Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 4 od 194  
Back povratak na rezultate
2021, br. 16, str. 55-67
Društveni sukobi u sferi rada unutar transformacijskih procesa u Bosni i Hercegovini
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, Republika Srpska, BiH

e-adresaandjela.pepic@unibl.org
Sažetak
Transformacijske procese u Bosni i Hercegovini (BiH) karakterišu kontinuirani društveni sukobi radničke klase sa vladajućom klasom (etno-)političkih i ekonomskih elita koje su aproprirale nekadašnja društvena preduzeća kroz proces podržavljenja, te dio njih rasprodala putem privatizacija i stečaja. Rezultati tih procesa, u kombinaciji sa ratnim dešavanjima i raspadom Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, doveli su do razjedinjenja, obespravljenja i osiromašenja radničke klase. Radnički bunt tokom i nakon privatizacijskih i transformacijskih procesa ukazuje na i dalje prisutnu borbenost radničke klase. U radu su prikazana tri slučaja radničkih borbi, kao primjeri društvenih sukoba u sferi rada unutar transformacijskih procesa u BiH. Slučajevi iz različitih perioda unutar tri decenije post-socijalističke transformacije BiH, ukazuju na sličnosti i razlike u mehanizmima kojima su se radnice i radnici odabranih primjera Rudi Čajaveca, Dite i rudnika Elektroprivrede BiH, služili u organizovanju radničke borbe za ostvarivanje radničkih interesa. Osnovna razlika između prvog i posljednja dva slučaja jeste u doprinosu društvenih mreža omasovljenju javne podrške radničkim zahtjevima.
Reference
*** (n.d) Arhiv radničkih borbi. Retrieved December 29, 2021, from http://arhiv-radnickih-borbi.org/metodoloskenapomene#text-6
Arsenijević, D., Husanović, J., Vasić-Janeković, V. (2017) Protesting for production: The Dita factory occupation and the struggle for justice in Bosnia and Herzegovina. u: Jelača D.; et al. [ur.] The Cultural Life of Capitalism in Yugoslavia, Palgrave Macmillan, 225-242
Bayliss, K. (2005) Post-conflict privatisation: A review of developments in Serbia and Bosnia Herzegovina. London: Overseas Development Institute
Bolčić, S. (2003) Svet rada u transformaciji. Beograd: Plato
Cvek, S., Ivčić, S., Račić, J. (2019) Borovo u štrajku - rad u tranziciji 1987. -1991. Zagreb: Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju
Cvek, S., Ivčić, S., Račić, J. (2020) 'Zavađene plave kute' - radnički štrajkovi i nacionalizam oko 1990. godine. u: Obad O.; Bagarić P. [ur.] Devedesete. Kratki rezovi, Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 77-107
Divjak, B., Martinović, A. (2009) Privatizacija državnog kapitala u Bosni i Hercegovini. Banja Luka: Transparency International Bosna i Hercegovina, Preuzeto 30. decembar 2021, sa https://ti-bih.org/ wp-content/uploads/2011/03/PRIVATIZACIJA_DRZAVNOG_ KAPITALA_U_BiH.pdf
Gilbert, A., Kurtović, L., Stapić, B. (2021) Reclaiming Dita. Anthropology News website, August 27, 2021
Grdešić, M. (2015) Workers and unions after Yugoslavia. u: Horvat S.; Štiks I. [ur.] Welcome to the desert of post-socialism: radical politics after Yugoslavia, London: Verso, 65-81
Kurtović, L. (2015) 'Who sows hunger, reaps rage': On protest, indignation and redistributive justice in post-Dayton Bosnia-Herzegovina. Southeast European and Black Sea Studies, 15(4): 639-659
Majstorović, D. (2021) Discourse and affect in postsocialist Bosnia and Herzegovina: Peripheral selves. Palgrave Macmillan, 1st ed; Postdisciplinary Studies in Discourse
Majstorović, D., Vučkovac, Z., Pepić, A. (2015) From Dayton to Brussels via Tuzla: Post-2014 economic restructuring as europeanization discourse/practice in Bosnia and Herzegovina. Southeast European and Black Sea Studies, 15(4): 661-682
Mraović, B. (2018) Život takmičarskog duha - kapitalizam, klasna organizacija i radništvo u Bosni i Hercegovini. Sindikalizacija, 1: 55-88
Muhamedbegović, A. (2020) Konsolidacija kriminala. Nomad.ba, 15. oktobar, Preuzeto 08. januar 2022, sa https://nomad.ba/ muhamedbegovic-konsolidacija-kriminala
Mujkić, A. (2019) Ideologija, klasa i pitanje političke subjektivizacije u Bosni i Hercegovini. Politička misao, 56(2): 41-65
Musić, G. (2013) Radnička klasa Srbije u tranziciji 1988-2013. u: Radnička klasa Srbije u tranziciji 1988-2013, Beograd: Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe
Musić, G. (2021) Making and breaking the Yugoslav working class. Budapest-New York: Central European University Press
Musić, G. (2016) They came as workers and left as Serbs': The role of Rakovica's blue-collar workers in Serbian social mobilisation of the late 1980s. u: Archer R.; Duda I.; Stubbs P. [ur.] Social inequalities and discontent in Yugoslav Socialism, New York: Routledge/Oxon, 132-154
Novaković, N. (2017) Radnički štrajkovi i tranzicija u Srbiji od 1990. do 2015. godine. Beograd: Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe i Institut društvenih nauka
Pepic, A. (2015) Reclaiming the factory: A story from Bosnia. openDemocracy; Retrieved January 8, 2022, from https://www. opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/reclaiming-factorystory-from-bosnia
Pepić, A. (2022) Privatizacija i radničke borbe na evropskoj periferiji - primjer industrijskih giganata u Bosni i Hercegovini 1989-2020. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci-Fakultet političkih nauka, neobjavljena doktorska disertacija
Pepić, A., Vukojević, B. (2020) Workers in post-socialism: Between class and national identity. Sociološki godišnjak, 15: 41-55
Pulig, S. (2021) Rudari rade, uprava krade. 02. decembar; Novosti, preuzeto 08. januar 2022, sa https://www.portalnovosti.com/rudarirade-uprava-krade
Silver, B.J., Arrighi, G. (2001) Workers north and south. Socialist Register, 37: 53-76; https://socialistregister.com/index.php/srv/ article/view/5755
Uvalić, M. (2018) The rise and fall of market socialism in Yugoslavia. Doc Research Institute, special report; https://doc-research.org/2018/03/ rise-fall-market-socialism-yugoslavia
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/SocGod2116055P
objavljen u SCIndeksu: 02.12.2022.

Povezani članci

Nema povezanih članaka