Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:45
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:40

Sadržaj

članak: 7 od 108  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 11, br. 2, str. 67-80
Uloga i značaj marketing menadžera u poslovanju kompanije - primer AD Planinka iz Kuršumlije
aAkademija strukovnih studija Južna Srbija, Odsek za poslovne studije, Blace
bAkademija strukovnih studija Južna Srbija, Odsek za poslovne studije, Leskovac
cAkademija strukovnih studija Beograd, Odsek Visoka hotelijerska škola, Beograd

e-adresagasicmarko@yahoo.com
Ključne reči: marketing koncept; marketing menadžeri; promene; turizam; interni i eksterni klijenti
Sažetak
Marketing menadžment je u svom razvoju prošao kroz brojne promene. Promenljivo okruženje i unutrašnji konflikti uslovili su povećanje značaja marketinga i usložnjavanje uloga marketing menadžera. Prvobitno posmatranje marketinga kao funkcije koja se bavi promocijom proizvoda izraslo je u poslovnu filozofiju koja prožima sva odeljenja i bavi se izgradnjom dugoročnih odnosa sa klijentima. Cilj ovog rada je sagledavanje uloge i značaja marketing menadžera u kompanijama sa osvrtom na AD Planinka iz Kuršumlije. U radu će biti prikazana evolucija marketinga od osnivanja kompanije do donas sa akcentom na aktivnosti marketing menadžera i njihovu povezanost sa internim i eksternim klijentima. Promena u načinu razmišljanja rukovodstva kompanije rezultirala je u pozicioniranju marketinga kao krovne funkcije koja objedinjuje sve ostale i određuje budući pravac kretanja kompanije.
Reference
Gašić, M. (2016) Turizam u funkciji razvoja ruralnih područja južne i istočne Srbije. Niš: Univerzitet u Nišu-Ekonomski fakultet, Doktorska disertacija
Gašić, M., Madžgalj, J., Ivanović, V. (2018) Uloga menadžera u motivisanju zaposlenih. u: Istaknuti tematski zbornik radova vodećeg nacionalnog značaja Jugoistočna Srbija i postmoderni izazovi, Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti CESNA, str. 385-395
Gašić, M., Ivanović, V., Stojiljković, M., Perić, G. (2014) Strategijski marketing turističke destinacije. Ekonomika, vol. 60, br. 2, str. 209-218
Gök, O., Hacioglu, G. (2010) The organizational roles of marketing and marketing managers. Marketing Intelligence & Planning, 28(3): 291-309
Greyser, S.A. (1997) Janus and marketing: The past, present, prospective future of marketing. u: Reflection on the futures of Marketing, Cambridge: Marketing Science Institute, 3-14
Jevtović, A.B. (2020) Contribution of slovenian architect Franc Avbelj and 'Planinka' Company to the Development of Tourism in Serbia: A Case Study of the Urban-Architectural Solution of Kuršumlija Spa. Histories of Postwar Architecture, (6), 138-160
Kocić, M., Radaković, K. (2017) Značaj digitalnog marketinga u procesu upravljanja odnosima sa potrošačima. u: Izazovi i problemi savremenog marketinga, Srpsko udruženje za marketing, str. 153-161
Ljubojević, Č. (1998) Menadžment i marketing usluga. Stylos
Perić, G., Jevtović, A., Gašić, M. (2020) Potencijali razvoja kulturnog turizma na prostoru Topličkog okruga. u: Sančanin B., Ratković-Njegovan B. [ur.] Zbornik radova Naučno-stručne konferencije - Uticaj digitalnih i tradicionalnih medija na promociju i razvoj održive baštine, Sremski Karlovci: Centar za kulturu, edukaciju i medije Akademac, str. 75-91
Perić, G., Mandarić, M. (2020) Challenges in tourist destination branding in Serbia: The case of Prolom Banja. Ekonomika preduzeća, vol. 68, br. 5-6, str. 442-456
Senić, R., Senić, V. (2016) Marketing menadžment u turizmu / Marketing management in tourism. Vrnjačka Banja: Univerzitet u Kragujevcu-Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji
Stanković, Lj., Đukić, S., Popović, A. (2012) Razvoj teorije i prakse marketinga. Ekonomske teme, 50 (4): 599-614
Stefanović, V., Milenković, M. (2016) Psihološke odrednice turističke tražnje. Niš: Univerzitet u Nišu-Prirodno-matematički fakultet
Stefanović, V. (2010) Turistički menadžment. Niš: Univerzitet u Nišu-Prirodno-matematički fakultet
Stefanović, V., Gligorijević, Ž. (2010) Ekonomika turizma. Sven
Stefanović, V., Azemović, N. (2012) Marketinške aktivnosti u turističkoj privredi. Beograd: Geografski Fakultet, Monografija
Ubavić, P. (2014) Marketing koncept u funkciji unapređenja turističkog poslovanja. Bizinfo (Blace), vol. 5, br. 2, str. 45-55
Urban, L.G. (2005) Customer advocacy: A new era in marketing?. Journal of Public Policy & Marketing, Vol. 24 Issue 1, Spring, pp. 155-159
Vojnović, B., Cvijanović, D., Stefanović, V. (2012) Razvojni aspekti turističke delatnosti. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Webster, F.E.Jr., Malter, A.J., Ganesan, S. (2005) The decline and dispersion of marketing competence. Sloan Management Review, 46(4), 35-43
Workman, J.P., Homburg, C., Gruner, K. (1998) Marketing Organization: An Integrative Framework of Dimensions and Determinants. Journal of Marketing, 62(3): 21-41
Zlatanov-Oklobdžija, S., Gašić, M. (2019) Social media marketing of NTO as the generator of tourism development. u: Cvijanović D., Vasile A.J., Dimitrov N., Lemmetyinen A., Ružić P., Amdreeski C., Gnjatović D., Stanišić T., Mićović A., Leković M. [ur.] International Scientific Conference (4th): Tourism in Function of Development of the Republic of Serbia: Tourism as a Generator of Employment, Thematic Proceedings II, University of Kragujevac-Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja, pp. 518-535
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bizinfo2002067G
primljen: 10.12.2020.
prihvaćen: 24.12.2020.
objavljen u SCIndeksu: 31.12.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci