Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:19

Sadržaj

članak: 9 od 62  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 69, br. 1, str. 408-432
Primena projektnog menadžmenta u projektima podržanim od međunarodnih institucija – realnost i nužnost
Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Uprava za odbrambene tehnologije

e-adresaslobodan.malbasic@mod.gov.rs
Ključne reči: projekat; program; projektni menadžment; program menadžment; projektna metodologija; program CASM
Sažetak
Rad prezentuje primenu savremenog pristupa u procesu upravljanja projektom (projektni i program menadžment, organizaciona struktura, projektne metodologije), kroz prizmu programa CASM (Conventional Ammunition Stockpile Management – Program razvoja kapaciteta za upravljanje zalihama municije) koji se realizuju u Ministarstvu odbrane u saradnji i uz podršku međunarodnih organizacija. U radu je prikazano i aktuelno stanje u oblasti projektnog menadžmenta u Republici Srbiji i Ministarstvu odbrane, navedeni su ključni nosioci, kao i tendencije u daljem razvoju. Cilj rada jeste prikaz efekata primene koncepta upravljanja projektima, sa aspekta njegovog značaja, uspešnosti i efikasnosti, kao i analiza prednosti i nedostataka, u situaciji u kojoj, sa jedne strane, imamo međunarodne organizacije koje poseduju potreban nivo projektne zrelosti i razvijenu metodologiju projektnog menadžmenta, a, sa druge strane, Ministarstvo odbrane koje permanentno unapređuje unutrašnju organizaciju principima najbolje prakse projektnog menadžmenta. Takođe, rad informiše širu javnost u vezi sa načinom sprovođenja projekata podržanih međunarodnom asistencijom u Ministarstvu odbrane, a definiše i osnovne principe i smernice na kojima treba da se zasniva primena projektnog menadžmenta u MO.
Reference
*** Upravljanje projektima i korporativna kultura uvođenja promena. Centar za upravljanje projektima, http://www.cpm.rs/sr/baza-znanja/cpm-magazin, (preuzeto 20.12.2014.)
*** Profesionalizacija i standardizacija upravljanja projektima. Centar za upravljanje projektima, http://www.cpm.rs/sr/baza-znanja/cpm-magazin, (preuzeto 20.12.2014.)
Andrejić, M.D., Đorović, B.D., Pamučar, D.D. (2011) Upravljanje projektima po pristupu projekt menadžmenta. Vojnotehnički glasnik, vol. 59, br. 2, str. 142-157
Berezjev, L. (2013) Strategic, project and virtual project management. Serbian Project Management Journal, Volume 3, Issue 2, ( strane 69-78. December
Gvozednović, T. (2009) Istraživanje uticaja standarda infrastrukture kvaliteta i informacionih tehnologija na efikasnost upravljanja projektima. Mašinski fakultet u Kragujevcu, Doktorska disertacija, avgust
Jovanović, P., Drobnjaković, S., Rudić, T., Jovanović, F. (2010) Pravci razvoja projektnog menadžmenta. Beograd: Viša škola za projektni menadžment
Jovanović, P. (2011) Projektni menadžment u Srbiji - uspesi i mogućnosti. u: Rad predstavljen na 15. Internacionalnom simpozijum iz projektnog menadžmenta, Zlatibor, Srbija, 10-12. jun
Karović, S. (2012) Projektni menadžment i operacije Vojske - reč priređivača. Vojno delo, strana 7. zima
Lalić, B., Marjanović, U., Miražić, D. (2010) Vodič kroz korpus znanja za upravljanje projektima (PMBOK vodič) / A guide to the Project Management Body of Knowledge. Novi Sad: FTN, četvrto izdanje
Milovanović, B. (2014) Upravljanje rizikom u stranim armijama. Beograd: Viša škola za projektni menadžment, Master rad
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja - Sektor za nacionalni investicioni plan Uputstvo za prijavu projekata za nacionalni investicioni plan Republike Srbije za 2012. godinu. http://www.mnip.gov.rs/nip/Repository/Files/Download/Uputstvo%20za%202012%20final.pdf, (preuzeto maj 2015.)
Ministarstvo odbrane - Direkcija za evropske integracije i upravljanje projektima http://www.deiup.mod.gov.rs/), preuzeto 02.12.2015
Ministarstvo odbrane Međunarodna vojna saradnja - regionalne inicijative. http://www.mod.gov.rs/sadrzaj.php?id_sadrzaja=4363, preuzeto 30.01.2016
Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja Strategija razvoja obrazo-vanja u Srbiji do 2020. godine (nacrt za diskusiju). http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/strategija_obrazovanja_do_2020.pdf, (preuzeto 20.02.2016)
Obradović, V. (2012) Upravljanje znanjem u projektno orijentisanim organizacijama. u: 16. Internacionalni Simpozijum iz projektnog menadžmenta, Zlatibor, Srbija, 18-20. maj
Organizacija za evropsku bezbednost (OEBS) (2008) OSCE handbook of best practices on conventional ammunition. OSCE Secretariat-Conflict Prevention Centre-FSC Support Section, http://www.osce.org/fsc/33371, (preuzeto februar 2014.)
Organizacija za evropsku bezbednost (OEBS) (2010) Project management in the OSCE: A manual for programme and project managers. Designed and developed by the OSCE Secretariat's Conflict Prevention Centre, Programming and Evaluation Support Unit (CPC/PESU), http://www.osce.org/secretariat/70693, (preuzeto april 2015)
Petrović, D., Mihić, M., Bjelica, D. (2015) Ocena projektne izvrsnosti. u: Rad izložen na 10. Skupu privrednika i naučnika (SPIN 2015), Beograd, Srbija, 5-6. novembar
Petrović, D. (2011) Analiza primene projektnog menadžmenta u Srbiji. u: Rad predstavljen na 15. Internacionalnom simpozijum iz projektnog menadžmenta, Zlatibor, Srbija, 10-12. jun
Petrović, S., Petrović, D., Mihić, M. (2012) Project management process in donor-funded projects in developing countries. Serbian Project Management Journal, Volume 2, Issue 2, str. 47-60
Privredna komora Srbije (2009) Prekogranično kretanje otpada (uvoz/izvoz/tranzit otpada) - informatory. Beograd: Odbor za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, http://www.pks.rs/SADRZAJ/Files/Informator_uvoz%20%20izvoz%20otpad%202009.pdf, oktobar, septembar 2015
Slavković, R., Talija, M., Jelić, M. (2013) Upravljanje u vojnim operacijama. u: Rad predstavljen na 17. Internacionalnom simpozijum iz projektnog menadžmenta, Zlatibor, Srbija, 7-9. jun
Šobajić, V. (2011) Metodologije projektnog menadžmenta. Beograd: Visoka škola strukovnih studija za projektni menadžment, interni materijal za master studije
Taylor, T. (2013) An integrated approach to project management. Cranfield University at the Defence Academy Shrivenham - International Defense Acquisition Resource Management (IDARM) Program, http://www.nps.edu/IDARM/, materijal sa kursa održanog u Upravi za odbrambene tehnologije, februara
Todorović, M., Berić, I., Spasić, Ž., Drobnjaković, S. (2011) Strategijsko upravljanje i strategijski projektni menadžment. u: Rad izložen na 8. Skupu privrednika i naučnika (SPIN 2011), Beograd, Srbija, 01. 02. novembar
Vlada R.S. (2011) Priručnik za pripremu projektnog zadatka. Beograd: Kancelarija za evropske integracije, http://www.seio.gov.rs/upload/documents/publikacije/priprema_projektnog_zadatka.pdf, maj 2014
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1701408M
objavljen u SCIndeksu: 27.12.2017.

Povezani članci