Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 8 od 191  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 36, br. 1-3, str. 16-30
Krivično delo prouzrokovanje stečaja - specifičnosti i obeležja
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
bVisoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad
cMaster pravnik

e-adresaisidoramilosevicvps@gmail.com, stamenkovic223@gmail.com
Sažetak
Privreda, kao ukupnost proizvodnje, razmene, raspodele i po-trošnje, predstavlja osnov funkcionisanja svakog društva. Iz tog razloga je država posebno zainteresovana za njeno neometano funkcionisanje pru-žajući joj zaštitu. Krivičnopravna zaštita je samo jedan vid te zaštite. Kri-vična dela protiv privrede su heterogena jer su i odnosi u koje privredni subjekti stupaju vršeći svoju delatnost mnogobrojni i raznovrsni. U tom smislu se ne može govoriti o njihovim zajedničkim karakteristikama. Me-đutim, s obzirom na to da ukupnost tih odnosa predstavlja privredni sistem on predstavlja njihov zajednički zaštitni objekat. Zbog sadržajne različi-tosti krivična dela iz ove grupe se mogu podeliti na podgrupe, a jedna od tih podela bi mogla biti na opšta i posebna krivična dela protiv privrede. Opšta krivična dela se mogu izvršiti u svakoj grani privrede, a posebna u određenim granama. Krivično delo prouzrokovanje stečaja pripada grupi opštih krivičnih dela protiv privrede. Shodno tome, autori će u radu ukazati na specifičnosti i osnovna obeležja krivičnog dela prouzrokovanja stečaja.
Reference
*** (2009/2014) Zakon o stečaju. Službeni glasnik RS, br. 104/09, 99/11 -dr. zakon, 71/12 -odluka US, 83/14, 113/17 i 44/18
*** (2010) Uredba o sadržini, načinu upisa i vođenju registra stečajnih masa. Službeni glasnik RS, br. 4
*** (2004/2015) Zakon o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika. Službeni glasnik RS, br. 84/04, 104/09 i 89/15
*** (2015) Zakon o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje. Službeni glasnik RS, br. 14
*** (2018) Pravilnih o utvrđivanju nacionalnih standarda za upravljanje stečajnom masom. Službeni glasnik RS, br. 62
*** (2018) Pravilnik o načinu sprovođenja reorganizacije po unapred pripremljenim planom reorganizacije i sadržini unapred pripremljenog plana reorganizacije. Službeni glasnik RS, br. 57
*** (2018) Priručnik za suzbijanje privrednog kriminaliteta i korupcije. Ministarstvo pravde i misija OEBS u Srbiji, https://www.osce.org/sr/mission-to-serbia/372551
*** (2005/2016) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, br. 85/05, 88/05 -ispr., 107/05 - ispr., 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14 i 94/16
Čejović, B., Kulić, M. (2014) Krivično pravo. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Čolović, V. (2010) Stečajno pravo. Banja Luka: Panevropski univerzitet APEIRON
Čolović, V., Milijević, N. (2010) Stečajni postupak. Banja Luka: Panevropski univerzitet APEIRON
Dukić-Mijatović, M. (2013) Pravni položaj poverilaca obezbeđenih potraživanja u finansijskom restruktuiranju i stečaju. Pravo - teorija i praksa, vol. 30, br. 1-3, str. 1-13
Jovanović-Zattila, M. (2003) Poverioci u stečaju. Beograd: Pravni fakultet, doktorska disertacija
Kozar, V. (2014) Komentar zakona o stečaju sa novelama iz 2014. godine i sudskom praksom. Beograd: Poslovni biro doo
Kozar, V., Dukić-Mijatović, M. (2015) Konsolidovani stečaj povezanih lica. Pravo - teorija i praksa, vol. 32, br. 7-9, str. 1-9
Milosavljević, A. (2016) Imovinsko-pravne posledice pokretanja stečajnog postupka u domaćem i uporednom pravu. Novi Sad: Univerzitet Edukons, doktorska disertacija
Mrvić-Petović, N. (2016) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Pravni fakultet univerziteta Union
Radović, V. (2017) Stečajno pravo - knjiga prva. Beograd: Pravni fakultet
Slijepčević, B.D. (2014) Pojam i pravne pretpostavke stečaja. u: Dragiša B. Slijepčević [ur.] Primena pojedinih instituta stečaja -zbornik radova, Beograd: Glosarijum, 7-35
Stojanović, Z. (2012) Komentar krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik, četvrto izmenjeno i dopunjeno izdanje
Stojanović, Z., Perić, O. (2002) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Službeni glasnik
Vučković, V. (2014) Prouzrokovanje lažnog stečaja. Pravo - teorija i praksa, vol. 31, br. 4-6, str. 54-67
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz
DOI: 10.5937/ptp1901016D
objavljen u SCIndeksu: 18.05.2019.