Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:72
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:71

Sadržaj

članak: 7 od 38  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 11, br. 2, str. 276-294
Početne marketing aktivnosti u malim preduzetničkim organizacijama
aUniverzitet Singidunum, Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu, Beograd
bVisoka škola Dositej, Beograd
cCentar za medicinsku informatiku, Beograd

e-adresamilangaso@mts.rs, zojo38@yahoo.com, gavrilo@ymail.com
Sažetak
O preduzetništvu se može govoriti kao o kreativnoj aktivnosti pojedinaca, osnivanju sopstvene organizacije, kreiranju i adaptiranju promenama, upravljanju sopstvenim poslovanjem, itd. Ključni ciljevi svih preduzetničkih organizacija su kreiranje i isporuka vrednosti za kupce/potrošače/klijente ili korisnike usluga, izgradnja partnerskih odnosa i ostvarivanje profita. Za ostvarivanje ovih ciljeva preduzetnicima na raspolaganju stoji širok spektar marketing instrumenata, kao što su: marketing istraživanja, marketing miks program i prodaja. Obim i struktura primene marketing instrumenata, zavisiće od vrste delatnosti, veličine organizacije, tržišne uslovljenosti, očekivanih benefita, kao i iskustva i znanja o mogućnostima koje pružaju marketing metode i tehnike u savremenoj tržišnoj utakmici.
Reference
Đurđević, D., Radnović, B., Ilić, M. (2017) Organizacija marketing logistike u funkciji tržišne konkurentnosti. Poslovna ekonomija, vol. 11, br. 1, str. 165-183
Erić-Nielsen, J., Stojanović-Aleksić, V., Bošković, A. (2016) Evaluacija efekata korporativnog preduzetništva. Poslovna ekonomija, vol. 10, br. 2, str. 163-186
Gašović, M. (2015) Preduzetništvo - praktikum. Beograd: VSZŠ
Gašović, M. (2010) Menadžment prodaje. Subotica: Ekonomski fakultet
Ilić, M.M. (2003) Preduzetništvo teorija i praksa. Beograd: Fakultet za menadžment malih preduzeća
Jović, M. (2006) Međunarodni marketing. Beograd: IntermaNet
Kancir, R. (2004) BPŠ. Beograd
Kotler, F., Keller, K. (2006) Data Status. Beograd
Lamb, C.W., Hair, F.J., Mcdaniel, C. (2013) Data Status. Beograd
Maričić, B., Đorđević, A. (2012) Kreiranje i isporučivanje vrednosti potrošačima. Beograd: Ekonomski fakultet
Paunović, S. (2003) Preduzetništvo - od ideje do realizije. Beograd: Univerzitet Braća Karić
Primorac, Ž. (2001) Ključni faktori preduzetništva. EF Sarajevo
Salai, S., Božidarević, D. (2009) Marketing istraživanje. Subotica: Ekonomski fakultet
Siropolis, C.N. (2005) Menadžment malog poduzeća. Zagreb: Mate
Stavrić, B., Marđokić, B., Gašović, M. (2004) Menadžment. Beograd: VPŠ
Vajić, M. (2004) Preduzetnički menadžment - Biznis plan i biznis program. Beograd: Institut MSP, i CI Zagreb
Vasiljev, S. (2010) Principi marketinga. Novi Sad: Prometej, Peto izdanje
Veselinović, T.S., Alavuk, Đ.M., Petrevska, I.B. (2015) Korporativni blogovi i njihova primena u marketinškoj komunikaciji. Poslovna ekonomija, vol. 9, br. 1, str. 355-370
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/poseko12-14915
objavljen u SCIndeksu: 15.03.2018.

Povezani članci