Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:51
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:49

Sadržaj

članak: 5 od 37  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 12, br. 1, str. 37-45
Ekološka odgovornost turizma
Univerzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica

e-adresabeljanskin@gmail.com
Sažetak
Održivi turizam ima za cilj da turisti ostvare svoja htenja na tzv. ekodestinacijama, a da pritom ne unište ono što ih je privuklo. Ekodestinacije privlače savremene turiste, pružajući im osećaj bliskosti sa životnom sredinom, prirodnim vrednostima i lokalnom zajednicom, u skladu sa prihvaćenim konceptom održivog razvoja. Ekoturizam predstavlja putovanje koje je prijateljski nastrojeno prema životnoj sredini, koje naglašava posmatranje i očuvanje prirodnih staništa i arheoloških bogatstava, sredstvo zaštite životne sredine, ekološki odgovoran turizam, način zaštite prirodnih područja koji podrazumeva ekonomsku zaradu kroz zaštitu prirodnih resursa. Osnovni principi ekoturizma su minimiziranje negativnih uticaja na prirodu i kulturu koji mogu naneti štetu destinaciji, obrazovanje putnika o važnosti zaštite, direktni prihodi od zaštite i upravljanje prirodnim i zaštićenim oblastima. Dok su u svetu turisti u potrazi za putovanjima koja podrazumevaju aktivnosti u prirodi, kulturne i rekreativne sadržaje, ekoturizam u Srbiji je prilično nerazvijen. Pozitivne aspekte je neophodno podsticati i maksimalizovati, a one negativne ublažavati i neutralisati u cilju dostizanja ekološki odgovornog turizma.
Reference
Birkaš, E., Major, Đ. (2012) Responsible tourism. TIMS. Acta, vol. 6, br. 2, str. 81-89
Đuričić, Z., Đuričić, R., Avakumović, J. (2009) Marketing i eko-turizam - resursi savremenog doba. u: 1st International conference Ecological Safety in Post-modern Environment, 26-27 June 2009, Banja Luka: Panevropski Apeiron univerzitet
International Ecotourism Society (2017) A simple user's guide to certification for sustainable tourism and ecotourism. Preuzeto 17. novembra 2017, sa http://www.ecotourism.org
Loehr, A. (2000) Eco-wild. Watamu, Kenia
Love Travel (2017) Održivi razvoj turizma. Preuzeto 15. novembra, sa http://www.lovetravel.rs/zelena-planeta
Love Travel (2017) Ekoturizam. Preuzeto 15. novembra, sa http://www.lovetravel.rs/zelena-planeta
Page, S., Dowling, R. (2002) Ecotourism. Addison-Wesley Longman Ltd
Radović, V., Vojinović, Ž., ur. (2017) Development of innovative tourism product in rural areas: Challenges and security issues. u: 2nd International Conference 1-3 June, Vrnjačka Banja: Fakultet za hotelijerstvo i turizam
Stefanović, V., Kicošev, S. (2006) Menadžment održivog razvoja turizma. Turizam, 56-59; 10
Stojanović, V. (2007) Održivi razvoj turizma i životne sredine. Novi Sad: PMF - Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
TUI Group (2017) About TUI Group. Preuzeto 19. novembra 2017, sa https://www.tuigroup.com/en-en
Turistička organizacija Srbije (2017) Pristupljeno 16. novembra, sa http://www.srbija.travel
Unković, S., Zečević, B. (2005) Ekonomika turizma. Beograd: Ekonomski fakultet
Vučetić, A. (1999) Menadžment održivog razvoja turizma. Marketing, vol. 30, br. 4, str. 161-163
Waldeback, K. (1995) Beneficial environmental sustainable tourism. Vanuatu: BEST
World Tourism Organization (UNWTO) (2017) Annual report 2016. Preuzeto 18. novembra 2017, sa http://www2.unwto.org
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/timsact12-15846
objavljen u SCIndeksu: 09.03.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka