Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 2 od 44  
Back povratak na rezultate
Nesaglasnosti oko ključnih pojmova u nastavi strategijskog menadžmenta
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet
Sažetak
U članku su istražene nesaglasnosti oko ključnih pojmova i drugih pitanja teorije strategijskog menadžmenta u odgovarajućoj literaturi na domaćim univerzitetima, sa ciljem ukazivanja na proistekle teškoće u teoriji odgovarajućih predmeta. Ustanovljene su brojne nesaglasnosti udžbeničkih i sličnih tekstova menadžmenta, koje nisu samo posledica nerazvijenosti navedene teorije, kao ni dopuštene autorske slobode. Prvenstveno su istaknute razlike u shvatanju ključnih pojmova strategijskog menadžmenta, posebno pojma menadžment - uključujući njegovo razumevanje kao nauke ili veštine, kao i različito predstavljanje njegovih principa. Zatim su istaknute teškoće i razlike određenja pojma strategije, samog strategijskog menadžmenta i politike, kao i odnosa pojmova vizije i misije. Deo istraženih razlika u predstavljanju ključnih pojmova i pitanja strategijskog menadžmenta je procenjen kao opravdan, a za deo neopravdanih dat je predlog prikladnog ujednačavanja radi olakšanog razumevanja korisnicima odgovarajuće literature.
Reference
*** (1975) Politička enciklopedija. Beograd: Savremena administracija
Ansoff, H.I., Brandenburg, R.G. (1971) A language for organization design: Part I. Management Science, 17(12), 715-716
Chungyalpa, W., Bora, B. (2015) Towards conceptualizing business strategies. International Journal of Multidisciplinary Approach and Studies, 2(1), 73-83
Dess, G.G., Lumpkin, T.G., Eisner, B.A. (2007) Strategijski menadžment. Beograd: Data Status, J. Vujić, prev
Devinney, T.M., Siegel, D.S. (2012) Perspectives on the art and science of management scholarship. Academy of Management Perspectives, 26(1), 6-11, February
Drucker, P. (1980) The practise of management. London: Pan Books Ltd, 12th printing
Drucker, P. (2008) Management. Harper Colins e-books, Revised Edition
Đokić, N., Mašić, B. (2015) Osnovi menadžmenta i strategije. Kosovska Mitrovica - Priština: Ekonomski fakultet
Đuričin, N.D., Janošević, V.S., Kaličanin, M.Đ. (2010) Menadžment i strategija. Beograd: Ekonomski fakultet, 5. izd
Đuričin, N.D., Janošević, V.S., Kaličanin, M.Đ. (2011) Menadžment i strategija. Beograd: Ekonomski fakultet, 6. izd
Erić, D. (2000) Uvod u menadžment. Beograd: Ekonomski fakultet
Jančetović, M., Đurić, Z. (2005) Strategijski i operativni menadžment. Beograd: Beogradska poslovna škola
Jovanović, P. (2007) Strategijski menadžment. Beograd: Viša škola za projektni menadžment
Kaufman, R. (2016) Strategic planning: Getting from here to there. Senior leaders & executives, Association for Talent Development, March, 54-59
Ketchen, D., Short, J. (2012) Strategic management: Evaluation and execution. http://lardbucket.org
Kotler, P., Berger, R., Bickhoff, N. (2010) The quintessence of strategic management what you really need to know to survive in bussines. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag
Krstić, B., Sekulić, V. (2007) Upravljanje performansama preduzeća. Niš: Ekonomski fakultet
Marić, D., Pavlović, V. (2016) Sistemi za merenje performansi. Kosovska Mitrovica - Priština: Ekonomski fakultet
Markides, C.C. (2000) Commentary on the Henry Mintzberg Interview: View from the top: Henry Mintzberg on strategy and management: Interview by Daniel J. McCarthy. Academy of Management Executive, 14(3), 31-39
Marković, M. (1981) Filozofski osnovi nauke. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Mintzberg, H. (2000) View from the top: Henry Mintzberg on strategy and management, Interview by Daniel J. McCarthy. Academy of Management Executive, 14(3), 31-39
Mintzberg, H. (1987) The strategy concept I: Five Ps for strategy. California Management Review, 30(1), 11-24
Nickols, F. (1975) Strategy, strategic management, strategic planning and strategic thinking. USA: Distance consulting LLC, www. skullworks.com (04.07.2016)
Poper, K. (1973) Logika naučnog otkrića. Beograd: Nolit, S. Novaković, prev
Todosijević, R. (2010) Strategijski menadžment. Subotica - Novi Sad: Ekonomski fakultet, knjige 1. i 2
Wheelen, L.Th., Hunger, J.D. (2012) Strategic management and business policy: Toward global sustainability. New Jersey: Pearson Education, thirteen ed
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/NPDUNP2002166M
objavljen u SCIndeksu: 02.10.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Vojno delo (2012)
Primena projektnog menadžmenta u Vojsci Srbije
Jovanović Petar, i dr.

Vojno delo (2017)
Karakteristični aspekti kontrole kao procesne funkcije menadžmenta
Cogoljević Maja S., i dr.

Vojno delo (2019)
Menadžment u odbrani - osnovne funkcije
Nikolić Dejan Ž., i dr.

prikaži sve [48]