Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 76  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 23, br. 2, str. 97-104
Kako primenjivati i kontrolisati Zakon o pravima pacijenata
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Beograd
Sažetak
Zakonom o pravima pacijenata su utvrđene dužnosti pacijenata: odgovornost prema svom zdravlju, prema drugim korisnicima zdravstvenih usluga i prema zdravstvenim radnicima i saradnicima. Zakonom je definisano devetnaest prava pacijenata i to: pravo na dostupnost zdravstvene zaštite, na informacije, preventivne mere, kvalitet pružanja zdravstvene usluge, bezbednost pacijenta, pravo na obaveštenje, na slobodan izbor, drugo stručno mišljenje, pravo na privatnost i poverljivost, pristanak, uvid u medicinsku dokumentaciju, na poverljivost podataka o zdravstvenom stanju pacijenta, pravo pacijenta koji učestvuje u medicinskim istraživanjima, pravo deteta u stacionarnim zdravstvenim ustanovama, pravo pacijenta da na sopstvenu odgovornost napusti stacionarnu zdravstvenu ustanovu, pravo na olakšanje patnji i bola, poštovanje pacijentovog vremena, prigovor i pravo na naknadu štete. Cilj izlaganja je predstavljanje Zakona o pravima pacijenata i drugih propisa na način koji bi mogao da zainteresuje kolege da iste pročitaju kako bi u svakodnevnom radu, obaveza poštovanja odredbi Zakona postala jednostavnija i lakša.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: aktuelni problemi
objavljen u SCIndeksu: 02.10.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka