Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17

Sadržaj

članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 6, br. 1, str. 9-23
Prevodilac i njegovi zadaci i postupci pri prevođenju naslova filmova
aUniverzitet Union, Fakultet za pravne i poslovne studije 'dr Lazar Vrkatić', Novi Sad
bUniverzitet Union, Beograd

e-adresajovanovic072@sbb.rs, brnjada.katarina@gmail.com
Ključne reči: filmski naslov; prevodilac; prevod; greške u prevodu; potpuni promašaji
Sažetak
Ovaj rad polazi od činjenice da se proces prevođenja naslova ne razlikuje mnogo od onoga što se čini pri prevođenju drugih jezičkih jedinica, makar kada je reč o mentalnim radnjama u mislima prevodioca. Ono što jeste drugačije vidi se u sâmom pristupu prevođenju, u kom je poseban naglasak na stilskim i pragmatičkim aspektima. Odabir ekvivalenta na sintaksičkom i semantičkom planu najčešće nije dovoljan da bi naslov proizveo efekat polazne formulacije. Prevođenje naslova ne dopušta linearan sled određenih radnji, već zadaje nepisana pravila koja su na prvi pogled haotična, ali je pravi zadatak da se upravo ta nesređenost uredi da bi rezultat prevođenja bio svrsishodan. Mnogo je činilaca koji se prepliću u neposrednom uticaju na prevod, a prevodilac mora da ih je svestan i da uloži napor da ih organizuje i uskladi. Iz borbe da se savladaju leksičke prepreke, iz nastojanja da se postigne očekivani dodatni efekat koji pojačava reklamu filmu, iz potrebe da prevod bude u skladu s periodom u kom se film pojavio, nastaju uspeli kreativni pre­vodni naslovi, naslovi kojima je potrebno izvesno doterivanje, ali i oni s primetnom greškom. Nažalost, ima i onih koji se mogu okarakterisati kao potpuni promašaji, a osnovna svrha ovog rada jeste da pokaže da ih je mnogo u najavama programa u medijima, u bioskopskim repertoari­ma, pa i u literaturi vezanoj za film.
Reference
Anđelković, S. (2010) Prevedeni prevodi prevodilaca. b92. Preuzeto 28. aprila 2016. sa: http://www.b92.net/kultura/mojugao.php?navid=425298
Avalić, G. (2015) Ko je, bre, prevodio ove filmove. Blic online, Preuzeto 20. februara 2016 sa:
Baker, M. (2006) In other words: A coursebook on translation. London-New York: Routledge
Bugarski, R. (1986) Lingvistika u primeni. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Bugarski, R. (2009) Uvod u opštu lingvistiku. Beograd: Čigoja štampa
Crystal, D. (2003) English as a global language. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP
Đorđević, M. (2013) Typical Difficulties with English Prepositions for Serbian Learners. Civitas, Novi Sad, br. 5, 24-34
Hlebec, B. (2009) Opšta načela prevođenja. Beograd: Beogradska knjiga
Jovanović, M. (1985) O prevođenju - teorija i praksa prevodjenja. Beograd: Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije
Jovanović, S. (2008) Književnost i reč u jeziku. Beograd: Univerzitet Braća Karić
Jovanović, S. (2015) Prevođenje jednokratno primenjenih leksičkih kreacija - kretanje neugaženom stazom. u: Zbornik Kultura u ogledalu jezika i književnosti, Beograd: Fakultet za strane jezike Univerziteta Alfa BK, 220-234
Klajn, I. (2012) Bušenje jezika. Novi Sad: Prometej
Kolev, D. (2012) Kultura kao sredstvo i prostor psihološke manipulacije. Civitas, Novi Sad, br. 4, 49-6
Levi, J. (1983) Umjetnost prevođenja. Sarajevo: Svjetlost, preveo dr Bogdan L. Dabić
Lyons, J. (1981) Language and linguistics: An introduction. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP
Mićević, I. (2011) Sumnjivo znanje prevodilaca u Srbiji. Večernje novosti online, Preuzeto sa: http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:352298- Sumnjivo-znanje-prevodilaca-u-Srbiji
Mićević, I. (2016) Trčanje za prevodima. Novosti, januar, str. 7
Newmark, P. (1999) A textbook of translation. London: Longman, Pearson Education
Prćić, T. (2011) Engleski u srpskom. Novi Sad: Filozofski fakultet
Stakić, R., Vidović, T.K. (2013) Analiza prevoda kulturoloških pojmova (kulturema) u romanu Ansichten Eines Clowns. Filolog, 8
Šnajder, S. (2008) 1001 film koji moraš da vidiš pre nego što umreš. Beograd: Filip Višnjić, s engleskog preveo Boris Todorović
Venutti, L. (1998) The scandals of translation: Towards an ethics of difference. London-New York: Routledge
Vidić, M.J. (2013) Prevod stručnog i naučnog teksta u svetlu interpretativne teorije prevođenja. Komunikacija i kultura online, 4. Preuzeto sa:
Zobenica, N. (2013) Prevođenje naslova i međunaslova u romanu Limeni doboš Gintera Grasa. Filolog, 7
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/Civitas1601009J
objavljen u SCIndeksu: 21.05.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka