Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 5 od 153  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 68, br. 2, str. 24-32
Osobine zemljišta tipa Fluvisol na području srednjeg toka Dunava
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad

e-adresapekecs@uns.ac.rs
Projekat:
Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu - praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje (MPNTR - 43007)

Sažetak
Predmet istraživanja ovog rada je zemljište fluvisol na području srednjeg toka Dunava. U radu su prikazane fizičke i hemijske karakteristike fluvisolskih zemljišta koja se nalaze na levoj obali Dunava, kao i dubina podzemnih voda i njihove promene na ispitivanom zemljištu. Ustanovljeno je da se na ovom području mogu naći različiti oblici ove vrste hidromorfnih zemljištta koji imaju različite karakteristike. Proizvodna svojstva ispitivanih fluvisolskih zemljišta u prvom redu zavise od granulometrijskog sastava, dubine podzemnih voda i dinamike njegovog kretanja. Ispitivano zemljište je pogodno za intenzivnu šumsku proizvodnju, za uzgoj klonova crne topole.
Reference
Bošnjak, Đ., Dragović, S., Hadžić, V., Babović, V., Kostić, N., Burlica, Č., Đorović, M., Pejković, M., Mihajlović, T.D., Stojanović, S., Vasić, G., Stričević, R., Gajić, B., Popović, V., Šekularac, G., Nešić, Lj., Belić, M., Đorđević, A., Pejić, B., Maksimović, L. (1977) Metode istraživanja i određivanja fizičkih svojstava zemljišta. Beograd: Jugoslovensko društvo za proučavanje zemljišta (JDPZ)
Herpka, I. (1979) Biološke i ekološke osobine autohtonih topola i vrba u ritskim šumama Podunavlja. Radovi Instituta za topolarstvo, knjiga 7, str. 229
Ivanišević, P. (1991) Fizičke i vodnovazdušne osobine zemljišta u šumama topola i vrba u inundaciji Tamiša. Radovi Instituta za topolarstvo, br. 24, str.39-58
Ivanišević, P. (1993) Uticaj svojstava zemljišta na rast ožiljenica Populus x euramericana Guinier (Dode) cl. I-214 i Populus deltoides Bartr.cl. I-69/55 (Lux). Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, doktorska disertacija
Orlović, S., Pilipović, A., Pap, P., Radosavljević, N., Drekić, M. (2005) Genetički resursi evropske crne topole (Populus nigra L) i topola iz sekcije Leuce Duby u prirodnim populacijama u Srbiji i Crnoj Gori. Topola, br. 175-176, str. 5-8
Pekeč, S., Katanić, M. (2019) Pogodnost zemljišta za podizanje zasada mekih lišćara. Zemljište i biljka, vol. 68, br. 1, str. 61-70
Stojićević, D. (1969) Zemljišta leve obale Dunava između Pančeva i Dubovca i problem njihovog odvodnjavanja po izgradnji HE Đerdap. Vodoprivredni glasnik, Novi Sad, sv. 55-59
Škorić, A., Filipovski, G., Ćirić, M. (1985) Klasifikacija zemljišta Jugoslavije. Novi Sad: Akademija nauka i umetosti, Odeljenje prirodnih nauka, Knjiga 1
Živanov, N. (1979) Zemljišta za gajenje topola iz sekcije Aigeiros i vrba. Topola, br. 123-124, 43-52
Živanov, N., Ivanišević, P. (1986) Zemljišta za uzgoj topola i vrba. u: Topole i vrbe u Jugoslaviji, Novi Sad: Institut za topolarstvo, str. 105-121
Živanov, N.M. (1977) Osobine zemljišta u nezaštićenom delu poloja reka - Drave, Dunava i Tamiša i njihov značaj za taksacione elemente topole Populus x euramericana (Dode) Guinier, cl. I-214. Novi Sad: Institut za topolarstvo, Doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni članak
DOI: 10.5937/ZemBilj1902024P
objavljen u SCIndeksu: 24.04.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci