Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 10 od 316  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 48, br. 2, str. 7-14
Faktori rizika za prelome kuka kod starih
Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka
Sažetak
U razvijenim zemljama Evrope i Severne Amerike zadnjih godina je konstantovano značajno povećanje broja preloma kuka u populaciji osoba starijih od 65 godina. Prelomi kuka su gotovo uvek povezani sa padom i razmerno rastu posle 60-e godine. Približno 17% muškaraca i 30% žena doživi prelom kuka. Brojna istraživanja su detektovala faktore rizika koji pospešuju rizik od preloma kuka. Prva grupa su glavni faktori rizika koji su uzročno, nezavisno od drugih faktora povezani sa prelomom kuka. To su nepreventivni faktori (pol, rasa, klima) i preventivni faktori: osteoporoza, padovi i biomehanički rizici fraktura kuka. Druga grupa su predisponirajući faktori koji su povezani sa rizikom od preloma kuka, ali nema dokaza da je TA veza nezavisna u odnosu na druge faktore. To su: nasleđe, komorbiditet, medikamenti, ishrana, fizička aktivnost i pušenje. Treća grupa su uslovni faktori rizika koji su u vezi sa prelomom kuka, ali nema dokaza da je TA veza uzročna. To su zloupotreba alkohola i kofeina. Epidemiološke studije, koje imaju za cilj proučavanje preloma kuka, su svakako od velike važnosti u formiranju strategije ne samo lečenja, već i prevencije sa konačnim ciljem smanjenja njihovog broja i smanjenja mortaliteta.
Reference
*** Eathing, Activity and Lifestyle (HEAL) study. http://healthcarededelivery.cancer.gov/heal
Ahronheim, J.C. (2013) Posebne teškoće gerijatrijskih bolesnika. u: Sesil, Beograd: Slavjanskaja d. o. o, 24
Benowitz, NL. (2007) Duvan. u: Sesil, Beograd: Slavjanskaja d. o. o, 33-35
Dimitrijević, I. (2010) Bolesti zavisnosti. u: [ur.] Psihijatrija udžbenik za studente medicine, Jašović, Beograd: Medicinski fakultet, 102-103
Dragašević, N.T. (2003) Poremećaji hoda i padovi u starosti. Beograd: Izdanje urednika, 147-150
Dulić, B.V., Tulić, G.Dž., Vučetić, Č., Kadija, M.V., Todorović, A.J. (2003) Epidemiološki aspekti preloma kuka. Acta clinica, vol. 3, br. 3, str. 9-22
Đurica, S. (2003) Osteoporoza. u: Davidović M, Milošević DP, Kostić VC, [ur.] Savremena gerijatrija, Beograd: Izdanje urednika, 61-64; 2003
Finkelsein, S.J. (2013) Osteoporoza. u: Sesil, Udžbenik interne medicine, Beograd: Slavjanskaja d. o. o, 1366-1372
Gledović, Z., i sar. (2006) Epidemiologija. Beograd: Medinski fakultet Univerziteta u Beogradu, CIBID, 1. Izdanje
Langlois, J.A., Harris, T., Looker, A.C., Medans, J. (1996) Weight change between age 50 years and old age is associated with risk of hip, fracture in white women aged 67 and older. Arca Intern Med, 156: 989-994
Marčeta, E. (2015) Saobraćajni traumatizam i stari. Gerontologija, vol. 43, br. 2, str. 57-74
Pećina, M., Ruszkowski, I. (2007) Ortopedske bolesti. u: [ur.] Gerijatrija: medicina starije životne dobi., Zagreb: C. T. Poslovne informacije d. o. o, 492-496
Popović, B.D., Dulić, V.B. (2003) Biomedicinski aspekti rizika za frakturu kuka. Acta clinica, 3(3); 29-38
Popović, V. (2003) Osteoporoza i prelom kuka. Acta clinica, vol. 3, br. 3, str. 39-43
Rađen, S. (2012) Ishrana, uloga u unapređenju zdravlja i prevenciji bolesti. Beograd: Medija centar, Odbrana
Slavković, S. (2010) Ortopedija: oboljenja. u: Hirurgija: Udžbenik za studente medicine, Beograd: Medicinski fakuletet, 846-850
Swiontkowski, M.E. (1994) Intercapsular fractures of the hip. J bone Joint Surg (AM), 76 (1); 129-138
Tulić, G.Dž., Dulić, B.V. (2003) Faktori rizika za prelome proksimalnog okrajka butne kosti. Acta clinica, vol. 3, br. 3, str. 23-28
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/ZZ1902007M
objavljen u SCIndeksu: 04.07.2019.