Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 55, br. 1, str. 98-108
Neverbalna komunikacija i bezbednosna kultura u sistemu obezbeđenja lica i imovine
Policijska akademija, Beograd
Ključne reči: komunikacija; neverbalna komunikacija; paralingvistika; proksemika; kinezika; bezbednosna kultura; sistem obezbeđenja
Sažetak
Jedna od osnovnih ljudskih potreba je komunikacija, odnosno težnja da se bude u kontaktu sa drugim ljudima. Komunikacija je osnova za sve društvene odnose, a brojni problemi u društvenoj komunikaciji nastaju zbog nedostatka adekvatne i uspešne verbalne komunikacije, zbog netačnog zapažanja i neadekvatnog reagovanja na neverbalne znakove u komunikaciji. Za uspešno komuniciranje nije dovoljno da neka informacija, odnosno poruka bude izgovorena, ona treba da bude praćena i potvrđena neverbalnim znacima komunikacije. Verbalna poruka može da bude izgovorena, prenesena i adekvatno shvaćena, ali da li će biti odgovarajuće shvaćena i neverbalna poruka koja se emituje u kontekstu verbalnog? Imajući u vidu dinamiku i razvoj sistema obezbeđenja lica i imovine u savremenim društvenim okolnostima, nameće se potreba za stručnim i profesionalnim službenicima kojima se poveravaju poslovi obezbeđenja lica i imovine. Poznavanje bezbednosne kulture i komunikacijskih veština predstavlja osnovu uspešnog rada službenika obezbeđenja. Budući da je pri svakodnevnom obavljanju poslova u sistemu obezbeđenja prisutna permanentna komunikacija koja podrazumeva slanje i primanje informacija kroz verbalnu i neverbalnu komponentu razmene informacija, u radu se analizira značaj neverbalne komunikacije za uspešno ostvarivanje bezbednosti u sistemu obezbeđenja lica i imovine.
Reference
*** Predlog zakona o privatnom obezbeđenju, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
Bagdasarova, N.A. (2006) Neverbalnye formy vyraženija ëmocij v kontekste raznyh kultur: universalnoe i nacionalnoe: Materialy mežvuzovskogo seminara po lingvostranovedeniju. MGIMOMID RF, MGIMO Universitet
Baić, V. (2011) Detektovanje laganja na osnovu posmatranja neverbalnog ponašanja. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 1, str. 28-42
Gjurov, L., Gjurovski, M. (2012) Uticaj komunikacijskih veština u jačanju poverenja građana kroz koncept policije u lokalnoj zajednici. Defendologija, 15(32): 9-18
Kalem, D. (2011) Provjera identiteta osoba. Policijska sigurnost, 20(1): 114-124
Labunskaja, V.A. (1988) Neverbalnoe povedenie (socialnoperceptivnyj podhod). Rostov na Donu: Feniks
Marković, M. (2003) Poslovna komunikacija sa poslovnim bontonom. Beograd: Clio
Milojević, S. (2009) Osnovi policijske taktike. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Milovanović, R. (1998) Policijska psihologija. Beograd: Policijska akademija
Mirošničenko, A. (2008) Biznes-kommunikacii: Masterstvo delovogo obščenija-Praktičeskoe rukovodstvo. Moskva: Knižnyj mir
Peruško, M. (2006) Komunikacija i manipulacija. u: Međunarodno savjetovanje tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija Blaž Baromić (X), Zbornik radova, str. 33-37
Petrović, L., Sinkovski, S. (2012) Korporativna bezbednost - osnove zaštite biznisa i preduzetništva. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 3, str. 86-109
Stajić, L., Mijalković, S., Stanarević, S. (2004) Bezbednosna kultura. Beograd: Draganić
Stojković, B. (2012) Bezbednosni aspekti nacionalne strategije razvoja Republike Srbije. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 3, str. 33-61
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 10.12.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka