Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 6 od 62  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 73, br. 5, str. 717-723
Rezultati nadzora nad vodosnabdevanjem, sanitacijom i higijenom u zdravstvenim ustanovama za 2017. godinu prema unapređenoj metodologiji
Institut za zaštitu zdravlja Srbije 'dr Milan Jovanović-Batut', Beograd

e-adresakatarina_spasovic@batut.org.rs
Ključne reči: program; izmene; nadzor
Sažetak
Zdravstvene ustanove u kojima postoji povećani rizik za nastanak bolničkih infekcija su pod nadzorom i kroz Program zaštite stanovništva od zaraznih bolesti. Program se obavlja od 1978. godine kroz aktivnosti epidemiologije, higijene i promocije zdravlja. Donošenje nove Uredbe o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (2016. godine) je iskorišćeno da se kroz Stručno metodološko uputstvo naprave izmene, za koje je procenjeno da će moći da budu implementirane. Zdravstveno ispravna voda za piće, adekvatna sanitacija i higijena (WASH) u zdravstvenim ustanovama doprinose poboljšanju kvaliteta nege, prevenciji i kontroli infekcija, suzbijanju antimikrobne rezistencije i ispunjavanju Ciljeva održivog razvoja - SDG 6: Obezbeđenje dostupnosti i održivog upravljanja vodom i sanitacijom za sve i SDG 3: Obezbeđenje zdravog života i promovisanje blagostanja za sve u svim uzrastima.
Reference
*** (2011-2016) Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje. Sl.glasnik RS, br. 67/11, 48/12, 1/16
*** WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply. [citirano 10.3.2017]. Dostupno na: http://www.unwater.org/publication_categories/whounicef-joint-monitoring-programme-for-water-supply-sanitation-hygiene-jmp/
*** (2008) Bolničke infekcije, Priručnik. Institut za javno zdravlje Srbije 'Dr Milan Jovanović Batut'
*** (2004) Zakon o zaštiti životne sredine. Sl.glasnik RS, br. 135
*** (2016) Zakon o upravljanju otpadom. Sl.glasnik RS, br. 14
*** (2006/2014) Pravilnik o uslovima i načinu unutrašnje organizacije zdravstvenih ustanova. Sl. glasnik RS, br 43/06, 126/14
*** (2017) Water and sanitation for health facility improvement tool (WASH FIT): A practical guide for improving quality of care through water, sanitation and hygiene in health care facilities. WHO / UNICEF, [citirano 9.11.2017]. Dostupno na: http://www.who.-int/water_sanitation_health/publications/water-and-sanitation-for-health-facility-improvement-tool/en/
*** (2015) WASH in health care facilities: Global Action Plan. WHO and UNICEF, [citirano 5.11.2017 ]. Dostupno na: http://www.who.int/water_sanitation_-health/healthcare_waste/wash-in-healthcare-faciliti-es-action-plan.pdf
*** (2017) WASH in the 2030 Agenda. WHO / UNICEF, [citirano 6. 11. 2017]. Dostupno na: http://-www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/coverage/wash-post-2015-brochure/en/
*** (2015) Global action plan on antimicrobial resistance. WHO, [citirano 8.11.2017.]. Dostupno na: http://www.who.int/antimicrobial-resistance/publi-cations/global-action-plan/en/
*** Izveštaj o realizaciji aktivnosti iz Programa zaštite stanovništva od zaraznih bolesti za 2017. Godinu, oblast higijena. [citirano 10.6.2018]. Dostupno na: http://www.batut.org.rs/download/izvestaji/2017IzvestajZarazne
*** (2006) The Protocol on Water and Health to the 1992 Co-nvention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes. UNECE and WHO Regional Office for Europe, [citirano 8.11.2017.]. Dostupno na: http://www.euro.who.int/-en/publications/policy-documents/protocol-on-wa-ter-and-health-to-the-1992-convention-on-the-prote-ction-and-use-of-transboundary-watercour
*** (2017) u: Declaration of the Sixth Ministerial Conference on Environment and Health, WHO Regional Office for Europe, [ citirano 9.11.2017.]. Dostupno na: 2017; http://www.euro.who.int/en/media-/events/events/-2017/06/sixth-ministerial-conference-on-environment-and-health/documentation/declaration-of-the-sixth-minist
*** (2016) Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Sl. glasnik RS, br. 15
*** (2016) Uredba o Programu zdravstvene zaštite stanovništva od zaraznih bolesti. Sl. glasnik RS, br. 22
*** (1998) Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Sl. list SRJ, br. 42
*** (2004) Zakon o sanitarnom nadzoru. Sl. glasnik RS, br. 125
*** (2015) Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Sl. glasnik RS, br. 106
*** (2015) Uredba o planu mreže zdravstvenih ustanova. Sl. glasnik RS, br. 92
*** (2015) Pravilnik o prevenciji, kontroli i smanjenju bolničkih infekcija. Sl. glasnik RS, br. 77
Spasović, K.R., Jovanović, D.D. (2018) Unapređenje nadzora nad vodosnabdevanjem, sanitacijom i higijenom u zdravstvenim ustanovama. Tehnika, vol. 73, br. 3, str. 444-448
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/tehnika1805717S
objavljen u SCIndeksu: 09.11.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka