Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 3 od 8  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 2, br. 2, str. 358-397
Konsignacija i Nacrt zajedničkog referentnog okvira za evropsko privatno pravo
Central European University, Budapest, Hungary

e-adresatajtit@ceu.hu
Ključne reči: consignment; harmonization of European private law; Draft Common Frame of Reference; Uniform Commercial Code of the United States of America; consignment as a secured transaction; transplantation; function approach; legal dogmatism; behavioral economics; ostensible ownership (false wealth); purchase-money security interest; priorities; trust receipts; second generation of financiers
Sažetak
Oblast koja je sigurno najbogatija novinama za evropske pravnike u trenutno najznačajnijem dokumentu što se evropskih napora ka harmonizaciji prava tiče, tzv. Nacrtu zajedničkog referentnog okvira za evropsko privatno pravo (Draft Common Frame of Reference), jeste IX knjiga o založnom pravu na pokretnim stvarima i pravima. To se u velikom delu može pripisati uticaju američkog modela kodifikovanog u devetom poglavlju (inače za evropske standarde nelogično nazvanog Član 9 - Article 9) Jednoobraznog trgovačkog zakonika (UCC). To je onaj model koji je inspirisao ne samo anglosaksonske pravne sisteme, počev od kanadske provincije Ontario krajem šezdesetih godina pa do Australije, gde je baš ove godine stupio na snagu novi zakon sa sistemom po uzoru na američki, nego i najveći deo reformski orijentisanih istočnoevropskih zemalja. Danas skoro da nema postsocijalističke zemlje u Evropi koja se nije bar jednom latila reformi založnog prava radi poboljšanja uslova kreditiranja. Ovaj članak je posvećen baš jednoj od takvih, doduše u Evropi još neiskorišćenih novina, to jest načinu i razlozima podvođenja konsignacijskih ugovora pod novi založnopravni režim. Najvažnija karakteristika devetog poglavlja Jednoobraznog trgovačkog zakonika (UCC) jeste tzv. funkcionalan pristup pravu. Odnosno, podvođenje svih transakcija koje služe kao sredstva obezbeđenja kredita pod založnopravni režim, bez obzira na njihov naziv - pri tom pod 'kreditom' podrazumevajući ne samo zajam (loan-credit) nego i privilegiju da se cena ne plati odmah po prijemu robe (sale-credit). Tako, protivno shvatanju kontinentalno evropske pravne dogmatike, lizing pa i konsignacija smatraju se založnim ugovorima. Novi tretman konsignacije prema Nacrtu zajedničkog referentnog okvira u osnovi se svodi na to. Doduše ni iz teksta Nacrta, niti iz dosadašnjih komentara ne vidi se tačno koliko duboko će novine ići. Na primer, prema američkom sistemu, konsignantovo svojinsko pravo nad stvarima datim u konsignaciju i u rukama konsignatara mora da se registruje u jednom javnom registru, kao i da važe posebni prioritetni principi i pravila naplate. Odnosno, konsignantova pridržana svojina neće biti puna svojina, samo stvarno pravo jednako založnom pravu i bez obzira na njegovu zadržanu svojinu, drugi finansijer će moći da ima prioritet u naplati. Ovaj američki sistem je proizvod tri faktora. Kao prvo, bojazan od prividnog vlasništva (ostensible ownership ili false wealth), što postoji u slučaju svih takvih ugovora gde se založni objekat predaje u državinu dužnika za vreme trajanja ugovora. Državina se pak može tumačiti od strane ostalih učesnika prometa kao vlasništvo, na osnovu čega dužnik može ne samo otuđiti tu stvar, nego je može i založiti za dobijanje kredita. To je ona nit koja vezuje, na primer, hipoteku, lizing i konsignaciju, bar po američkom pravu. Već se i englesko pravo razlikuje od ovog pristupa, jer po njemu ugovori koji se zasnivaju na pridržaju svojine ne mogu biti ravnopravni sa založnim pravom jer se založno pravo ne može osnovati zadržavanjem (retention versus grant) stvarnoga prava. Nemačko pravo je još u XIX veku rešilo ovaj problem uvođenjem radikalnog principa zabrane kreiranja novih stvarnih prava (numerus clausus), pa i sredstava obezbeđenja sa stvarnopravnim dejstvima. To je razlog da i dan-danas nemački privatni i trgovački zakonici poznaju jedino ručnu zalogu kao formu založnog prava nad pokretnim stvarima (zadržanje svojine nad stvarima je isto regulisano ali se ne poima kao forma založnoga prava). Za razliku od toga, anglosaksonski pravni sistemi su zauzeli jednu liberalnu poziciju prema kojoj, s jedne strane, nemaju zabrane kao nemački, ali, s druge strane, nova sredstva obezbeđenja biće punopravno priznata samo ako ostali učesnici prometa budu o tome obavešteni, prvenstveno putem registracije u za to otvorenoj javnoj knjizi. Kako je kapitalizam već u XIX veku stvorio veći broj posebnih sredstava obezbeđenja (npr. hipoteka na pokretnim stvarima, lizing, lebdeća zaloga), stvoren je i veći broj javnih registara, često sa nejasnim pravilima. Član 9. Jednoobraznog trgovačkog zakona postigao je toliki uspeh baš zbog toga što je sva TA posebna sredstva podveo pod jedan jedinstveni sistem, uključujući i centralizaciju registracije na nivou pojedinih saveznih država. Drugi faktor od uticaja je bilo to da su neka od ovih sredstava obezbeđenja bila zamišljena i korišćena radi izbegavanja prethodno već uspostavljenih registara i pravila. Na primer, u istočnoj Evropi sada popularan lizing (bez obzira da li finansijski ili operacioni) izrastao je iz težnje da se izbegnu obaveze registracije većeg broja ugovora (tada još pisanih rukom), suviše formalnih pravila o načinu naplate iz založnog objekta propisanih za tzv. hipoteku na pokretnim stvarima (chattel mortgage), kao i svi rizici vezani za njihovu veoma formalnu proceduru kreiranja. Danas lizing nije isto što i pomenuta hipoteka ili konsignacija, doduše u sva tri slučaja glavno sredstvo obezbeđenja jeste zadržana ili preneta svojina - odnosno manipulisanje svojinom na založnoj stvari. Treći faktor je pravnopolitička odluka (policy choice) da se preko založnog prava stvore uslovi za dobijanje, ako treba, i više kredita i od većeg broja finansijera. To se postiglo, s jedne strane, tako što skoro svaka stvar koja se može prodati na tržištu sada može da služi kao predmet zaloge. S druge strane, preko posebnih prioritetnih i notifikacionih pravila, omogućilo se i to da ista stvar bude predmet više zaloga, pa da se tako omogući pristup kreditima od više finansijera. Danas, u vreme svetske finansijske krize ove solucije će se činiti suludim, ali ne treba zaboraviti da je i dan-danas finansiranje najvažnijeg segmenta ekonomije čak i najrazvijenijih zemalja - finansiranje malih i srednjih preduzeća koja zapošljavaju najveći broj stanovnika - ostalo nerešeno. Na primer, mogućnost dobijanja jednog kredita na osnovu lebdeće zaloge koja pokriva svu sadašnju i buduću imovinu jednog preduzeća najverovatnije neće biti dovoljna, te će, po pravilu, biti potreban drugi kredit po osnovu nekog drugog sredstva obezbeđenja. Bez posebnih pravila nalik na ona koje američko založno pravo zna i onih o kojima ova analiza o konsignaciji govori, teško da će se naći takvi finansijeri. Sumirajući, shvatanje toga zašto pomenuta novina Nacrta i transformacija konsignacije u založno pravo može da ima smisla, pretpostavlja znatno više od puke komparacije. Kao prvo, bez stavljanja na stranu pravne dogmatike kontinentalno-evropskog pravnog razmišljanja i njegove zamene sa funkcionalnim poimanjem prava, teško da se može doći do srži problematike. Kao drugo, treba imati na umu da je i u Americi do ovih konceptualnih promena došlo iz veoma konkretnih ekonomskih i finansijskih razloga: kako omogućiti preduzećima da dođu do kredita neophodnih za poslovanje? To je taj konkretan ekonomski razlog zbog kojeg ima smisla staviti pod znak pitanja valjanost ustaljenih pravno-dogmatskih klasifikacija i principa i u Evropi. Takvo poimanje konsignacije u stvari znači njenu metamorfozu u sredstvo obezbeđenja kredita i posebnog oblika finansiranja naročito malih i srednjih preduzeća. Ako ne budemo imali u vidu šta u privrednom životu ova novina Nacrta zajedničkog referentnog okvira može da donese, sve će ostati ignorisano kao nepotrebna komplikacija prava. Kako je komparativnopravna obrada teme konsignacijskih ugovora oskudna, a ekonomski potencijal skriven u konsignacijskim ugovorima kao sredstvima finansiranja ostao nezapažen i neiskorišćen u istočnoevropskim zemljama i zemljama u razvoju, ovaj članak je pokušaj da počne da se ispunjava TA praznina. Ekonomski uslovi i trgovački običaji nisu isti u Sjedinjenim Američkim Državama i u Evropi, stoga je naivno misliti da se američko pravo može jednostavno transplantirati na stari kontinent i da će se konsignacija kao način finansiranja jednostavno odomaćiti ovde. Doduše, slično kao u Americi, i u Evropi bi to prvenstveno trebalo da zavisi od potencijalnih finansijera i korisnika kredita. Kako i Evropa sada već misli da ima smisla napraviti ovaj korak, ima smisla i početi da se bavimo ovom temom.
Reference
*** (2009) Act CXX of 2009 on the Civil Code of the Republic of Hungary. Official Gazette, passed on 20 November 2009, No. 165
*** (2003) The Serbian acts are the Law on Registered Charges on Movable Assets. Official Gazette, No. 57
*** (2002) Code de Commerce: Charges on a Business. Title Four, Chapter Two, English translation of the code is available at
*** (2011) The 2003 Law on Financial Leasing (first law introducing this novel transaction) which has been replaced by a new act in 2011. Official Gazette, No. 31/2011 of 9 May
*** (2005) The Croatian acts of relevance are the 2006 Law on Leasing, the 2005 Law on the Registry of Judicial and Public Notary Charges on Movables and Right. Official Gazette, 121
*** (2009) Principles, definitions and model rules of European private Law: Draft common frame of reference (DCFR). Munich: Sellier European law publishers GmbH, Full Edition
*** (1995) Personal Property Security Interests in Singapore and Malaysia. Company Lawyer, 16(1), 28-32
*** (2009) Black's Law Dictionary. DeLuxe 9th Edition
*** 688 of the German Civil Code (BGB)
*** (1977) The 1977 Act on Exchange of Goods and Services with Foreign Countries / Zakon o prometu robe i usluga sa inostranstvom. Official Gazette of the federal state, No. 15
*** (1982) The Common Position of the 20th Session of the former Yugoslav Republics' Supreme Courts / 22. Zajednička sednica vrhovnih sudova. No. 82/12-02
*** (1978) Regulation on the Representation of Foreign Companies in the Field of Sale of Goods in Yugoslavia / Uredba o poslovima zastupanja stranih tvrtki u Jugoslaviji u području prometa robe. Official Gazette, No. 20
*** (2002) Law Amending the Civil Code. u: Notarial Law and other Laws, (as amended later)
*** Official Comment to UCC Article 9 section 9-101. pre-Revised Version
*** (1997) Government Ordinance No. 51/1997: First act regulating 'leasing' in Romania
*** (1999) Law No. 99/1999 on Security Interests in Movable Property (as amended)
Andrews, B.R. (1955) The Law of Personal Property 73. at 252, 254 (2d ed.)
