Metrika

  • citati u SCIndeksu: [8]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 10  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 51, br. 1-2, str. 179-192
Principi zakonitosti i legitimnosti u postupanju policije u prevenciji kriminaliteta
Policijska akademija, Beograd
Sažetak
U radu se ukazuje na eventualne dodatne mogućnosti normativno-pravnog uređivanja ovlašćenja policije u prevenciji kriminaliteta, uz osvrt na ograničenje slobode kretanja i prava na privatnost građana u Velikoj Britaniji u kontekstu suprotstavljanja terorizmu, kao i na ovlašćenja državnih organa u suprotstavljanju organizovanom kriminalitetu u Republici Srbiji. Izvan tih slučajeva mogu se izdvojiti tri mogućnosti normativno-pravnog uređivanja ovlašćenja policije u prevenciji kriminaliteta. Prva je da se pripadnicima policije daju dodatna ovlašćenja koja bi im omogućila da efikasnije kontrolišu ponašanje potencijalnog učinioca i žrtve, bez inkriminisanja njihovog ponašanja. Druga je da se proširi zona kažnjivosti na ponašanja koja su do tada bila devijantna ili su bila kažnjiva kao prekršaji, i tako policiji omogući da postojećim zakonskim ovlašćenjima kontroliše ponašanje potencijalnog učinioca i žrtve. Treća mogućnost podrazumeva da se zakonom kojim se određuju ovlašćenja policije, ili posebnim zakonom o prevenciji kriminaliteta predvide posebna ovlašćenja koja pripadnici policije mogu koristiti u odnosu na zakonom određena ponašanja potencijalnih učinilaca i žrtava krivičnih dela koja često prethode njihovom izvršenju, a koja pri tome ne bi morala nužno biti inkriminisana krivičnim ili drugim zakonom. Zatim sledi izlaganje o principu legitimiteta kao pretpostavki za uspešnije preventivno delovanje pripadnika policije. U tom smislu ukazuje se na potrebu utvrđivanja stavova i očekivanja građana od policije na osnovu istraživanja razloga podnošenja predstavki građana i, uopšte, razloga obraćanja građana (neposredno i telefonskim putem). Posebno su izdvojena dva principa od čijeg poštovanja u značajnoj meri zavisi obezbeđivanje principa legitimiteta u policijskom preventivnom postupanju. To su principi humanosti i javnosti.
Reference
*** (2003) Uputstvo o policijskoj etici i načinu obavljanja poslova policije. Službeni glasnik RS, br. 41
Eterno, A.J. (2001) Zero tolerance policing in democracies: The dilemma of controlling crime without increasing police abuse of power. Police Practice and Research: An International Journal, vol. 2, br. 3
Ignjatović, Đ.M. (2008) Kriminologija. Beograd: Pravni fakultet - Centar za publikacije
Ignjatović, Đ.M. (2002) Strategije policijskog delovanja i prevencija kriminaliteta. Beograd: Policijska akademija
Johnson, R.R. (1998) Citizen complaints: What the police should know. FBI Law Enforcement Bulletin, vol. 67, izd. 12
Kambovski, V. (2005) Legitimitet i pravičnost kao osnovna načela kaznenog prava. Pravni život, vol. 54, br. 9, str. 691-710
Kešetović, Ž.M. (2000) Odnosi policije sa javnošću. Zemun: Viša škola unutrašnjih poslova
Krstić, O. (2007) Istraživanje problema u preventivnoj kriminalističkoj delatnosti. u: Slobodan Petrović, Milan Milošević, Đorđe Đorđević [ur.] Sprečavanje i suzbijanje savremenih oblika kriminaliteta - II, Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, 73-91
Krstić, O. (2003) Prognostika kriminaliteta. Beograd: Policijska akademija
Krstić, O. (2007) Prevencija kriminaliteta. Banja Luka: Fakultet za bezbjednost i zaštitu
Palmiotto, J.M. (2000) Community Policing: A Policing Strategy for the 21st Century. Gaithersburg, Maryland: Aspen Publication
Sepi, R. (2005) Nove mere u borbi protiv terorizma u Velikoj Britaniji. Pravni život, vol. 54, br. 9, str. 105-121
Stojanović, Z.P. (1991) Politika suzbijanja kriminaliteta. Novi Sad: Pravni fakultet
Škulić, M.Z. (2003) Organizovani kriminalitet - pojam i krivičnoprocesni aspekti. Beograd: Dosije
Škulić, M.Z. (2005) Prikriveni islednik - zakonsko rešenje i neka sporna pitanja. Bezbednost, Beograd, vol. 47, br. 3, str. 373-397
Vuković, S. (2004) Metode policije za poboljšanje odnosa sa građanima. Beograd: Policijska akademija, magistarska teza
Wilson, Q.J., Kelling, L.G. (2000) Broken windows: The police and neighborhood safety. New Jersey: Prentice Hall
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 01.12.2009.

Povezani članci

Nauka bezbednost policija (2004)
Neki spoljnopolitički aspekti korupcije i pranja novca
Teofilović Nebojša, i dr.

Nauka bezbednost policija (2004)
Kriminalistički sadržaj analize odnosa učinilac - žrtva
Đurđević Zoran

Nauka bezbednost policija (2006)
Učešće građana u kontroli rada policije
Vuković Slaviša

prikaži sve [100]