Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 10 od 48  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 18, br. 2, str. 73-76
Uticaj gustine biljaka na kvalitet semena i prinos uljane repice (Brassica napus L.)
a'Agricultural station', Novi Sad
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

e-adresamilka.vujakovic@gmail.com
Projekat:
Razvoj novih sorti i poboljšanje tehnologija proizvodnje uljanih biljnih vrsta za različite namene (MPNTR - 31025)

Sažetak
Uljana repica, zbog svog sirovinskog sastava nalazi veliku primenu u proizvodnji ulja, ishrani domaćih životinja i proizvodnji biodizela. Cilj istraživanja je bio da se utvrdi uticaj gustine setve, tj. različitog razmaka biljaka unutar reda na kvalitet semena i komponente prinosa četiri sorte ozime uljane repice proizvedene u dve vegetacione sezone. Ispitivanja su izvršena na četiri genotipa uljane repice (Slavica, NS-L-7, Artus, NS-L-21), posejane sa razmakom u redu od 5 cm (80 biljaka /m2), 10 cm (40 Biljaka /m2), 15 cm (27 biljaka /m2) i 20 cm (20 biljaka /m2) u vegetacionim sezonama 2007/2008. i 2008/2009. godina. Nakon žetve utvrđeni su prinos semena po parceli, hektolitarska masa, masa 1000 semena, sadržaj vlage u semenu, klijavost semena, sadržaj ulja i sadržaj ukupnih proteina. Klijavost semena ispitivanih genotipova uljane repice proizvedene u vegetacionoj sezoni 2007/2008. je bila viša od klijavosti semena proizvedenog 2008/2009. Uticaj različitih gustina setve, na ispitivani parametar, nije utvrđen. Sadržaj vlage nije zavisio od genotipa, niti od gustine setve. Masa 1000 semena zavisila je od godine proizvodnje i genotipa. U zavisnosti od godine proizvodnje, ispitivani genotipovi, su različito reagovali na gustinu setve i dobijeno je seme sa različitom masom 1000 semena. Prinos semena uljane repice nije zavisio od genotipa i gustine setve, a zavisili su od godine proizvodnje. Sadržaj ulja i proteina u semenu zavisio je od genotipa i godine proizvodnje.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 17.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka