Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
Neki od pristupa u proučavanju značenja - kratak pregled
Ključne reči: značenje; pristupi; semantika
Sažetak
Značenje je, uprkos dugoj tradiciji proučavanja, ostalo jedan od verovatno najkompleksnijih i najrazuđenijih predmeta lingvističkih istraživanja. O složenosti njegove prirode svedoči, između ostalog, i izobilje različitih pristupa u njegovom određenju i definisanju. Jedni su skloni da njegovu prirodu tumače manje-više psihološkim terminima pretpostavljajući da su mentalni procesi uključeni u tu situaciju; drugi značenje shvataju pre kao osobinu samih jezičkih formi da upućuju na nešto ili da predstavljaju nešto drugo; treći, opet, misle da reči i nemaju značenje izvan konteksta u kojem se koriste itd. U ovom radu dat je kratak pregled nekih od pristupa i, kao takav, on može da predstavlja i samu ilustraciju pomenute raznolikosti u poimanju značenja.
Reference
Bilbija, S. (2001) Introducing semantics. Banja Luka: Komunikološki fakultet
Bugarski, R.D. (1996) Lingvistika o čoveku. Beograd: Čigoja štampa
Ivić, M. (1994) Pravci u lingvistici. Beograd: Slovograf
Katz, J.J., Fodor, J.A. (1963) The structure of a semantic theory. Language, 39/2, 170-210
Leech, G.N. (1990) Semantics. Harmondsworth, itd: Penguin Books
Lyons, J. (1977) Semantics. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP, 1-2
Lyons, J. (1995) Introduction to theoretical linguistics. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP
Lyons, J. (1995) Linguistic semantics. An introduction. Cambridge: Cambridge University Press
Mccawley, J. (1968) The role of semantics in a grammar. u: Bach E., Harms R.T. [ur.] Universals in linguistic theory, New York
Nida, E.A. (1975) Componential analysis of meaning. Hague-Paris: Mouton
Palmer, F.R. (1993) Semantics. Cambridge, itd: Cambridge University Press
Prćić, T.T. (1997) Semantika i pragmatika reči. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Škiljan, D. (1987) Pogled u lingvistiku. Zagreb: Školska knjiga
Taylor, J.R. (1995) Linguistic categorization: Prototypes in linguistic theory. Oxford, itd: Oxford University Press / OUP
Ullman, S. (1963) The principles of semantics. Oxford: OUP
Ungerer, F., Schmid, H. (1996) An introduction to cognitive linguistics. London-New York: Longman
Zic-Fuchs, M. (1990) Kognitivna semantika - konceptualno-prototipne teoretske postavke. SOL, Zagreb, 10-11, 95-106
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 03.12.2007.

Povezani članci

Zb Filoz fak Priština (2007)
Kako to jezik seče veliki semantički kolač
Dilparić Branislava

FU: Lingustics&Literature (2009)
Kognitivna sinonimija - opšti pregled
Stanojević Maja

Inovacije u nastavi (2010)
Modalnost u ranom učenju engleskog jezika
Prtljaga Jelena

prikaži sve [41]