Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 7 od 11  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 53, br. 1, str. 65-77
Evropski socijalni model vs direktive Bolkestein
Institut ekonomskih nauka, Beograd, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nici - Sophia Antipolis

e-adresasredzepagic@gmail.com
Sažetak
Neka od aktuelnih pitanja Evropske unije, kada je u pitanju ekonomski sistem i funkcionisanje zajednice, jesu Evropski Socijalni Model (ESM) i Direktiva Evropskog parlamenta o uslugama na unutrašnjem zajedničkom tržištu takozvana "Direktiva Bolkestein" koja je dobila naziv po gospodinu Fritsu Bolkesteinu Evropskom komesaru za pitanja unutrašnjeg tržišta EU. Ovaj rad ima za cilj da nam pokaže koje su to "zajedničke dodirne tačke ESM-a i "Direktive Bolkestein". Kako političko tako i ekonomsko pitanje, koje je objašnjeno u ovom radu, jeste: postoji li jedinstven ESM ? Predmetni model je preduslov ekonomskog rasta i razvoja zemalja članica EU, koji ujedno predstavlja uslov za ostvarivanje pune zaposlenosti, socijalne zaštite radnika, visokog kvaliteta radnih mesta, itd. ESM uzima u obzir tekuće ekonomske i demografske trendove zemalja EU. U današnje vreme ESM predstavlja jedan od prioriteta politike EU, kako kada su u pitanju "stare", tako i u pitanju "novih" zemalja članica unije. Nedavno, politički lideri zemalja EU su definisali i precizirali da je ESM model baziran na dobrim ekonomskim performansama koji podrazumeva visok stepen socijalne zaštite, obrazovanja i dijaloga o socijalnim pitanjima. Paradigma ESM-a je shvatanje da ekonomska politika, politika zapošljavanja i socijalna politika stvaraju "trougao" međusobno povezanih politika koje se nalaze u međusobnoj interakciji. Nakon 1. maja 2004. godine, to jest od momenta proširenja EU sa 15 na 25 članica pitanje ESM-a se proširuje i na analizu promena makroekonomskih pokazatelja (u konkretnom slučaju stope zaposlenosti, to jest nezaposlenosti) ekonomskih politika zemalja EU, što je takođe predmet interesovanja ovog rada. Na pitanje da li je moguće imati robu proizvedenu u Francuskoj, koja se prodaje u Poljskoj, a da pri tome pružanje usluga poljskih firmi ne bude dozvoljeno u Francuskoj - jeste pitanje na koje odgovor treba da nam da "Direktiva Bolkestein"! Ova Direktiva Evropskog parlamenta se bazira na uslugama koje se pružaju na unutrašnjem tržištu EU. Ona ima za cilj regulisanje određenih pitanja u cilju što boljeg funkcionisanja EU, pre svega - otklanjanje prepreka u cilju slobode pružanja ("kretanja") usluga između zemljama članica. Bitna je činjenica da preduzeća registrovana u nekoj od zemalja članica EU mogu kako pružati usluge na prostoru neke druge zemlje članice EU tako takođe mogu i zapošljavati radnike te zemlje, poštujući u oba slučaja postojeće zakone zemlje članice u kojoj je preduzeće registrovano. U ovom radu su predstavljene i promene koje su predviđene Direktivom, osnovni elementi Direktive, kao i hronološki redosled razvoja od usvajanja Direktive 13. januara 2004. godine od strane Evropskog parlamenta. U osnovi ovog rada jeste da se prikaže (ne) povezanost i (ne) postojanje međusobnih odnosa i uslovljavanja Evropskog Socijalnog Modela i Direktive Evropskog parlamenta o uslugama na unutrašnjem zajedničkom tržištu - takozvana "Direktiva Bolkestein".
Reference
*** (2004) Directive of the European Parliament and of the Council on services in the internal market. u: COM 2004 2 final - 2004/0001 COD, Brussels, 13 January
Bot, B. (2004) Towards a European social contract. speech at the Humboldt University, Berlin, 02 June
Gauthier, E., le Dauphin, J. (2005) Quelle Europe, pour quel monde. Paris: Syllepse, Collection Espaces Marx, 312 pages
Hemerijck, A. (2002) The self-transformation of the European social model(s). International Politics and Society, Number 4
Husson, M., Martelli, R., Yves, S., Weber, L., Wurtz, F., i dr. (2005) Europe: Une alternative. Paris: Syllepse, Collection Notes de la Fondation Copernic, 144 pages
Kouchner, B. (2004) Systèmes de santé et de protection sociale en Europe, un aquis de civilisation?. u: Chair of European Civilization, at the College of Europe, Natolin, 02 April
Olivier, B. (2005) La relance de la stratégie de Lisbonne ou la quête d'un partenariat politique. Revue du Marche commun et de l'Union europeenne, Number 489, June
Rodrigues, M.J. (2002) The new knowledge economy in Europe: A strategy for international competitiveness and social cohesion. Cheltenham: Edward Elgar
Wendon, B. (1998) The commission as image-venue entrepreneur in EU social policy. Journal of European Social Policy, Volume 5, Number 2
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.2298/PAN0601065R
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka