Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 8 od 62  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 23, br. 2, str. 35-44
Implementacija nacionalnog programa konzervacije i usmerenog korišćenja šumskih genetičkih resursa Republike Srbije
aUniverzitet u Beogradu, Šumarski fakultet
bMinistarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, Uprava za šume

e-adresasijacic68@mts.rs
Projekat:
Šumski zasadi u funkciji povećanja pošumljenosti Srbije (MPNTR - 31041)
Projekat Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine - Uprave za šume: Nacionalni program konzervacije I usmerenog korišćenja šumskih genetičkih resursa Republike Srbije

Ključne reči: program; ciljevi; prioriteti; mere
Sažetak
Program konzervacije i usmerenog korišćenja šumskih genetičkih resursa, definisan je za period 2016-2025. godine i predstavlja osnovu za konkretne aktivnosti u ovoj oblasti. Program se može podeliti u nekoliko celina, koje tretiraju: zakonske okvire za konzervaciju i usmereno korišćenje šumskih genetičkih resursa; stanje šumskih genetičkih resursa u Srbiji; dosadašnje aktivnosti na očuvanju šumskih genetičkih resursa i ciljeve, prioritete i mere konzervacije. Program bi trebalo da ima uticaj na razvoj sektora šumarstva kroz sledeće aktivnosti: očuvanje i usmereno korišćenje raspoloživog genofonda; unapređenje gazdovanja šumama u skladu sa konzervacionim principima; unapređenje proizvodnje reproduktivnog materijala šumskog drveća; upoznavanje šire javnosti sa potrebom konzervacije i usmerenog korišćenja šumskih genetičkih resursa; ispunjavanje međunarodnih obaveza vezanih za ovu oblast i mogućnost priključivanja aktivnostima u okviru FAO organizacije u vezi sa šumskim genetičkim resursima - izrada nacionalnog izveštaja kao dela publikacije The State of the World's Forest Genetic Resources. Realizacija Programa zavisiće od razvoja svesti o značaju postojanja, očuvanja i usmerenog korišćenja šumskih genetičkih resursa kao preduslova za opstanak šuma, od finansijskih sredstava koja će biti izdvojena za ove namene i entuzijazma ljudi koji se bave ovom problematikom.
Reference
Milovanović, J., Šijačić-Nikolić, M., Nonić, M., Radojević, U. (2012) Šumski genetički resursi u međunarodnim procesima i zakonskoj regulativi. Šumarstvo, (3-4): 111-131
SG (2006) Strategija razvoja šumarstva Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 59/2006
SG (2010/2015) Zakon o šumama. Službeni glasnik RS, br. 30/2010; 93/2012 i 89
Šijačić-Nikolić, M., Vilotić, D., Ivetić, V., Milovanović, J., Stanković, D., Nonić, M., Devetaković, J., Jokanović, D., Maksimović, Z., Popović, V., Rakonjac, Lj., Lučić, A., Orlović, S., Galović, V., Pilipović, A., Stojnić, S., Kovačević, B., Trudić, B. (2016) Nacionalni program konzervacije i usmerenog korišćenja šumskih genetičkih resursa Republike Srbije za period 2016-2025. godina. Beograd: Šumarski fakultet
Šijačić-Nikolić, M. (2016) Nacionalni program konzervacije i usmerenog korišćenja šumskih genetičkih resursa. u: Zbornik abstrakta V Simpozijuma sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije, 27-31 maj, Kladovo, Srbija, 2-3
Šijačić-Nikolić, M., Milovanović, J., Nonić, M. (2014) Šumski genetički resursi u Srbiji - stanje i predlozi za unapređenje ove oblasti. Glasnik Šumarskog fakulteta, 51-70 (specijalno izdanje)
Šijačić-Nikolić, M., Milovanović, J., Nonić, M. (2014) Conservation of Forest Genetic Resources. Cham: Springer Nature, str. 103-128
Šijačić-Nikolić, M., Milovanović, J. (2007) Konzervacija i usmereno korišćenje šumskih genetičkih resursa. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 95, str. 7-21
Šijačić-Nikolić, M., Milovanović, J. (2010) Konzervacija i usmereno korišćenje šumskih genetičkih resursa. Beograd: Šumarski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/SelSem1702035S
objavljen u SCIndeksu: 13.10.2017.
Creative Commons License 4.0