Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 6 od 105  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 45, br. 3, str. 91-98
Koraci u implementaciji sistema precizne poljoprivrede kod poljoprivrednih subjekata
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresastanko.oparnica@kitedoo.rs
Projekat:
Razvoj novih sorti i poboljšanje tehnologija proizvodnje uljanih biljnih vrsta za različite namene (MPNTR - 31025)

Ključne reči: precizna poljoprivreda; profit; uvođenje u praksu
Sažetak
Implementacija precizne poljoprivrede postala je moguća zahvaljujući razvoju tehnologije senzora koja se koristi u kombinaciji sa procedurama u vezi mapiranja varijable u odgovarajućoj agrotehničkoj meri na proizvodnom prostoru, kao što su setva, đubrenje, aplikacija herbicida i pesticida, žetvi itd. Ključna karakteristika za postizanje "preciznosti" proizilazi iz korišćenja sistema za pozicioniranje, pre svega globalnog navigacionog satelitskog sistema (GNSS). Visoki troškovi proizvodnje i smanjenje prinosa utiču na smanjenje profita. Na osnovu nepreciznih procena ili pogrešnih preporuka "bacaju" se preterane količine mineralnih đubriva ili henijskih sredstava, što znatno povećava troškove proizvodnje a u nekim slučajevima smanjuje i prinos. Da bi se potencijali za povećanje profita iskoristili potrebno je započeti proces uvođenja precizne poljoprivrede u svakodnevnu praksu. Ne postoji "srebrni metak", idealno rešenje koje se može univerzalno primeniti za sve korisnike. Ova činjenica može da izgleda obeshrabrujuće na prvi pogled, međutim ova činjenica ostavlja vrlo veliki manevarski prostor svakom korisniku, jer svaki korisnik može imati svoj jedinstveni put. Za proces uvođenja precizne poljoprivrede autori će pokušati da daju određeni broj preporuka zasnovanih na višegodišnjem iskustvu u radu u praksi. Preporuke su podeljene u dve grupe, dugotrajni permanentni procesi i jednokratni procesi.
Reference
Hedley, C. (2015) The role of precision agriculture for improved nutrient management on farms. Journal of the Science of Food and Agriculture, 95(1): 12-19
Hunt, R.E., Daughtry, C.S.T. (2018) What good are unmanned aircraft systems for agricultural remote sensing and precision agriculture?. International Journal of Remote Sensing, 39: 5345-5376
Lindblom, J., Lundström, C., Ljung, M., Jonsson, A. (2017) Promoting sustainable intensification in precision agriculture: review of decision support systems development and strategies. Precision Agriculture, 18(3): 309-331
Pierpaoli, E., Carli, G., Pignatti, E., Canavari, M. (2013) Drivers of precision agriculture technologies adoption: A literature review. Procedia Technology, 8: 61-69
Rossi, V., Salinari, F., Poni, S., Caffi, T., Bettati, T. (2014) Addressing the implementation problem in agricultural decision support systems: The example of vite.net. Computers and Electronics in Agriculture, 100: 88-99
Shepherd, M., Turner, J.A., Small, B., Wheeler, D. (2018) Priorities for science to overcome hurdles thwarting the full promise of the 'digital agriculture' revolution. Journal of the Science of Food and Agriculture, 95
Srbinovska, M., Gavrovski, C., Dimcev, V., Krkoleva, A., Borozan, V. (2015) Environmental parameters monitoring in precision agriculture using wireless sensor networks. Journal of Cleaner Production, 88: 297-307
Whelan, B., Taylor, J. (2013) Precision agriculture for grain production systems. CSIRO Publishing, 978-978
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SavPoljTeh1903091X
objavljen u SCIndeksu: 24.02.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka