Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 21  
Back povratak na rezultate
2012, br. 1, str. 81-102
Kako postići ekonomsku isplativost poljoprivredne proizvodnje u zaštićenim prostorima? - projektna ideja na primjeru Republike Hrvatske
aOdjel za ekonomiju i turizam 'Dr, Mijo Mirković', Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, Republika Hrvatska
bPula, Republika Hrvatska

e-adresatgolja@efpu.hr
Ključne reči: poljoprivredna proizvodnja u zaštićenim prostorima; projektni menadžment; Organic Trade Network; Republika Hrvatska
Sažetak
Poljoprivreda ima znatan utjecaj na mnoge gospodarske djelatnosti, njezin je razvoj značajan za svako gospodarstvo. Modernim načinom života, sve većim prepoznavanjem vrijednosti održivog razvoja, organska poljoprivreda isprofilirala se na tržišta kao značajna i dugoročno održiva. Predmet istraživanja ovoga rada je poljoprivredna proizvodnja u zaštićenim prostorima u Republici Hrvatskoj. Svrha je rada prikazati stanje poljoprivrednog sektora u Republici Hrvatskoj. Ista je postignuta provedenim empirijskim istraživanjem na trgovačkim lancima u Istri (primarno istraživanje) i konkretnim sistematiziranjem i analiziranjem podataka iz sekundarnih izvora. Time je i dokazana temeljna hipoteza, a to je da je u Republici Hrvatskoj stanje u poljoprivredi dugoročno neodrživo zbog činjenice da premalena i rascjepkana poljoprivredna gospodarstva, uz neprikladnu institucionalnu organizaciju ne mogu postati konkurentna i opstati na tržištu. Iznošenjem i argumentiranjem prijedloga idejnog rješenja unaprijeđenja sadašnjega stanja u Hrvatskoj poljoprivredi kroz poduzeće OTN, s posebnim naglaskom na proizvodnju u zaštićenim prostorima, postignut je cilj rada.
Reference
*** (2011) Tržišni infromacijski sustav u poljoprivredi. preuzeto 4. rujna 2011. sa www.tisup.mps.hr
*** (2011) Ekološka poljoprivreda. Poslovni forum, preuzeto 10. rujna 2011. sa http://www.poslovniforum.hr/poljoprivreda/eko.asp
*** EnterEurope: Vodič kroz informacije o Europskoj Uniji, preuzeto 20. rujna 2011. sa: =13&clanakID=3740. preuzeto 20. rujna 2011. sa: http://www.entereurope.hr/cpage.aspx?page=clanci.aspx&pageID =13&clanakID=3740
*** International standard industrial classification. preuzeto 10. rujna 2011. sa: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?cl=2
Bage, L. (2006) Seeds of hope. Our Planet, str. 5, UNEP special edition on Agriculture and Eeconomic development
Barkun (2011) Obrtnicima te malim i srednjim poduzećima 570 tisuća kuna bespovratnih sredstva. preuzeto 9. ožujka 2011. sa: http://www.barkun.hr/2011/04/06/obrtnicima-te-malim-isrednjim- poduzetnicima-570-tisuca-kuna-bespovratnih-sredstava/
Bojnec, Š. (2007) Uloga poljoprivrede u razvijenim zemljama. u: Poljoprivreda i regionalni razvoj, zbornik radova znanstvenog skupa, Zagreb: Ekonomski fakultet, str. 3-15
Certfied Organic Associations of BC (2003) preuzeto 7. srpnja 2011. sa http://www.certifiedorganic.bc.ca/aboutorganic/survey.php
Gelo, R., Gelo, T. (2007) Hrvatska poljoprivreda u kontekstu pristupanja Hrvatske Europskoj Uniji. u: Poljoprivreda i privredni razvoj, zbornik radova znanstvenog skupa, Zagreb: Ekonomski fakultet, str. 16
Henrylito, D.T. (2009) Organic, botanical pesticides: Cheaper & effective pest control. preuzeto 22 lipnja 2011.sa: http://www.gaiadiscovery.com/agriculture-industry/organicbotanical-pesticides-cheaper-effective-pest-control.html
Jošt, M. (2000) Organska poljoprivreda nudi nove mogućnosti. http://marijanjost.wordpress.com/2011/01/31/jost-m-2000- organska-poljoprivreda-nudi-nove-mogucnosti-moja-zemlja-br
Kandžija, V., Andrijanić, I., Ljubić, F. (2002) Zajednička agrarna politika EU. preuzeto 4. srpnja 2011. sa: hrcak.srce.hr/file/44730
Kotler, P., Wong, V., Saunders, J., Armstrong, G. (2006) Osnove marketinga. Zagreb: Mate, IV evropsko izdanje
Ministarstvo poljopriverde, ribarstva i ruralnog razvoja (2009) Hrvatska poljoprivreda. apprrr, preuzeto 6. travnja 2011. sa: www.apprrr.hr/Download.ashx?FileID=28daa471-3ced-4d99
Obadić, A. (2009) Hrvatski agrarni potencijali i ruralni razvoj. preuzeto 10.listopada 2011.sa: b623http://web.efzg.hr/dok/MGR/ALKA/osnove%20gospodarstva %20hrvatske/9.%20Agrarni%20potencijali%20i%20ruralni%20ra zvoj.pdf
Parađiković, N., Kraljičak, Ž. (2008) Zaštićeni prostori - plastenici i staklenici. preuzeto 30. ožujka 2011 sa: http://www.obz.hr/hr/pdf/poljoprivredni_info_pult/2010/Za%C5% A1ti%C4%87eni%20prostori-plastenici%20i%20staklenici.pdf
Petković, M. (2010) Skupi domaći ekoproizvodi. preuzeto 20. rujna 2011. sa: http://www.agroklub.com/poljoprivrednevijesti/ skupi-domaci-ekoproizvodi/3784
Pinto,, Guedes, L.G. (2006) Pillars of wisdom. Our Planet, str. 6, UNEP special edition on Agriculture and Economic development
Sertić, T., i sar. (2011) Pokretači ili kočničari. preuzeto 17. srpnja 2011. sa http://www.suvremena.hr/18468.aspx
Tadić, M. (2010) Agrarna politika Republike Hrvatske. preuzeto 15. listopada 2011. sa: http://www.vef.unizg.hr/org/ekonepi/Agrarna_politika_Republike _Hrvatske_z.pdf
Taylor, H.C., Taylor, A.D. (1952) The Story of agricultural economics in the United States, 1940-1932. Ames, IA: Iowa State University Press
The World Bank preuzeto 7. rujana 2011. sa: http://data.worldbank.org/indicator/AG.LND
Trsenjak, J. (2010) Ulazak u EU snizit će cijene organske hrane. preuzeto 10. srpnja 2011. sa http://limun.hr/main.aspx?id=595922
United Nations United Nations Statistics division. 10. rujna 2011. sa: unstats.un.org/
Vranešević, T. (2007) Upravljanje markama / Brand Management. Zagreb: ACCENT
Znaor, D. (2009) Kako riješiti problem hrvatske poljoprivrede. preuzeto 4. listopada 2011. sa: http://www.tportal.hr/biznis/gospodarstvo/34117/Kako-rijesitiproblem-hrvatske-poljoprivrede.html
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka