Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 2 od 138  
Back povratak na rezultate
Individualizacija nastavne komunikacije u osnovnoškolskoj praksi
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

e-adresamarija.jovanovic@filfak.ni.ac.rs
Sažetak
Individualizacija nastave kao pretpostavka obezbeđivanja kvaliteta u planiranju i realizaciji ciljeva i zadataka vaspitanja i obrazovanja podrazumeva procese prilagođavanja didaktičko-metodičkih postupaka individualnim osobenostima učenika. Osnovu uspešne individualizacije nastave čini individualizacija nastavne komunikacije kao sredstva ali i cilja nastavnog rada. Rad ima za cilj da utvrdi stavove nastavnika i učenika o tome da li osnovnoškolsku nastavnu praksu krakteriše individualizacija nastavne komunikacije. U radu su predstavljeni rezultati istraživanja sprovedenog na uzorku od 550 učenika završnih razreda osnovne škole i 160 nastavnika sa područja Školske uprave Niš. Na osnovu analize utvrđenih rezultata može se zaključiti da istraživanu praksu ne karakteriše zavidan nivo individualizacije nastavne komunikacije, te da je u ovoj oblasti potrebna značajna pedagoško-didaktička intervencija i osnaživanje svih aktera nastavnog procesa.
Reference
Biesta, G. (2005) Education/Communication: The Two Faces of Communicative Pedagogy. ©1996-2004 Philosophy of education society all rights reserved
Biesta, G. (2005) Education/Communication: The Two Faces of Communicative Pedagogy. ©1996-2004 Philosophy of education society all rights reserved
Budić, S. (1999) Individualizovana nastava i uspeh učenika. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine
Budić, S. (1999) Individualizovana nastava i uspeh učenika. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine
Carlgrena, I., Klette, K., My'rdal, S., Schnackd, K., Simolae, H. (2006) From individualised teaching to the teaching of individuals. Scandinavian Journal of Educational Research, 50(3): 301-326
Carlgrena, I., Klette, K., My'rdal, S., Schnackd, K., Simolae, H. (2006) From individualised teaching to the teaching of individuals. Scandinavian Journal of Educational Research, 50(3): 301-326
Đorđević, J. (2009) Individualizacija i inoviranje nastave i učenja u školi 21. veka. Pedagoška stvarnost, vol. 55, br. 7-8, str. 673-685
Đorđević, J. (2009) Individualizacija i inoviranje nastave i učenja u školi 21. veka. Pedagoška stvarnost, vol. 55, br. 7-8, str. 673-685
Đukić, M. (1995) Didaktički činioci individualizovane nastave. Novi Sad: Filozofski fakultet
Đukić, M. (1995) Didaktički činioci individualizovane nastave. Novi Sad: Filozofski fakultet
Đurić, Đ.M. (1995) Psihološke osnove individualizacije nastave. Norma, vol. 1, br. 1, str. 42-52
Đurić, Đ.M. (1995) Psihološke osnove individualizacije nastave. Norma, vol. 1, br. 1, str. 42-52
Glasser, W. (1999) Nastavnik u kvalitetnoj školi. Zagreb: Eduka
Glasser, W. (1999) Nastavnik u kvalitetnoj školi. Zagreb: Eduka
Jovanović, D. (2018) Podsticajna klima za učenje i liderstvo vaspitača. u: Radosavljević Slobodanka [ur.] Sredina za učenje - izvor građenja odnosa, integrisanost učenja i bogaćenja iskustava deteta, Smederevo: NewPress
Jovanović, D. (2018) Podsticajna klima za učenje i liderstvo vaspitača. u: Radosavljević Slobodanka [ur.] Sredina za učenje - izvor građenja odnosa, integrisanost učenja i bogaćenja iskustava deteta, Smederevo: NewPress
Minić, V. (2012) Osnovno obrazovanje u Srbiji u drugoj polovini XX veka. Leposavić: Učiteljski fakultet u Prizrenu -Leposavić
Minić, V. (2012) Osnovno obrazovanje u Srbiji u drugoj polovini XX veka. Leposavić: Učiteljski fakultet u Prizrenu -Leposavić
Obisat, F., Hattab, E. (2009) A proposed model for individualized learning through mobile technologies. International Journal of Computers, 1(3): 103-118
Obisat, F., Hattab, E. (2009) A proposed model for individualized learning through mobile technologies. International Journal of Computers, 1(3): 103-118
Reter, H. (2000) Studienbuch pedagogische komunikation. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt
Reter, H. (2000) Studienbuch pedagogische komunikation. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt
Španović, S. (2011) Individualizovana nastava u teoriji i praksi. Nastava i vaspitanje, vol. 60, br. 3, str. 500-514
Španović, S. (2011) Individualizovana nastava u teoriji i praksi. Nastava i vaspitanje, vol. 60, br. 3, str. 500-514
Verderber, R., Verderber, K. (2005) Obŝenie - intensivnij kurs. Moskva: Olma-press
Verderber, R., Verderber, K. (2005) Obŝenie - intensivnij kurs. Moskva: Olma-press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/zrufpl2014263J
objavljen u SCIndeksu: 08.10.2021.