Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 7 od 224  
Back povratak na rezultate
Uticaj potrošača na održivu dekarbonizaciju budućeg elektroenergetskog sistema
Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije, Beograd

e-adresavladimir.siljkut@eps.rs
Sažetak
Zaštita životne sredine i održivi razvoj uslovljavaju kvalitativni pomeraj ka čistijim tehnologijama u oblasti elektroenergetike. Zemljama sa proizvodnjom električne energije iz fosilnih goriva upitna je buduća energetska nezavisnost i sigurnost snabdevanja krajnjih korisnika. Stoga je neophodno istražiti sve moguće opcije budućeg razvoja, ne samo kao međusobno alternativne, nego i uvažavajući njihov sinergijski potencijal u nadoknađivanju deficita električne energije koji će nastati gašenjem elektrana na fosilna goriva. Potrebno je međusobno usaglasiti razvoj i primenu različitih rešenja. Na primer, veliki udeo obnovljivih izvora energije sa izrazito varijabilnom proizvodnjom, bez prisustva značajnih kapaciteta za skladištenje energije ili drugih izvora koji mogu kompenzovati ove brze fluktuacije snage, uzrokuje probleme u balansiranju sistema i narušavanje njegove fleksibilnost i stabilnosti. Među nosećim stubovima sigurnog i dekarbonizovanog elektroenergetskog sistema posebna pažnja biće posvećena mogućoj ulozi i doprinosu potrošača; povećanju njihove energetske efikasnosti, korišćenju toplotnog kapaciteta zgrada, odzivu potrošnje i direktnom upravljanju potrošnjom.
Reference
Belonogova, N., Kaipia, T., Lassila, J., Partanen, J. (2011) Demand response: Conflict between distribution system operator and retailer. u: CIRED International Conference on Electricity Distribution (21st), Frankfurt, Paper No. 1085
Čabarkapa, R., Šiljkut, V.M., Komatina, D., Tomašević, M. (2021) Uticaj tržišnih cena električne energije na isplativost buduće reverzibilne hidroelektrane u Srbiji. u: ENERGETIKA 2021, Zlatibor, juni
Denholm, P., ela E., Kirby, B., et al. (2010) The role of energy storage with renewable electricity generation. National Renewable Energy Laboratory, Jan. (NREL/TP-6A2-47187)
European Commission (2018) A European long-term strategic vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy. recommendation, COM, 773
Gellings, C.W. (2009) The Smart Grid: Enabling Energy Efficiency and Demand Response. Lilburn, USA: Fairmont Press, Inc, Chapters: 7, 10, 12, 13
Guy, N.R., Birt, B.J., Rowlands, I.H. (2011) A comparison of four methods to evaluate the effect of a utility residential air-conditioner load control program on peak electricity use. Energy Policy, Vol. 39, No. 10; p.p. 6376-6389
Kapsali, M., Anagnostopoulos, J.S. (2017) Investigating the role of local pumped-hydro energy storage in interconnected island grids with high wind power generation. Renewable Energy, 114(114): 614-628
Kocaman, A.S., Modi, V. (2017) Value of pumped hydro storage in a hybrid energy generation and allocation system. Applied Energy, 205(205): 1202-1215
Kusakana, K. (2016) Optimal scheduling for distributed hybrid system with pumped hydro storage. Energy Conversion and Management, 111(111): 253-260
Lee, B.S., Gushee, D. (2008) Massive electricity storage. American Institute of Chemical Engineers, An AIChE White Paper
Liang, Y., Levine, D.I., Max, S.Z. (2012) Thermostats for the Smart Grid: Models, Benchmarks, and Insights. Energy Journal, 33(4)
Maksimovich, S.M., Shiljkut, V.M. (2009) The Peak Load Forecasting Afterwards Its Intensive Reduction. IEEE Transactions on Power Delivery, Vol.24, No.3, pp. 1552-1559, July
Miljević, D. Investments into the past: An analysis of Direct Subsidies to Coal and Lignite Electricity Production in the Energy Community Contracting Parties 2018-2019. Report, available (2020-12-03) at: https://www.energy-community.org/dam/jcr:482f1098-0853-422b-be93-2ba7cf222453/Miljevi%C4%87_Coal_Report_122020.pdf
Ming, Z., Chen, L., Lisha, Z. (2013) Progress and prospective on the police system of renewable energy in China. Renewable Sustainable Energy Rev, (20), pp. 36-44
Rajakovic, N.Lj., Shiljkut, V.M. (2017) Long-term forecasting of annual peak load considering effects of demand-side programs. Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, 6(1): 145-157
Rajaković, N., Shiljkut, V., Misović, D., Milosavljević, S. (2014) Power Transformer Monitoring and AMR System Support for Combined Operation of Distributed RES and Demand Side Management. u: CIRED Workshop 2014, Rome, paper No. 103
Rajaković, N., Shiljkut, V. (2014) Determination of the Amount of Cost-effective DSM/DR Module. u: MedPower 2014, Athens, paper No. 113
Shiljkut, V., Rajaković, N. (2016) Determination of optimal number of RES units in a smart low voltage grid with demand response program's application. u: SEE SDEWES 2016, Piran, Slovenia, Paper No. 183
Shiljkut, V.M., Rajaković, N.L. (2016) Modelling programs for load management using energy storing capacity of buildings. u: Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (MedPower 2016), Belgrade: Institution of Engineering and Technology, Paper No. 025
Shiljkut, V.M., Rajakovic, N.Lj. (2015) Demand response capacity estimation in various supply areas. Energy, Vol. 92, Part 3, pp. 476-486
Šiljkut, V., Rajaković, N., Dilparić, M., Batas-Bijelić, I. (2014) Utvrđivanje specifičnog rashladnog kapaciteta prostorija pri modelovanju programa upravljanja opterećenjem. u: Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije CIRED Srbije (Deveto), Vrnjačka Banja
Šiljkut, V.M. (2015) Upravljanje potrošnjom u inteligentnim energetskim mrežama sa varijabilnom proizvodnjom. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, doktorska disertacija, dostupno na: https://www.etf.bg.ac.rs/uploads/files/javni_uvid/izvestaji/doktorske/2015/Vladimir_Siljkut_disertacija.pdf
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zeint31-34268
primljen: 04.10.2021.
prihvaćen: 03.12.2021.
objavljen u SCIndeksu: 07.01.2022.
metod recenzije: jednostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka