Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2010, br. 24, str. 135-144
Računovodstveni tretman i reperkusije troškova zaštite životne sredine
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresaljiljanad@ef.uns.ac.rs, suncica@ef.uns.ac.rs
Sažetak
Ekološka ekonomija redefiniše osnovne ekonomske pojmove u cilju njihovog prilagođavanja problemima životne sredine. U tom kontekstu, od izuzetne važnosti je pojam prirodnog kapitala. S aspekta ekološke ekonomije, prirodni kapital predstavlja bazu za proizvodnju koju treba smatrati podjednako važnom kao i kapital koji stvaraju ljudi. Proračun trošenja kapitala koji stvaraju ljudi obuhvaćen je u okviru računovodstva nacionalnog dohotka, tj. makro računovodstva. Svake godine vrši se procena umanjenja kapitala i oduzima od bruto domaćeg proizvoda radi dobijanja neto domaćeg proizvoda. Neophodno bi bilo voditi evidenciju o prirodnom kapitalu u okviru posebno organizovanog računovodstva zaštite životne sredine, koje bi obuhvatile stanje i promene prirodnog kapitala. Ekološki ekonomisti predlažu da se u makro računovodstvo pri obračunu nacionalnog dohotka uključi i umanjenje prirodnog kapitala. Oni se, osim za tzv. računovodstvo zaštite životne sredine, zalažu i za sledeće tehnike očuvanja prirodnog kapitala: fizičko računovodstvo prirodnog kapitala, nivo održivog prinosa i apsorpcioni kapacitet životne sredine.
Reference
*** (1995) Methods for environmental policy analysis. Westport: Greenwood Publishing Group, Inc
*** (2008) Praktična primena MSFI u Republici Srbiji. Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije, drugo izmenjeno izdanje
*** (2004) Zakon o zaštiti životne sredine. Službeni glasnik RS, br. 135
*** (2009) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine. Službeni glasnik R. Srbije, br. 36
*** (2009) Zakon o upravljanju otpadom. Službeni glasnik R. Srbije, br. 36
Hafner, P. (2009) Ekološka paradigma i ekonomska stvarnost. Facta universitatis - series: Economics and Organization, vol. 6, br. 2, str. 115-122
Haris, D. (2009) Ekonomija životne sredine i prirodnih resursa savremeni pristup. Beograd: Data status
Milenović, B.S. (2000) Ekološka ekonomija. Niš: Fakultet zaštite na radu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: saopštenje
objavljen u SCIndeksu: 11.01.2011.

Povezani članci