Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 76  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 11, br. 1, str. 31-36
Procena problema u vezi sa primenom bezbednosti i zdravlja na radu u makedonskim kompanijama
aMother Teresa University, Faculty for Technical Sciences, Skopje, North Macedonia
bSilg Inžinering Dooel, Skopje, North Macedonia

e-adresadmladenovska@gmail.com, ilina.dubravac@gmail.com
Sažetak
Trenutna situacija u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu u makedonskim kompanijama i institucijama nije zadovoljavajuća. Menadžment vrlo često zapostavlja ova pitanja. Takođe nedostaje i transparentnost u pogledu izveštavanja o nezgodama. Zbog ovoga, Makedonija je daleko iza proseka EU u pogledu registrovanih povreda na radu. Ovaj rad se bavi nekim od najčešćih prepreka i nepravilnosti u ovoj oblasti, analizirajući rezultate ankete koja se odnosi na ova pitanja sprovedene u makedonskim kompanijama i institucijama. Rezultati pokazuju da svest, transparentnost, kao i ulaganja u ovu oblast još uvek nisu dovoljni.
Reference
*** (2020) Annual report for accidents at work 2019. Skopje: Macedonian Occupational Safety and Health Association
Alli, B.O. (2008) Fundamental principles of occupational health and safety. Geneva: International Labour Office, second edition
Friend, M.A., Kohn, J.P. (2018) Fundamentals of occupational health and safety. Maryland, USA: Berman Press, seventh edition
Gallagher, C., Underhill, E., Rimmer, M. (2002) Occupational health and safety management systems: A review of their effectiveness in securing healthy and safe workplaces. Sydney: National Occupational Health and Safety Commission
Ivanov, D., Stanoeski, D., Velkovski, T., Čalovska, J., Dudeski, Lj. (2015) Systems for electronic keeping records in the field of safety and health at work. u: International Conference for Regional Collaboration OSH BON TON, 2015, Proceedings, Vol. 1, 117-123
Velkovski, T. (2018) Occupational health and safety, study Macedonia. Skopje: Macedonian association for occupational health and safety
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/SE2101031M
objavljen u SCIndeksu: 15.07.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka