Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 66, br. 3, str. 81-94
Institucionalna ekonomija i privredna razvijenost
Univerzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za menadžment - FAM, Sremski Karlovci, Srbija

e-adresa1010brojevi@gmail.com, dragan.Ict@gmail.com, aleksandra_penjisevic@yahoo.com
Sažetak
Ovo istraživanje se bavi vezom između kvaliteta institucionalne ekonomije i privredne razvijenosti. Za kvantitativnu ocenu kvaliteta institucija smo izračunali rang 138 najznačajnijih nacionalnih ekonomija na bazi tri stuba konkurentnosti, a za meru razvijenosti smo koristili bruto nacionalni proizvod po glavi stanovnika. Vezu između rangiranja nacionalnih privreda po ova dva parametra smo sameravali koristeći Spirmanov koeficijent ranga. Neosporno je utvrđena snažna direktna veza. Vrednost rezultata je u identifikaciji institucionalne ekonomije kao glavnog uzroka različite razvijenosti pojedinih zemalja. Iz toga proizilazi da bi i u slučaju naše zemlje najdelotvornije bilo akcenat staviti na podizanje kvaliteta institucija.
Reference
Bogićević-Milikić, B. (2019) Pokušaj sistematizacije teorije organizacije XX veka. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 41, str. 37-54
Bromley, D.W. (2006) Sufficient reason: Volitional pragmatism and the meaning of economic institutions. Princeton University Press
Galbraith, J.K. (1973) Power & the useful economist. American Economic Review, 63: 1-11
Gligorijević, N. (2014) Institucionalne promene u funkciji unapređenja efikasnosti privrede. Niš: Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, Neobjavljena doktorska disertacija
Ivković, D., Knežević, V. (2019) Korporativno upravljanje. Sremski Karlovci: Fakultet za menadžment
Knežević, V., Ivković, D., Vujičić, S. (2014) Competitiveness and development of national economy. Economic Analysis, vol. 47, br. 1-2, str. 111-126
Krstić, B., Krstić, M., Đekić, I. (2018) Sustainability of Development and growt: Crisis, distribution of income and inequality. Economic and sustainable development, 2(1/2018): 1-12
Leković, V. (2010) Institucionalna ekonomija. Kragujevac: Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu
Martin, I., Blanke, J., Hanouz, D., Geiger, T., Mia, I. (2010) The global competitiveness index: Beyond the global economic crisis. u: The global competitiveness report 2010-2011, Geneva: World economic forum, 9
Samuels, W.J. (2007) The legal-economic nexus. Routledge
Schmid, A.A. (2004) Conflict & cooperation: Institutional & behavioral economics. Blackwell
Schwab, K., ed. (2010) The global competitiveness report 2010-2011. Geneva: World economic forum, Retrieved January 12, 2020, from http://www.weforum.org/reports
Schwab, K., ed. (2018) The global competitiveness report 2018. Geneva: World economic forum, Retrieved January 12, 2020, from http://www.weforum.org/reports
Stefanović, Z. (2012) Politička ekonomija globalizacije -modeli kapitalizma i institucionalna evolucija. Niš: Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu
Wasilewski, A., Wasilewska, A. (2019) Financing the research and development activity for the agri-food sector and rural areas. Western Balkan Journal of Agricultural Economics and Rural Development, vol. 1, br. 1, str. 29-39
World Bank (2019) Doing business 2019. Retrieved January 12, 2020, from: www. doingbusiness.org
World Bank (2019) Retrieved January 12, 2020, www. https://data.worldbank.org/indicator
Živković, A., Ristić, K. (2019) Analysis of the functional domain of doctrinal approaches in monetary theory and policy. Ekonomika, vol. 65, br. 4, str. 53-62
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/ekonomika2003081K
primljen: 22.05.2020.
prihvaćen: 08.07.2020.
objavljen u SCIndeksu: 07.11.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka