Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:41
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:37

Sadržaj

članak: 5 od 31  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 3, br. 2, str. 125-136
Menadžerske osnove elektroprivrednog sistema
aVisoka škola za menadžment i ekonomiju, Kragujevac
bEpoha visoka škola akademskih studija, Beograd

e-adresamilenkovicnick@gmail.com, dejan.ristic@gmail.com
Ključne reči: električne instalacije; niskonaponske; javna rasveta; proračun
Sažetak
Električne instalacije u stambenim i industrijskim objektima, uključujući i niskonaponsku mrežu, deo su elektroprivrednog sistema u kome se najveći deo električne energije pretvara u drugi oblik energije. Velika potreba današnjice da električna instalacija nudi nerizičan rad (korisnicima), moguće je da se ostvari upotrebom novih instalacionih i zaštitnih uređaja kao i dobrim električnim proračunom. U ovom radu biće reči o osnovnim aspektima javne rasvete, kao i o proračunu niskonaponske mreže, statičkom proračunu stubova i temelja (mehaničkom proračunu), proračun ekonomičnosti postrojenja javne rasvete. Važna stvar u projektovanju javne rasvete je odabir odgovarajućeg preseka provodnika i primena adekvatne zaštitne mere, s obzirom da je dodir delova pod naponom opasan po život i imovinu.
Reference
Bjelić, S., Vujčić, M. (2001) Električno osvetljenje. Čačak: Xerox
Bjelić, S. (2007) Energetski pretvarači u mrežama i instalacijama. Niš: Sven
Bjelić, S., Bogićević, Z., Marković, N., Vujičić, M. (2007) Magnetic dissipstion of preconnecting devices of artificial sources of light. u: PES 3-5 Septembar 2007, Niš
Bogićević, Z., Marković, N., Bjelić, S., Vujičić, M. (2007) Odsjaj svetlosnih izvora u okruženju ekrana kao vrednost koja ugrožava životnu sredinu. u: I okrugli sto sa međunarodnim učešćem-Zaštita, FTN Kosovska Mitrovica, str. 330-335
Milićević, V., Bjelić, S., Marković, N., Jakšić, U. (2014) Simulacija prelaznih procesa u distributivnim mrežama srednjeg napona - 10-35 KV. Bizinfo (Blace), vol. 5, br. 1, str. 83-93
Murdoch, J.B. (1971) Illimination Engineering, University of New Hampshire. New York: Macmillan Publishing Company
Ničković, J., Jevtić, R., Ničković, V., Jevtić, D. (2013) Analiza rezultata električnog i magnetnog polja u blizini trafo stanice. Tehnika, vol. 68, br. 3, str. 497-501
Seidh, G. (2013) Electrical installation handbook. Berlin-Munchen-London: Siemens, Part 2
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor1702125M
objavljen u SCIndeksu: 13.07.2018.