Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 4 od 360  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 56, br. 2, str. 353-367
Kako feministička kriminologija oblikuje zakonodavnu reakciju na nasilje u porodici?
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaB.Ristivojevic@pf.uns.ac.rs, S.Samardzic@pf.uns.ac.rs
Ključne reči: nasilje u porodici; zakon; sprečavanje; feminizam; radikalni
Sažetak
Autor se u radu bavi pitanjem osnovanosti noseće kriminalnopolitičke postavke Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Autor dokazuje pretpostavku da je Zakon donet na glavnim misaonim obrascima tzv. radikalne škole feminističke kriminologije u vezi sa nasiljem u porodici. Nakon što se u prvom delu rada kratko osvrće na osnovne uzuse naučno zasnovane politike suzbijanja kriminaliteta, autor u drugom delu rada predstavlja poreklo ovog zakonodavnog rešenja. Iz njega se vidi da je u pitanju poseban Zakon u odnosu na celinu zakonodavnih rešenja koja se bave suzbijanjem nasilja u porodici, čiji je sadržaj izradila grupa NVO radikalnog feminističkog usmerenja. U trećem, središnjem delu rada autor dokazuje poreklo pojedinih instituta u Zakonu tako što ih poredi sa ključnim dogmama ovog ekstremnog učenja u kriminologiji. Autor zaključuje da ona nisu ništa drugo nego nenaučni pokušaj zaogrtanja stavova radikalnog feminizma u jednu naučnu disciplinu - kriminološku etiologiju. Ovo poređenje pojedinih rešenja Zakona sa pojedinim obrascima radikalnog feminizma autor u zaključku ilustruje sa pretpostavljenim negativnim posledicama istih na porodicu u srpskom društvu. Istovremeno autor kritikuje potpuno ravnodušan stav zakonodavca prema nadmoćnom kulturnom obrascu društva u kome Zakon treba da se primenjuje.
Reference
*** (2016) Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Službeni glasnik RS, br. 94
*** (2015) Analiza izveštavanja dnevne štampe o nasilju u porodici (februar, mart i April 2015.). 20. maj 2015, http://kontakta.rs/2015/05/20/analiza-izvestavanjadnevne-stampe-o-nasilju-u-porodici-februar-mart-april-2015/, 21. 8. 2022
*** (2016) Bravo državo, Nakon akcije Kurira usvojen Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Kurir, 24. novembar 2016, https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/2557015/ kurir-tv-prenosi-uzivo-konferencija-u-palati-srbija-stefanovic-o-akciji-iskljuci-nasilje, 22. 5. 2018
*** (2017) Zakon o sprečavanju nasilja u porodici zakazao u praksi?. N1, 7. jul 2017, http://rs.n1info.com/a281692/Vesti/Vesti/Zakon-o-sprecavanju-nasilja-u-porodici-zakazao-u-praksi.html, 22. 5. 2018
*** (2017) Od 1. juna nasilje više neće moži da se sakrije. Politika, 27. maj 2017, http:// www.politika.rs/sr/clanak/381535/Od-1-juna-nasilje-u-porodici-vise-nece-moci-da-se-sakrije, 22. 5. 2018
*** (2018) Od početka godine ubijeno 20 žena. Politika, 10. maj 2018, http://www.politika.rs/scc/clanak/403471/Od-pocetka-godine-ubijeno-20-zena, 22. 5. 2018
*** (2018) Pašalić - od početka godine ubijena 21 žena. Danas, 17. april 2018, https://www.danas.rs/drustvo/pasalic-od-pocetka-godine-ubijena-21-zena/, 22. 5. 2018
*** (2018) Ubijeno tri puta više žena nego prošle godine, da li je Zakon zakazao?. RTS, 18. april 2018, http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/drustvo/3109024/ ubijeno-tri-puta-vise-zena-nego-prosle-godine-da-li-je-zakon-zakazao.html, 22.5. 2018
Banwell, S. (2010) Gender naratives, women's subjective account of their use of violence and alternative aggression within their marital relationships. Feminist Criminology, 2
Belknap, J., et al. (2009) The levels and roles of social and institutional support reported by survivors of intimate partner abuse. Feminist Criminology, 4
Bock, M. (2010) Pozitivna specijalna prevencija i nove tendencije u kriminalnoj politici, sa posebnim osvrtom na Feindstrafrecht. Crimen, 1(2), 139-167
Durfee, A. (2009) Victim narratives, legal representation and domestic violence civil protection orders. Feminist Criminology, 1
Dutton, D.G., Nicholls, T.L. (2005) The gender paradigm in domestic violence: Research and theory. Aggression and Violent Behaviour, 6
Fairbairn, J., Dawson, M. (2013) Canadian news coverage of intimate partner homicide: Analyzing changes over time. Feminist Criminology, 3
Ferrell, J., Hayward, K., Young, J. (2008) Cultural criminology: An invitation. London - New Delhi - Singapore - Washington, DC, 8
General Assembly (1993) Declaration on elimination of a violence against women. A/ RES/48/104, 20. 12
Grujić, S. (2015) Priručnik za prevenciju rodno zasnovanog nasilja. Beograd
Herzog, S. (2017) The empirical test of feminist theory and research: The effects of heterogenous gender-role attitudes on perception of intimate partner violence. Feminist Criminology, 3
Jerotić, V. (2000) Čovek i njegov identitet. Beograd
Mann, R. (2008) Men's right and feminst advocacy in Canadian domestic violence arenas: Context, dinamics and outcomes of antifeministic backlash. Feminist Criminology, 1
Miller, S., Iovanni, L. (2013) Using restorative justice for gendered violence: Success with postconviction model. Feminist Criminology, 4
Mišambled, R. (2015) Istorija nasilja - od kraja srednjeg veka do danas. Novi Sad: Akademska knjiga
Murphy-Weiss, G., Roberts, W., Miles, D. (2015) One size does not fit all: A case study of an alternative intimate partner violence court. Feminist Criminology, 4
Naegler, L., Salman, S. (2016) Cultural criminology and cultural consciousness: Moving feminist theory from margin to center. Feminist Criminology, 4
Reckdenwald, A., Parker, K. (2011) Understanding the change in male and female partner homicide over time: A policy and theory relevant investigation. Feminist Criminology, 3
Richards, T., Gillespie, L., Smith, D. (2011) Exploring news coverage of femicid: Does reporting the news add insult to injury?. Feminist Criminology, 3
Ristivojević, B. (2017) Da li je novi zakon o sprečavanju nasilja u porodici opredmećenje pojave tzv. bezbednosnog prava?. Crimen, vol. 8, br. 1, str. 3-21
Simpson, S. (1989) Feminist theory, crime and justice. Criminology, 4
Stojanović, Z. (2003) Kriza savremenog krivičnog prava. Prava Čoveka, 5-6
Stojanović, Z. (1991) Politika suzbijanja kriminaliteta. Novi Sad
Willis, E. (1984) Radical Feminism and Feminist Radicalism. Social Text, (9/10), 113-114
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns56-20214
primljen: 26.08.2022.
revidiran: 10.10.2022.
prihvaćen: 11.10.2022.
objavljen u SCIndeksu: 02.12.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka