Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 10  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 18, br. 1, str. 1-9
(Ne)jednakost građana pred sudovima
Institut za uporedno pravo, Beograd
Ključne reči: nejednakost građana; zatvorenici; siromašni; skupi advokati; SAD; Srbija; prevencija kriminaliteta
Sažetak
Mnogi podaci govore da se jednakost građana pred sudovima danas veoma mnogo narušava i ugrožava. Radi se prvenstveno o SAD. Autor u tom smislu navodi neke vrlo izrazite i egzaktne podatke koji potvrđuju da građani u SAD, pre svega kada je reč o krivičnim sudovima, uopšte nisu jednaki, prvenstveno po rasnom, ali u stvari po svom klasno-ekonomskom statusu. Ćirić zatim prelazi na teren Srbije i pokušava da odgovori na pitanje kakva je situacija u Srbiji. On zapravo smatra da će neki noviteti u krivično-procesnom smislu, koji se nagoveštavaju i uvode u Srbiji, dovesti do toga da će bogati biti još zaštićeniji, a siromašni još mnogo više na udaru krivičnog progona. Time će nejednakost građana pred sudovima u Srbiji postati gotovo sasvim legitimna, a najšira javnost će sve to doživeti kao vrlo izrazitu nepravdu, što naravno ne može povoljno uticati na sveopštu politiku prevencije kriminaliteta.
Reference
*** More Black Men in Prison Today Than Enslaved in 1850. Dostupno na: www.theroot.com/buzz/more-black-men-prison-enslaved-1850
Abraham, H.J. (1993) The judicial process. New York
Ćirić, J. Advokati i tužilačka istraga. Tužilačka reč, br. 10-11, str. 19-21
Ćirić, J. (2010) Advokatura i reforma krivičnog pravosudja. u: Vojislav Đurđić [ur.] Reforma krivičnog pravosuđa, Niš, 225-240
Ćirić, J., Đorđević, Đ., Sepi, R. (2006) Kaznena politika sudova u Srbiji. Beograd: Centar za mir i razvoj demokratije
Ćirić, J. (2008) ACLU - American Civil Liberities Union. u: Jovan Ćirić [ur.] Uvod u pravo SAD, zbornik radova, Beograd: Institut za uporedno pravo, 295-313
Ćorić, V. (2006) Nove metode u suzbijanju terorizma u Sjedinjenim američkim državama nakon 11. septembra. Strani pravni život, br. 1-3, str. 381-399
Đurđić, V. (2011) Načelo oportuniteta krivičnog gonjenja u krivičnom postupku Srbije. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 49, br. 2-3, str. 199-219
Filipović, A.K. (2000) Dosuđivanje visine nematerijalne štete u sudskoj praksi. Pravo - teorija i praksa, vol. 17, br. 5-6, str. 20-28
Gajin, S. (2011) Ljudska prava - pravno-sistemski okvir. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union
Knežić, B. (2009) Suicide in a changing society. u: Monika Milošević [ur.] Serbian Law in Transition - Changes and Challenges, Beograd: Institut za uporedno pravo, 11-28
Matić, P. (2009) Rat za meku moć. Srpska politička misao, br. 2, str. 31-43
Matijević, M.V. (2008) O nekim aspektima Glave VII federalnog Zakona o građanskim pravima iz 1964. u: Ćirić Jovan [ur.] Uvod u pravo SAD, Beograd: Institut za uporedno pravo, 269-293
Sutherland, E.H., Cressey, D.R. (1970) Criminology. Philadelphia - New York - Toronto: Lippincott
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka