Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 21  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 9, br. 1, str. 169-180
Festivali kao nosioci kulture u Srbiji - problemi i ograničenja
aUniverzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Fakultet umetnost, Zvečan

e-adresagnjatovic.milena@gmail.com
Projekat:
Unapređenje javnih politika u Srbiji u funkciji poboljšanja socijalne sigurnosti građana i održivog privrednog rasta (MPNTR - 47004)

Ključne reči: festivali; ustanove kulture; kulturna produkcija; finansiranje u kulturi; kulturni resursi; kulturne potrebe; istraživanje publike; projektni menadžment
Sažetak
U ovom radu posmatrana je aktivnost festivala, kao sve popularnijih i sve prisutnijih kulturnih događaja u Srbiji. Uporedo sa faktorima koji su uticali na ekspanziju festivalskih događaja, analizirani su i oni koji su uticali na sve slabiji rad lokalnih ustanova kulture i pad redovne sezonske kulturne ponude. Predstavljene su mane i zamke dva preovlađujuća načina finansiranja, i njihove implikacije na kulturne programe - s jedne strane, nalazi se projektno finansiranje, na koje se festivali mahom oslanjaju, a s druge, poslovanje ustanova koje su u potpunosti na teretu budžeta. Na kraju, posmatrano je na koji način postojeća situacija u kulturi utiče na formiranje ukusa i kulturnih potreba građana.
Reference
Arcodia, C., Whitford, M. (2006) Festival Attendance and the Development of Social Capital. Journal of Convention & Event Tourism, 8(2): 1-18
Bourdieu, P. (1994) Distinction: A social critique of the judgement of taste. London, itd: Routledge and Kegan Paul
Digl, K. (1998) Marketing umetnosti. Beograd: Clio
Dragićević-Šešić, M.D., Dragojević, S. (2005) Menadžment umetnosti u turbulentnim okolnostima. Beograd: Klio
Dragićević-Šešić, M.D., Stojković, B.V. (2007) Kultura - menadžment, animacija, marketing. Beograd: Clio
Gans, H. (1974) Popular culture and high culture. New York: Basic Books
Groys, B. (2008) The loneliness of the project. New York Magazine of Contemporary Art and Theory, 1:1, str. 1-6, februar 2012; http://www.ny-magazine.org/PDF/Issue%201.1.%20Boris%20Groys.pdf
Janković, J. (2006) Place of the classical music festivals in a transitional society. Master thesis in Interdisciplinary postgraduate studies of The University of Arts in Belgrade,str. 63-64; http://www.efa-aef.eu/en/activities/efrp, februar 2012
Kolber, F. (2010) Marketing u kulturi i umetnosti. Beograd: Clio
Lazarević, A., i dr. (2010) Kulturni resursi okruga Srbije. Uporedni pregled. Beograd: Zaprokul, http://www.zaprokul.org.rs/Media/Document/90cfdc809a0e4943bb8b730f4d479e0f.pdf februar 2012
Peterson, R.A. (2005) Problems in comparative research: The example of omnivouresness. Poetics, no. 33
Tomić, Z. (2001) Komunikologija. Beograd: Čigoja štampa
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka