Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:28
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 3 od 224  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 68, br. 1, str. 1-14
Razvojni trendovi tekstilne industrije Republike Srbije u lavirintima neoliberalnog modela rasta
aUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija
bDžavni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za ekonomske nauke, Srbija

e-adresazivorad.gligorijevic@eknfak.ni.ac.rs, enes.corovic@yahoo.com
Sažetak
Tekstilna industrija Republike Srbije, u dugom vremenskom periodu, bila je jedan od ključnih pokretača privrednog rasta, oslonac izvoza, demografskih promena i nosilaca socijalne politike. Međutim, u periodu od 2000. do 2008. godine, to jest, u periodu primene neoliberalnog modela rasta, ona je, od strane kreatora ekonomske politike, tretirana kao relikt prošlosti i socijalističkog modela rasta i, u kontinuitetu, beležila je negativne proizvodne rezultate. U skladu sa navedenim, osnovni cilj istraživanja u ovom radu je da se analizom ključnih makroekonomskih pokazatelja sagledaju razvojni trendovi ove industrijske grane u navedenom periodu. U analizi je korišćen metod indukcije, dok su pri analizi konkurentnosti tekstilne industrije Republike Srbije korišćeni sledeći indikatori i to: market share analysis i RCA indeks (revealed competative advantage index). Rezultati istraživanja jasno ukazuju na pogubne posledice primene: prvo, šok terapije u liberalizaciji trgovinskih tokova, drugo, pogrešnog modela privatizacije i treće, neadekvatnih mera ekonomske politike, ali i na činjenicu da je tekstilna industrija, u posmatranom periodu, zadržala značajano učešće u izvozu Republike Srbije.
Reference
Aranđelović, Z., Gligorijević, Ž. (2008) Nacionalna ekonomija. Niš: Petrograf
Corovic, E., Jovanovic, P., Ristic, L. (2013) Current Trends on the World Textile Market and the Competitiveness of the Serbian Textile Industry. Fibres & Textiles in Eastern Europe, 5(101)
Čukul, D. (2008) Competitive Aspects of Turkish and Chinese Textile and Clothing Industries. u: 8th Global Conference of Business and Economics, Florence, Italy
Ćorović, E., Gligorijević, Z., Kostadinović, I. (2020) Export Competitiveness of Textile and Clothes of Western Balkan Countries. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe, 28, 4(142)
Ćorović, E., Gligorijević, Ž. (2020) Razvoj i konkurentnost tekstilne industrije Republike Srbije. Niš: Ekonomski fakultet
Ćorović, E., Gligorijević, Ž., Manasijević, A. (2019) Revealed Comparative Advantages and Competitiveness of the Manufacturing Industry of the Republic of Serbia. Economic Themes, 57(3): 307-327
Ćorović, E., Gligorijević, Ž., Manasijević, A. (2021) Structural changes and economic growth of the Republic of Serbia: The effects of applied structural adjustment models. Ekonomika, vol. 67, br. 1, str. 1-16
Ćorović, E. (2010) Tekstilna industrija Srbije u procesu liberalizacije trgovinskih odnosa. Ekonomika, vol. 56, br. 2, str. 205-215
Ćorović, E. (2012) Efekti privatizacije tekstilne industrije Srbije. Ekonomika, vol. 58, br. 3, str. 110-119
Gereffi, G., Memedovic, O. (2003) The Global Apparel Value Chain: What Prospects for Upgrading for Developing Countries. Vienna, Austria: United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
Gligorijević, Ž., Ćorović, E. (2019) Strukturne promene i novi model rasta Republike Srbije. Niš: Ekonomski fakultet
Gligorijević, Ž., Ćorović, E., Manasijević, A. (2020) Strategijski pravci održivog razvoja tekstilne industrije Republike Srbije. u: Digital Economy: Chances, Risks, Sustainable Development, International Scientific Conference, Niš: Faculty of Economics
Gligorijević, Ž., Ćorović, E., Manasijević, A. (2021) Industrija Srbije - strukturne promene, konkurentnost i regionalni razvoj. Niš: Društvo ekonomista 'Ekonomika'
Gligorijević, Ž., Ćorović, E., Manasijević, A. (2021) Structural Transformation of the Textile Industry: The Case of the Republic of Serbia. Economic Themes, 59(2): 193-210
Gligorijević, Ž., Ćorović, E. (2020) Competitiveness of the Textile Industry of the Republic of Serbia on the EU Market. Economic Themes, 58(1): 1-16
Gligorijević, Ž., Ćorović, E., Manasijević, A. (2020) Structural changes and economic growth of the Republic of Serbia: A contribution to the economic history of the second half of the 20th century. Ekonomika, vol. 66, br. 2, str. 37-48
Gligorijević, Ž., Ćorović, E., Manasijević, A. (2020) Development Processes in the Industry of the Republic of Serbia During the First Decade of the 21st Century. Teme, 44(2)
International trade center (2020) Trade Statistics. www.intracen.org
Jefferson institute (2006) Konkurentnost privrede Srbije 2006. 33-33, www.jeffersoninst.org
Kovačević, M. (2010) Uzroci pada i vrlo niskog nivoa konkurentnosti privrede Srbije - kako povećati konkurentnost privrede i izvoza Srbije. Beograd: Naučno društvo ekonomista
Privredna komora Srbije (2009) Godišnji izveštaj o stanju u tekstilnoj industriji Srbije. Beograd
Raičević, V., Ćorović, E. (2010) Liberalizacija trgovine sa Turskom i njen uticaj na tekstilnu industriju Srbije. Pravo - teorija i praksa, vol. 27, br. 7-8, str. 186-203
Raičević, V., Ćorović, E. (2010) Spoljnotrgovinska razmena tekstilne industrije Srbije - stanje i pravci promena. Pravo - teorija i praksa, vol. 27, br. 7-8, str. 87-102
Republički zavod za statistiku (2006-2019) Statistički godišnjak
UNIDO (2010) Structural Change in the World Economy: Main Features and Trends. Vienna
UNIDO (2018) Industrial Development Report 2018. Vienna
UNIDO (2010) The Impact of Institutions on Structural Change in Maufacturing: The Case of International Trade Regime in Textiles and Clothing. Working Paper, 25/2009
Urošević, S. (2009) Kvalitet - preduslov ostvarivanja prosperiteta i konkurentnosti tekstilne industrije. International Journal Total Quality Menagement & Excellence, 37(1-2)
USAID (2008) Tekstilna industrija u Srbiji. Beograd: GTZ/WBF Srbija
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ekonomika2201001G
primljen: 28.12.2021.
prihvaćen: 14.02.2022.
objavljen u SCIndeksu: 15.04.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka