Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 14  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 10, br. 3, str. 215-230
Iskaz okrivljenog kao dokazno sredstvo u krivičnom postupku
Osnovno javno tužilaštvo u Kikindi

e-adresazekspir@hotmail.com
Ključne reči: iskaz okrivljenog; poricanje; priznanje; imenovanje saučesnika; opoziv priznanja; psihološki aspekti
Sažetak
Iskaz okrivljenog i njegovi pojavni oblici u krivičnom postupku zaslužuju posebnu pažnju. Iako ne postoji pouzdan kriterijum podele, iskaz okrivljenog se može javiti kao poricanje, priznanje, imenovanje saučesnika i opoziv priznanja. Svaki od ovih vrsta iskaza analiziran je posebno, imajući u vidu i neke psihološke aspekte koji opredeljuju okrivljenog za davanje određene vrste iskaza.
Reference
*** (2004/2009) Zakonik o krivičnom postupku. Sl. list SRJ, br. 58/2004, 85/2005, 115/2005, 49/2007 i 72/09
Aćimović, M.M. (1987) Psihologija zločina i suđenja (sudska psihologija). Beograd: Savremena administracija
Brkić, S. (2004) Racionalizacija krivičnog postupka i uprošćene procesne forme. Novi Sad: Centar za izdavačku delatnost Pravnog fakulteta
Damaška, M. (1962) Okrivljenikov iskaz kao dokaz u suvremenom krivičnom procesu. Zagreb: Narodne novine
Danić, R. (2001) Ispit okrivljenog u krivičnom postupku. Niš: SVEN
Delić, N. (2008) Psihologija iskaza pojedinih učesnika u krivičnom postupku. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta, Centar za publikacije
Gorphe, F. (1947) Ocena sudskih dokaza - rasparava o jednom tehničkom metodu. (interni prevod)
Grassberger, R. (1958) Psihologija krivičnog postupka. Sarajevo: Veselin Masleša
Grubač, M. (2006) Krivično procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union
Kostić, P., Lojić, R. (2004) Laganje i ličnost. Teme, vol. 28, br. 3, str. 277-283
Kovač, K. (1989) Nevino osuđeni. Novi Sad: Dnevnik
Krapac, D. (1982) Neposredni i posredni dokazi u krivičnom postupku. Zagreb: Informator
Markićević, A. (1994) Anatomija lažnog priznanja - zapisi o ubistvu studentkinje Vere Novković i suđenju Zdravku Brkiću. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 66, br. 1-2, str. 37-59
Marković, B. (1926) Udžbenik srpskog krivičnog postupka s obzirom na Projekat krivičnog postupka za Kraljevinu SHS. Beograd: Ujedinjenje
Marković, B.V. (1908) O dokazima u krivičnom postupku. Beograd: G. Kon
Nastović, I. (1985) Dubinsko-psihološki dijagnostički praktikum. Gornji Milanovac-Beograd: Dečije novine
Nikolić, D.L. (2006) Sporazum o priznanju krivice. Niš: Studentski kulturni centar
Stanković, D.J. (1988) Smisao i besmisao šutnje. Zagreb: Globus
Vodinelić, V. (1974) Imenovanje sukrivca kao dokaz u krivičnom postupku. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, pp. 73-86
Vodinelić, V. (1962) Laž okrivljenog kao dokaz u krivičnom postupku. Pravni život, br. 3, str. 3
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 23.12.2013.

Povezani članci