Antoniolli, L., Fiorentini, F., Gordley, J. (2010) A Case-Based Assessment of the Draft Common Frame of Reference. American Journal of Comparative Law, vol. 58, at 343
Baird, D.G., Jackson, T.H. (1983) Possession and Ownership: An Examination of the Scope of Article 9. Stanford Law Review, vol. 35, No. 2 (Jan), at 180
Billings, R.D. (2010) Floor Planning, Retail Financing. (Oct.), Floor Plan. Auto. Industry §1:51
Cranston, R., ed. (1999) Internationalization of Secured Financing Law. u: Making Commercial Law: Essays in Honor of Roy Goode, Oxford University Press, at 522.23. [Emphases by the author.]
Csizmazia, N. Reform of the Hungarian Law on Security Rights in Moveable Property
Dam, K.W. (2006) The Law-Growth Nexus: The Rule of Law and Economic Development. Washington, DC: Brookings Institution Press
de Cruz, P. (1999) Comparative Law in a Changing World. Cavendish, 2nd ed., at 375
Demott, D.A. (1998) A Revised Prospectus for a Third Restatement of Agency. Davis: University of California, vol. 31, at 1037
Drobnig, U. (2010) Basic Issues of European Rules on Security in Movables. u: de Lacy John [ur.] The Reform of UK Personal Property Security Law, Routledge-Cavendish
Duncan, R.F., Lyons, W.H., Lee, W.C. (1987) The Law and Practice of Secured Transactions: Working with Article 9. New Yor: Law Journal Press, date of original publication, update of 2011, at § 1,04 (3)(a)
Duncan, R.F., Lyons, W.H., Lee, W.C. (2011) The Law and Practice of Secured Transactions: Working with Article 9. New York: Law Journal Press, version of, § 1.04(3)(b)
European Commission (2010) Green Paper from the Commission on policy options for progress towards a European Contract Law for consumers and businesses. Brussels, 348 final, eur-lex.europa.eu
Folsom, R.H., Wallace, G.M., Spanogle, J.A., Fitzgerald, P.L. (2006) International Business Transactions: A Problem Oriented Coursebook. Thomson-West, 9th ed., at 238-39
Francis, H.J. (2010) Asset-Based Lending: A Practical Guide to Secured Financing. Practicing Law Institute, 6th ed., July, at §15:2.11(A)(1) page 15.13
Garmer, B.A., ed. (2009) Black's Law Dictionary. Deluxe Ninth Edition
Gilmore, G. (1965) Security Interests in Personal Property. Little, Brown & Co, note §2.1.at 24
Guglya, L., Kononov, O. (2009) Enforcement of Contracts in Ukraine. u: Stefan Messmann, Tibor Tajti [ur.] The Case Law of Central and Eastern Europe: Enforcement of Contracts, Bochum, Germany: European University Press, vol. II, section 5.2.1., pp. 1041-1048
Hawkland, W.D. (2001) Hawkland Uniform Commercial Code Series. Revised Article 9. Secured Transactions - Title Retention Contracts, Leases and Consignments [no publication page references were available for the document]
Jay, H. A Picture Imperfect: The Rights of Art Consignor-Collectors when their Art Dealer Files for Bankruptcy. Duke L.J., 58, 1859, 1860
Jay, H. (2009) A Picture Imperfect: The Rights of Art Consignor-Collectors when their art Dealer Files for Bankruptcy. Duke L.J, 58, 1859, fn. 187
Kaufman, R.S. (2000) Art Law Handbook. Gaithersburg: Aspen Publishers, Inc, at 514
Kaźmierczyk, K., Kijowski, F. Enforcement of Contracts in Poland. u: Stefan Messmann, Tibor Tajti [ur.] CEE Case Law: Enforcement, volume II, at 521, 607
Lattimore, C.C. (2010) In Tennessee, Where Goods are Consigned to a Merchant and the Merchant Declares or is Forced into Bankruptcy, such Goods are not Subject to Attachment by the Merchant's Creditors. Transactions: Tenn. J. Bus. L, In RE Music City RV, LLC 304 S.W. 3dc 806 (Supreme Court of Tennessee, 2010), 12: 225 (Fall)
Lessne (2009) Inventory Financing. Practicing Law Institute, PLI Order No. 18595, 914 PLI/Comm 61
Macdonald, R.A. (2009) Transnational Secured Transactions Reform: Book IX of the Draft Common Frame of Reference in Perspective. Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, vol. 17, No. 4, 745-746
Marcone, M. (1994) The UCC and Consignment: Making the Code Safe for Artists and other 'Little Fellows'. Cardozo Arts & Ent. L.J., 12, 579
McCormack, G. (2003) Reforming the Law of Security Interests: National and International Perspectives. Singapore Journal of Legal Studies, 1, 12
Petrić, S. (2009) Nacrt zajedničkog referentnog okvira za evropsko privatno pravo. Zbornik pravnog fakulteta sveučilišta u Rijeci, vol. 30, br. 1, 473-513
Ray, W.G. Consigned to Confusion: Consignments under Revised Article 9 20-JAN. Am. Bankr. Inst. J., 30
Ray, W.G. (2002) Consigned to Confusion: Consignments under Revised Article 9 20-JAN. American Bankruptcy Inst. Journal, 30
Serick, R. (1990) Securities in movables in German law: An outline. Dordrecht: Kluwer
Singer, G.H., Warren, M.P. (2005) The ABCs of the new UCC: How to Consign under Revised Article 9. Bench & B. Minn, 62-MAR, 28 (March), at 30
Smeureanu, I.M. (2007) Good News from Romania: The Leasing Market is Expanding. u: Stefan Messmann, Tibor Tajti [ur.] The Case Law of Central and Eastern Europe: Leasing, Piercing the Corporate Veil and the Liability of Managers & Controlling Shareholders, Takeovers and the Problems with Collateral Laws, Bochum, Germany: European University Press
Spanogle,, Kirkpatrick (1992) Security Interests US Style: A Device for Financing Small Businessmen and Protecting Yourself in Liquidation. Bond Law Review, vol. 4, issue 2, at 116
Spanogle, J.A. (2010) Secured Transactions Law in Eastern Europe: The Polish Experience as an Example. Thomas Jefferson Law Review, 31, 279, 291
Sweetser, A.G. (1963) Financing Goods. New York: Simmons-Boardman Publishing Corp, at 499
Tajti, T. (2002) Viehweg's Topics, Article 9 UCC, the 'kautelarische Sicherheiten' and the Hungarian Secured Transactions Law Reform. Vindobona J, 6, 93(1) (downloadable at )
Tajti, T. (2002) Comparative Secured Transactions Law. Budapest: Akadémiai könyvkiadó
Thümmel, R. (2007) u: Schütze Rolf A., Weipert Lutz [ur.] Münchener Vertragshandbuch: Wirtschaftsrecht, München: C. H. Beck, Band 4, III, 6th ed., (pp. 113 - 146), at 135
Veneziano, A. (2008) A Secured Transactions' Regime for Europe: Treatment of Acquisition Finance Devices and Creditor's (sic) Enforcement Rights. Juridica International, XIV, published by the University of Tartu, Estonia, pp. 89-95, available electronically at ; last visited 23 October 2011
von Bar, C. A Common Frame of Reference for European Private Law: Academic Efforts and Political Realities. Electronic Journal of Comparative Law, at 1
Warne, R.G. (2002) Consigned to Confusion: Consignments under Revised Article 9. Am. Bankr. Inst. J., 20-JAN, 30
Warner, R. (2002) Consigned to Confusion: Consignments under Revised Article 9. American Bankruptcy Institute Journal, 20JAN, 30
Warren,, Walt (2007) Secured Transactions in Personal Property. Foundation Press, at 360
Warren, W.D., Walt, S.D. (2007) Secured Transactions in Personal Property. Foundation Press, at 349
White, J.J., Summers, R.S. (2010) Uniform Commercial Code. West, 6th ed. at 1165
Zimmermann, R. (2009) The Present State of European Private Law. American Journal of Comparative Law, 57 (2009), at 479
Zimmermann, R. (2010) A European civil code in all but name. Cambridge Law Journal, vol. 69(1), at 98-112
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pravzap1102358T
objavljen u SCIndeksu: 06.04.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka