Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 7 od 218  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 68, br. 2, str. 48-58
Stanje u industriji obuće u Republici Srpskoj i eko-označavanje obuće
aVlada Republike Srpske, Ministarstvo privrede i preduzetništva, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
bUniverzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet, Republika Srpska, BiH

e-adresasvjetlana.janjic@tf.unibl.org
Ključne reči: eko-oznaka; obuća; karakteristike; proizvodnja; tržište
Sažetak
Konstantno povećanje obima proizvodnje obuće i njen nekontrolisani uvoz u Republiku Srpsku, kao i razvoj novih tehnologija proizvodnje nametnuli su potrebu istraživanja stanja u industriji obuće i uticaja načina proizvodnje i upotrebe obuće na životnu sredinu. Obrađen je tehnološki proces proizvodnje obuće sa aspekta nastajanja otpada i uticaja na životnu sredinu i analizirani kriterijumi za eko-označavanje obuće. Za sakupljanje kvalitativnih podataka upotrijebljena je metoda polustrukturiranog dubinskog intervjua (javno) i anketiranja (anonimno). Intervjui su provodeni u vodećim preduzećima za proizvodnju obuće s ciljem prikupljanja podataka o stanju i karakteristikama poslovanja preduzeća, kako bi se definisali najdjelotvorniji oblici podrške. Prikupljeni podaci su zatim detaljno obrađeni i analizirani, dat je sažet prikaz stanja i prijedlozi za dalje aktivnosti u industriji obuće.
Reference
*** (2013) Zakon o upravljanju otpadom. Službeni glasnik Republike Srpske, 111
*** (2011) BAS EN 12940:2011 - Otpad iz industrije obuće - klasifikacija i upravljanje otpadom
*** (2009) Commission Decision 2009/563/EC of 9 July 2009 on establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label for footwear (notified under document number C(2009) 5612). Official Journal L, 196, 0027-0035
*** (2013) Pravilnik o eko-oznakama i načinu upravljanja eko-oznakama 2013. Službeni glasnik Republike Srpske, 108
*** (2019) Industrijski proizvodi - PRODCOM rezultati. Banja Luka: Republički zavod za statistiku Republike Srpske, Statistički bilten
*** (2017) Zakon o doprinosima. Službeni glasnik Republike Srpske, 114
*** (2012) Zakon o zaštiti životne sredine. Službeni glasnik Republike Srpske, 71
*** (2015) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine. Službeni glasnik Republike Srpske, 79
APIF (2020) Finansijski izvještaji za 2019. godinu. Banja Luka
Janjić, S., Stojanović-Trivić, V. (2020) Eko-označavanje i stanje na tržištu obuće. Tekstilna industrija, vol. 68, br. 1, str. 46-56
Republički zavod za statistiku Republike Srpske (2020) Spoljna trgovina. Banja Luka
Republički zavod za statistiku Republike Srpske (2020) Plate, zaposlenost i nezaposlenost. Banja Luka
Republički zavod za statistiku Republike Srpske (2020) Indeksi industrijske proizvodnje
Stojanović-Trivić, V. (2016) Uticaj eko-oznake obuće na konkurentne prednosti industrije obuće u Republici Srpskoj. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci-Tehnološki fakultet, Magistarski rad
World footwear (2015) Yearbook
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/tekstind2002048S
objavljen u SCIndeksu: 26.07.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka