Metrics

  • citations in SCIndeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:13
  • full-text downloads in 30 days:8

Contents

article: 6 from 228  
Back back to result list
2021, vol. 50, iss. 4, pp. 77-84
Manufacture of x-ray apparatus in Serbia
aAkademija strukovnih studija Beograd, Odsek visoka zdravstvena škola, Beograd
bEvropski Univerzitet Brčko distrikt, Fakultet zdravstvenih nauka, Brčko, Bosna i Hercegovina
cVisaris d.o.o, Beograd
dUniversity of Novi Sad, Faculty of Technical Science, Serbia

emailmisicmiroslav75@gmail.com
Keywords: X - ray machine; production; health system
Abstract
X-ray diagnostics has an irreplaceable place in radiology despite other modern diagnostic methods. That is why the production of modern X-ray machines is strategically important for every health system. Serbia has a tradition of over 70 years in the production of X-ray machines. From the first device manufactured in Serbia in 1953, it kept pace with the world in technical and technological terms. X-ray machines were produced by the state company Jugorendgen from Nis. Unfortunately, the company Jugorendgen stopped production before it managed to make a digital X-ray machine. For the past 17 years, these devices have been manufactured by Visaris. Visaris is a private company from Belgrade, which has been developing and manufacturing digital X-ray machines and software systems since 2003. Its importance came to the forefront during the pandemic SARS-CoV-2 infection when the health system of Serbia needed more stationary and mobile X-ray machines in a short time period.
References
*** Visaris. Dostupno na: http://www.visaris.com/aboutus/?lang=sr, Pristupljeno 20.06.2017. godine
*** Ministarstvo zdravlja obezbedilo novi rendgen aparat ATD-u u Vranju. Dostupno na: https://www.kurir.rs/ vesti/srbija/3491381/ministarstvo-zdravlja-obezbedilonovi-rendgen-aparat-u-atd-u-u-vranju-foto, Pristupljeno 03.07.2020. godine
*** Mobilni rendgen aparati za bolnice donacija privrede. Dostupno na: https://www.danas.rs/ekonomija/cadezmobilni-rendgen-aparati-za-bolnice-donacija-privrede/, Pristupljeno 16.06.2020. godine
*** Jugorendgen. Dostupno na: http://jugorendgen.rs, Pristupljeno 10.06.2017. godine
Ciraj-Bjelac, O. (2007) Pacijentne doze i kvalitet slike u dijagnostičkoj radiologiji. Beograd: Zadužbina Andrejević
Jakšić, B. (2018) Cilj NAM je voditi a ne slediti. Radioaktiv, 2: 28-29
Milanović, M. (2005) Organizacija i istorija radiološke službe. Beograd: Kovitom
Mišić, M. (2018) Aparati za radiološku dijagnostiku. Beograd: Autor
Mišić, M., Kitanović, K. (2014) Četiri decenije rada radiološkog odseka pri Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu. Zdravstvena zaštita, vol. 43, br. 5, str. 71-75
Ranđelović, S.N. (2003) Pola veka u korak sa svetom 1948-1998. Niš: Ei korporacija
Tomašević, M., Goldner, B. (1998) Rendgensko zračenje i zaštita u medicinskoj dijagnostici. Velarta: Beograd
 

About

article language: English, Serbian
document type: Historical Item
DOI: 10.5937/zdravzast50-28311
received: 09/08/2021
revised: 28/12/2021
accepted: 29/12/2021
published in SCIndeks: 12/01/2022

Related records

No related records