Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 4 od 62  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 53, br. 2, str. 514-542
Političke, ekonomske i socijalne karakteristike programa političkih stranaka u Srbiji do 1918. godine
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

e-adresadragoslav.kocovic@gmail.com
Ključne reči: stranka; program; liberalna; socijalistička; narodna; radikalna
Sažetak
U ovom radu jedva da dodirujemo nastajanje političkih ideja, začetke političkih promišljanja i političkih strujanja krajem prve polovine XIX veka kao osnove na kojoj su nekoliko decenija kasnije nastale političke stranke. To je doba velikih društvenih previranja i neizvesne budućnosti mlade srpske države. Srbija je posle oslobođenja od Osmanske imperije 1878. godine priznata, i ušla je u porodicu država sveta. Njen državni početak bio je praćen sa velikim poteškoćama u uspostavljanju vlasti, organizovanju političkog života i rešavanja brojnih socijalnih problema. Ključni deo rada posvećen je političkim strankama, njihovom nastanku i sadržajima rada koji su pretakani u političke programe. Ne upuštamo se u stranačku infrastrukturu i ne tragamo za njihovim vršenjem vlasti u društvu. Naše interesovanje je usmereno na politički, ekonomski i socijalni sadržaj programa političkih stranaka u Srbiji do 1918. godine. Namera NAM je da istaknemo vrednosnu osnovu izgradnje srpske zajednice i programske ciljeve sa kojima su stranke komunicirale sa javnošću. Imajući u vidu da danas država Srbija prolazi kroz brojne izazove političkog, ekonomskog, socijalnog i bezbednosnog karaktera, vredno je podsetiti na vreme kada se u Srbiji pre 137. godina oblikovao društveni život. Sa distance više od jednog veka možemo uspostaviti paralelu o sličnostima i razlikama i izazovima onoga i ovoga doba.
Reference
Čubrilović, V. (1982) History of political thoughts in Serbia during 19th. Beograd: Narodna knjiga, In Serbian
Despotović, Lj. (2003) Serbian political modern: Serbia in process of modernisation in 19th century. Novi Sad: Stylos, In Serbian
Istorijski Arhiv KPJ (1950) Historical Archive of the KPJ. Beograd: Istorijsko odeljenje CK KPJ, vol. III, in Serbian
Janković, D. (1951) About political parties in Serbia of 19th century. Beograd: Prosveta, In Serbian
Jovanović, S. (1934) The goverment of Milan Obrenović. Beograd: Geca Kon, In Serbian, vol. 2
Jovanović, V. (1988) Memories. Beograd: BIGZ, In Serbian
Kočović, D. (2002) Yugoslavia's social politics development. Beograd: Udruženje stručnih radnika socijalne zaštite Republike Srbije, In Serbian
Krestić, V., Ljušić, R. (1991) Programs and statutes of Serbian political parties until 1918. Beograd: Književne novine, In Serbian
Marković, S. (2016) Serbia on the East. Beograd: Prosveta, In Serbian
Marković, S.G. (2006) Count Čedomilj Mijatović: Victorian among Serbs. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Centar za publikacije, In Serbian
Mijatović, Č. (1869) Short science about state economy or science about finance. Beograd: Državna štamparija, In Serbian
Mitrović, A. (2004) Foreign banks in Serbia: 1878-1914. Beograd: Stubovi kulture, In Serbian
Protić, M. S. (1990) Radicals in Serbia: Ideas and movement 1881-1903. Beograd: SANU, Balkanološki institut, knjiga 41 [In Serbian]
Subotić, M. (1992) Spelling of the freedom. Niš: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, In Serbian
Terzić, P. (2018) Freedom in the shadow of the crown. Beograd: Zavod za udžbenike, In Serbian
Trifunović, M. (1995) History of Radicals party: From the beginning to 1903. Beograd: Srpska radikalna stranka, In Serbian
Vesnić, R. (2008) PhD Milenko Vesnić: Grandsigneur of Serbian diplomacy. Beograd: Fakultet političkih nauka, Centar za studije Jugoistočne Evrope, In Serbian
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/socpreg53-21550
objavljen u SCIndeksu: 09.09.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka