Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[4]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 5 od 56  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 7, br. 1, str. 71-81
Onlajn marketing promocija lokalnih turističkih organizacija - analiza stanja u Moravičkom upravnom okrugu
Higher business school of vocational studies 'Prof. dr Radomir Bojković', Kruševac

e-adresadusan.garabinovic.032@gmail.com
Sažetak
Savremene informaciono-komunikacione tehnologije, a posebno Internet, dovele su do brojnih promena, promena koje su uticale i uticaće na dalji razvoj ljudskog društva, privrede i turizma kao njihovog sastavnog dela. Komunikacija koja je u osnovi svake promocije postaje sve više virtuelna, digitalna, online, ali njena svrha ostaje ista. U današnje vreme čak i na krajnje tradicionalnim vrednostima zasnovana turistička ponuda mora biti promovisana na savremen način. Turističke institucije na regionalnom i lokalnom nivou mnogo su "bliže" konkretnom proizvodu, a blizina omogućava njegovo bolje poznavanje i razumevanje. Savremeni trendovi u promovisanju turizma omogućavaju da lokalni proizvodi dosegnu svetske razmere, da budu globalno predstavljeni. Cilj ovog rada je utvrditi kolika je opredeljenost lokalnih turističkih organizacija sa teritorije Moravičkog upravnog okruga promovisanju putem Interneta, kakva je njihova prisutnost na Internetu u smislu postojanja veb-sajta i društvenih mreža, kao i međusobno poređenje turističkih organizacija.
Reference
*** (2017) Plan rada ustanove 'Turistička organizacija opštine Ivanjica' za 2018. godinu. Ivanjica: Turistička organizacija opštine Ivanjica
*** (2009) Opština Ivanjica [Ivanjica municipality], Strategija održivog razvoja opštine Ivanjice 2009-2014 [Sustainable Development Strategy for Ivanjica municipality 2009-2014]. Ivanjica: Opština Ivanjica
*** (2011) Opština Lučani [Lučani municipality], Strategija održivog razvoja opštine Lučani 2011-2021. [Sustainable Strategy Development for Lučani municipality 2011-2021]. Lučani: Opština Lučani
*** (2015) Opština Lučani [Lučani municipality], Strategija održivog razvoja opštine Lučani Akcioni plan 2015-2020. [Sustainable Development Strategy for Lučani municipality -Action plan 2015-2020]. Lučani: Opština Lučani. Lučani: Opština Lučani
*** Program razvoja turizma 2012-2022, Međuopštinsko partnerstvo Kraljevo, Raška, Vrnjačka Banja, Gornji Milanovac i Čačak
*** (2018) Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji 2018 [Usage of information and communication technologies in the Republic of Serbia 2018]. Beograd: Republički zavod za statistiku
*** (2018) Stavovi i navike domaćih turista u Srbiji 2015. Turistička organizacija Srbije, Retrieved December 04, 2018 from http://www.srbija.travel/upload/documents/ProPozitiv%20i%20TOS%20prezentacija% 20istrazivanja%20FINAL.pdf
*** (2017) Izveštaj o radu ustanove 'Turistička organizacija opštine Ivanjica' za 2017. godinu. Ivanjica: Turistička organizacija opštine Ivanjica
*** (2011) Strategija održivog razvoja grada Čačka [Sustainable Development Strategy for the city of Čačak]. Čačak: Grad Čačak
*** (2012) Strategija održivog razvoja opštine Gornji Milanovac 2012-2021. godine [Sustainable Development Strategy for Gornji Milanovac municipality 2012-2021]. Gornji Milanovac: Opština Gornji Milanovac
*** (2019) Turistička organizacija Srbije. Retrieved January 17, 2019 from www.serbia.travel
Baggio, R. (2003) A Websites Analysis of European Tourism Organizations. Anatolia, 14(2): 93-106
Dwivedi, M., Yadav, A., Venkatesh, U. (2011) Use of Social Media by National Tourism Organizations: A Preliminary Analysis. Information Technology & Tourism, 13(2): 93-103
Garabinovic, D., Papic, M. (2018) Analysis of attitudes about the use of information technologies and Internet marketing within different promotional strategies. u: Nikitovic Z., Markovic D., D'arconte C. [ur.] Successful implementation of information technology: IT, marketing, education and business working together for business success, London: Silver and Smith Publishers, pp. 51-82
Garabinović, D., Papić, M. (2018) Primeri upotrebe online marketinga popularnih turističkih manifestacija Moravičkog okruga [Online marketing of popular tourist manifestations in the Moravica county and its tools]
Giannopoulos, A.A., Mavragani, E.P. (2011) Traveling Through the Web: A First Step Toward a Comparative Analysis of European National Tourism Websites. Journal of Hospitality Marketing & Management, 20(7): 718-739
Newman, D. (2018) Top 6 Digital Transformation Trends in Hospitality and Tourism. Forbes. Retrieved November 14, 2018 from https://www.forbes.com/sites/danielnewman/2018/01/02/top-6-digital-transformationtrends-in-hospitality-and-tourism/#1ae78ae567df
Papić, M., Garabinović, D., Blagojević, M. (2018) Pregled aktivnosti onlajn marketing promocije u manifestacionom turizmu Moravičkog okruga. Menadžment u hotelijerstvu i turizmu, vol. 6, br. 1, str. 41-51
Rojas-Méndez, J.I., Hine, M.J. (2017) Countries’ positioning on personality traits. Journal of Vacation Marketing, 23(3): 233-247
Turistička organizacija 'Dragačevo' (2017) Izveštaj o radu za 2017. godinu
Turistička organizacija 'Dragačevo' (2017) Program i plan rada za 2018. godinu
Vlada Republike Srbije, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija (2016) Strategija razvoja turizma Republike Srbije 2016. 2025
Williams, P., Hobson, J.P. (1995) Virtual reality and tourism: fact or fantasy?. Tourism Management, 16(6): 423-427
Zouganeli, S., Trihas, N., Antonaki, M. (2011) Social media and tourism: the use of Facebook by the European national tourism organizations. Tourism Today, 11, 110-121
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/menhottur1901071G
objavljen u SCIndeksu: 09.07.2019.