Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17

Sadržaj

članak: 9 od 105  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 15, br. 2, str. 177-194
Efekti marketinga Olimpijskih igara
a'LANACO' informacione tehnologije, Beograd
bMegatrend Univerzitet, Beograd
cNiška poslovna škola strukovnih studija, Niš

e-adresamilos.trkulja@lanaco.com, milosav.r.stojanovic@gma
Ključne reči: Olimpiske igre; ekonomska stabilnost; dobit; marketing; razvoj
Sažetak
Kako bi se na odgovarajući način pozicionirao marketing program Olimpijskih igara, neophodno je upoznati se sa organizacijom i ciljevima marketinga Olimpijskih igara. Jedan od najznačajnijih zadataka marketinga Olimpijskih igara je obezbeđivanje prihoda koji su dovoljni za nesmetano funkcionisanje i finansijsku stabilnost Olimpijskog pokreta. U radu je istaknut sve veći značaj marketing istraživanja i tehnologije za nesmetano održavanje Igara. Olimpijski marketing nije nov. Ono što jeste novo jeste dobro struktuiran današnji koncept u poređenju sa onim konceptom u prošlosti. Korist od marketinga za Olimpijski pokret porasla je dramatično u poslednjih dvadeset godina. Olimpijske igre kao najveći svetski sportski događaj sa sobom donose i značajne promene u ekonomijama država i gradova domaćina. Iako to karakteriše brojne promene, najvažnije i najaktuelnije su posebno obrađene: ekonomski efekti, efekti u turizmu i efekti u unapređenju zaštite životne sredine.
Reference
*** (2007) Green plan for 2012 Olympics CA Utility Week. Vol 26, Issue 18, 02. 2007
*** (2000) Sydney 2000 hailed as ad success. Marketing, 05.10
Apostolopoulou, A., Papadimitriou, D. (2004) Welcome Home: Motivations and Objectives of the 2004. Grand National Olympic Sponsors. Sport Marketing Quarterly, Vol. 13, Number 4, 2004
Armitt, C. (2004) Three sites dominate online coverage of Athens Olympics. New Media Age, USA, 186
Blain, N., Boyle, R., o'Donnell H. (1993) Sport and national identity in the European media. Leichester: Leichester University Press
Burton, R. (2003) Olympic games host city marketing: An exploration of expectations and outcomes. Sport Marketing Quarterly, Vol. 12, No. 1
Ćoćaj, L. (2008) Sve se vrti oko novca na OI. Beograd: Privredni pregled, 07. 02
Doust, D. (1997) The ethics of ambush marketing. Cyber: Journal of Sport Marketing, Volume 1, Number 3
Essex, S., Chalkley, B. (2003) Urban transformation from hosting the Olympic Games. Spain: UAB-Centre D'Estudis Olympics, 234
Garrahan, M. (2000) IOC rejects sale of Olympics internet rights. Lausanne, 04.12
McCracken, G. (1989) Who is the Celebrity Endorser? Cultural Foundations of the Endorsement Process. Journal of Consumer Research, 16(3): 310
Nikolić, B. (2007) Neka igre počnu. Ekonomist, Beograd, br. 381, 10. septembar 2007
Preuss, H., Seguin, B. (2004) The Olympic brand and Olympic sponsorship. u: Pre-Olympic Congress, Thessaloniki, 08. 2004. Greece
Rader, L. (2002) Energizing the olympics, power and gas marketing. May/June 2002
Rakita, B. (2005) Međunarodni marketing. Beograd: Ekonomski fakultet-Centar za izdavačku delatnost, 81
Šuput, D. (2007) Sankcionisanje dopinga u sportu. Beograd: Orion art
Takač, A. (1999) Šezdeset olimpijskih godina. Novi Sad: Prometej, 24
Tarner, S. (1994) Sve o sponzorstvu. Beograd: Clio
Tarradellas, J. (2003) The Olympic movement and the environment. Barcelona: Center d'Estudis Olimpics (UAB), 231
Trkulja, M. (1999) Značaj i uloga multinacionalnih korporacija u svetskomsportu. Nova Trgovina, Beograd, novembar/decembar
Trkulja, M. (1999) Satelitska televizija globalni marketinški izazov. Glas Ekonomista, Beograd, (novembar), Ekonomski fakultet
Trkulja, M. (1999) Sponzorstvo Međunarodnog olimpijskog komiteta. u: VII interdisciplinarni mešunarodni simpozijum, Sport, fizička aktivnost i zdravlje u trećem milenijumu, Novi Sad
Trkulja, M. (1997) Marketing u sportu, sportsko sponzorstvo - formula za uspeh na svetskom tržištu (1) - televizijamedijski ključ odnosa sporta i kapitala. Glas Ekonomista, Beograd, (juli), Ekonomski fakultet
Trkulja, M. (2000) Marketing dimenzija sporta i televizije. Marketing, vol. 31, br. 1, str. 33-38
Vitković, B. (2008) Gedžet konfekcija. Ekonomist, Beograd, br. 418, 26. 05. 2008.NIP Ekonomist media group
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/MegRev1802177T
objavljen u SCIndeksu: 25.04.2019.
Creative Commons License 4.0