Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 6 od 60  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 4, br. 3, str. 7-19
Budući trendovi i pravci razvoja ruralnog turizma u Srbiji i u svetu
Trgovinsko-ugostiteljska škola 'Toza Dragović', Kragujevac

e-adresajelenatasic45@yahoo.com
Ključne reči: ruralni; turizam; rekreativna; proizvod; održivi
Sažetak
Dobro očuvana priroda, zdrava životna sredina i relaksirajući odmor postali su svakodnevna tendencija savršenog čoveka da zadovolji svoju potrebu. Proizvod ruralnog turizma je u korelaciji sa prirodnom sredinom, što je ujedno bazni resurs u privlačenju pažnje ka turističkim tendencijama. Ruralni turizam objedinjuje kako rekreativnu tako i kulturnu funkciju. Rekreativna funkcija se manifestuje kroz odmor i boravak u prirodi, dok kulturna podrazumeva mnogobrojne kulturno-istorijske znamenitosti, tj. obilazak mnogobrojnih crkava i manastira, areheoloških lokaliteta, tvrđava. Veliki turistički potencijal naše zemlje leži u gastronomiji, našem folkloru, tradiciji, narodnim običajima i domaćoj radinosti. Usvajanjem koncepta održivog razvoja i korišćenjem iskustava mnogih evropskih zemalja, Srbija se može veoma dobro kotirati kao ekoturistička destinacija na inostranom tržištu.
Reference
Dulović, V. (2007) Srbija na dlanu - turistički vodič. Beograd: Komshe d.o.o
Grupa autora (2003) Strategija razvoja opštine Kosjerić. Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
Grupa autora (2005) Strategija razvoja turizma Srbije. Zagreb: Horwath Consulting
Grupa autora (2011) Turistički putokaz. Beograd, 4
Janković, M., Luburić, V., Šofranac, R. (2017) Održivi turizam kao osnova upravljanja u nacionalnim parkovima u Crnoj Gori. Ekonomika, vol. 63, br. 4, str. 41-51
Jegdić, V., Marković, D., Škrbić, I. (2012) Ekomenadžment u turizmu kao poslovna strategija upravljanja održivim razvojem. Tehnika, vol. 67, br. 4, str. 643-650
Maran-Stevanović, A. (2017) Aktivnosti na uspostavljanju geoparka Đerdap (Srbija) i kandidatura područja u UNESCO globalnu mrežu geoparkova. Bulletin of the Natural History Museum, br. 10, str. 7-28
Milenković, S. (2006) Međusobni odnosi turizma i životne sredine. Kragujevac: Ekonomski fakultet
Ostojić, M. (2010) Seoski turizam Srbije, Mogućnost i usovi razvoja. Beograd: Beoknjiga
Radović, G., Košić, K., Demirović, D. (2018) Finansiranje kao ključni element strategije održivog razvoja ruralnog turizma u Republici Srbiji. Ekonomika poljoprivrede, vol. 65, br. 1, str. 413-426
Šljivović, M. (2017) Primena kombinovane swot ahp metode u planiranju strategije razvoja turizma na primeru Timočkog regiona. Megatrend revija, vol. 14, br. 1, str. 283-304
Štetić, S. (2002) Uspostavljanje ravnoteže održivog razvoja i ekonomskog rasta kroz turizam. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu - Prirodno-matematički fakultet - Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Vidović, A.B. (2018) Razvoj modernog oblika turizma - ekoturizam u upravljanju razvojem države. Tehnika, vol. 73, br. 2, str. 293-299
Vujko, A., Gajić, T., Dragosavac, M., Maksimović, B., Mrkša, M. (2017) Level of integration among agritourism accommodation sector and travel agencies. Ekonomika poljoprivrede, vol. 64, br. 2, str. 659-670
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor1803007T
objavljen u SCIndeksu: 20.12.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka