Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 57, br. 7-9, str. 77-92
Tužba za osporavanje žiga
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pravni fakultet, Pale, Republika Srpska, BiH
Ključne reči: žig; opštepoznati znak; član 6bis Pariske konvencije; princip savjesnosti i poštenja
Sažetak
Autor u radu analizira tužbu za osporavanje žiga kao pravno sredstvo kojim se koriguje situacija u kojoj neovlašćeno lice podnosi prijavu za zaštitu ili stiče žig. Tužba za osporavanje žiga može se podići u dva slučaja: ako je žig stečen ili je prijava podnesena suprotno principu savjesnosti i poštenja, i ako je zaštićeni znak isti ili sličan znaku koji drugo lice koristi u prometu i koji je stekao status opštepoznatog u smislu člana 6bis Pariske konvencije za zaštitu industrijske svojine. Analizirajući izvore prava i sudsku praksu, autor navodi kriterijume koji se moraju uzeti u obzir prilikom procjene nepoštenog ponašanja, kao i određivanja pojma opštepoznatog znaka. S obzirom da se u našem pravnom sistemu žig stiče isključivo registracijom, a ne upotrebom, tužbom za osporavanje žiga štite se korisnici neregistrovanih oznaka onda kada je to pravično.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 12.07.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka