B. (2010) Krivično zakonodavstvo kao instrument suzbijanja trgovine ljudima. u: Savremene tendencije klasične represije kao instrument suzbijanja kriminaliteta, Zbornik radova, Bijeljina: Univerzitet Sinergija, 201-212
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/GFB1801465X
objavljen u SCIndeksu: 31.03.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka