Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 37, br. 1, str. 479-496
Potrebe i mogućnosti održivosti prirodnog kapitala
aUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
bUniverzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

e-adresaslobodan.cvetanovic@eknfak.ni.ac
Ključne reči: koncept održivosti; prirodni kapital; održivi razvoj; obnovljivost i znanje
Sažetak
Realna mogućnost iscrpljivanja prirodnog kapitala označava jedan od izraženijih izazova dugoročnog razvoja svetske privrede. Koncept ekonomskog rasta baziran na neoklasičnom pristupu i valrasijanskom modelu privredne ravnoteže i promovisanju kriterijuma alokativne efikasnosti manifestovao je sve svoje neotklonjive konstrukcione slabosti. U ovom kontekstu, analizirano pitanje održivosti prirodnog kapitala, nezavisno da li se radi o konceptu slabe ili jake održivosti, ne može dati zadovoljavajuće odgovore. Insistiranje, po svaku cenu, na privrednom rastu bez uvažavanja održivosti prirodnog kapitala može imati brojne negativne društvenoekonomske posledice. Stoga su neophodne kvalitativne promene u upravljanju razvojem u cilju kanalisanja funkcionisanja svetske privrede na način koji uvažava zahteve održivosti korišćenja prirodnog kapitala. Na teorijskoj ravni, odgovor svetske ekonomije na pretnju neodrživog korišćenja prirodnog kapitala podrazumeva novi pristup tretiranju privredne ravnoteže, pristup koji polazi od stava da je krajnji cilj ekonomskog ponašanja kvalitet života a ne stvaranje profita nezavisno od cene koju plaća priroda.
Reference
Barbier, E., Markandye, A. (1990) The Conditions for Achiving Envirenmentally Sustainable Development. Eigoreap Economic Review, (34): 659-669
Cvetanović, S., Mladenović, I. (2011) Kapital u teoriji rasta i razvoja. Niš: Ekonomski fakultet
Daly, H. (1991) Elements of environmental macroeconomics. u: Constanza R. [ur.] Ecological Economics: The Science and Management of Sustainability, New York: Columbia University Press
Drašković, B. (1998) Ekonomija prirodnog kapitala. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Golubović, N. (2007) Društveni kapital - ekonomski pristup. Niš: Ekonomski fakultet
Haris, D. (2009) Ekonomija životne sredine i prirodnih resursa - savremeni pristup. Beograd: Data status
Hartwick, J. (1997) Intergenerational equity and the investing of rents from exhaustible resources. American Economic Review, vol. 66
Leković, V. (2010) Institucionalna ekonomija. Kragujevac: Ekonomski fakultet
Mankiw, G.N. (2006) Principi ekonomije. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Meadows, D.H., i dr. (1972) The limits to growth. New York: Universe Books
Pindyck, R.S., Rubinfeld, D.L. (2005) Mikroekonomija. Zagreb: Mate
Solow, R.M. (1986) On the Intergenerational Allocation of Natural Resources. Scandinavian Journal of Economics, 88(1): 141
World Commission on Environment and Development (1987) Our common future. Oxford: Oxford University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.

Povezani članci