Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 7 od 43  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 5, br. 1, str. 93-105
Revizijski aspekt izvršenja budžeta
aVojska Srbije, Beograd
bRepublički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Beograd
cUniverzitet za poslovne studiјe, Banja Luka, Republika Srpska, BiH

e-adresamaja.kadet@gmail.com, jelenatrandafilovic@yahoo.co
Ključne reči: budžet; rashodi; prihodi
Sažetak
U radu se razmatra procedura izvršenja budžeta gde ono predstavlja najvažniji proces u budžetskom poslovanju. Budžet se i donosi da bi se izvršavao. Prema jednom shvatanju izvršenje budžeta predstavlja trošenje sredstava za određene potrebe i namene, a sa druge strane pored trošenja sredstava obuhvata i naplaćivanje prihoda tokom godine. Time se može reći da izvršenje budžeta obuhvata naplatu prihoda i trošenje sredstava.
Reference
*** (2003/2006) Uredba o budžetskom računovodstvu. Sl. glasnik RS, br. 125 i 12
*** (2009-2017) Zakon o budžetskom sistemu. Sl. glasnik RS, br. 54/2009, 73/2010. 103/2015, 99/2016, 113/2017
Bobera, D. (2006) Merenje performansi projekta. Strategijski menadžment, vol. 11, br. 1-2, str. 84-89
Dashkeev, V.V., Turnovsky, S.J. (2018) Balanced-budget rules and risk-sharing in a fiscal union. Journal of Macroeconomics, 57: 277-298
Dimitrijević, M. (2016) Kompleksnost promena u domenu upravljanja javnim rashodima
DRI (2014) Izveštaj o reviziji završnog računa budžeta R.Srbije za 2013. godinu. Beograd
Đorđević, D. (2005) Javne finansije. Novi Sad: Privredna akademija
Đurović-Todorović, J., Đorđević, M. (2009) Značaj upravljanja javnim rashodima u savremenim budžetskim sistemima. Facta universitatis - series: Economics and Organization, vol. 6, br. 3, str. 281-294
Lončar, Z. (2012) Kontrola uprave od strane državne revizorske institucije. Teme, vol. 36, br. 3, str. 1301-1318
Milojević, I., Andžić, R., Vladisavljević, V. (2018) Računovodstveni aspekti budžetske revizije. Ekonomika poljoprivrede, vol. 65, br. 1, str. 337-348
Prasad, S. (2018) Best-by-simulations: A framework for comparing efficiency of reconfigurable architectures on workloads with deadlines. Journal of Logical and Algebraic Methods in Programming, 100: 1-15
Rabrenović, A. (2009) Parliamentary control of the budget in France: Implications of 'New financial constitution'. Strani pravni život, br. 2, str. 55-70
Stanojević, L., Vidović, Z. (2014) Revizija javnog sektora. Beograd: Poslovni biro
Tešanović, B., Kostić, R., Pantić, D. (2011) Programski budžet i menadžment javnim finansijama. Vojno delo, vol. 63, br. 4, str. 314-328
Trandafilović, S., Knežević, M. (2013) Finansiranje sistema odbrane i programsko budžetiranje
Trklja, R., Dašić, B., Trklja, M. (2015) Budžet Republike Srbije, Pregled prihoda i rashoda
Vladisavljević, V., Pešić, H. (2018) Budžetska procedura u Republici Srbiji - izrada, donošenje i usvajanje završnog računa budžeta. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 4, br. 2, str. 90-100
Žugić, R. (2010) Vodič kroz budžet, Finansijski plan odbrane
Žugić, R. (2008) Vodič kroz budžet - finansijski plan odbrane. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Žugić, R. (2007) Civilna kontrola vojske - kontrola budžeta. Beograd: Vojnoizdavački zavod
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor1901091K
objavljen u SCIndeksu: 18.04.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci